Global Service Area Manager – Hyperscaler and VDI

Miejsce Katowice, Poznań, Tarnowo Podgórne, Warszawa

NTT DATA Business Solutions

As an SAP full-service provider, we combine services of SAP-consulting, Software, Managed Cloud and Application Management for optimal solutions – delivered globally and tailored to our customer’s specific needs and goals. Benefit from our employee network with more than 10 000 SAP experts in 27 countries.

Currently, we are looking for:

Global Service Area Manager – Hyperscaler and VDI

Locations: Katowice, Poznań, Tarnowo Podgórne, Warszawa

Do you love challenges? 

As Global Service Area Manager (f/m/d) you are accountable for operational excellence on the effectiveness, efficiency and overall quality of delivery in the service area Hyperscaler and VDI (globally). This includes leadership and management responsibilities from an operational level, ensuring services are delivered in line with global standards, compliances and available to SLA expectation. The Global Service Area Manager (f/m/d) reports directly to the Service Owner.

 • Close collaboration with the Service Owner is key to coordinate and supervise critical initiatives as well as projects within given service area, including project management and documentation, following up on planning and results, project prioritization and risk assessment.
 • Close collaboration with the Global Topic Lead to drive efficiency, innovation and excellence.
 • Required to prepare and track resource planning and utilization, measure and control internal critical metrics (service quality, customer satisfaction, efficiency).
 • Ability to prepare and support initiatives focusing on harmonization of business processes and continuous increase in efficiency.
 • To carry out any other duties which are within the employee’s skills and abilities whenever reasonably instructed.

 

Global Service Area Manager detail accountabilities:

 • Participation on Service Definition and Strategy
 • Manage overall Service Delivery and quality assurance in the Service Area
 • Personnel Management in cooperation with Team Leads
 • Focus on service operation in the Service Area
 • Focusing on documentation / runbooks / working instructions for the Service Area
 • SLAs compliance and Service Reporting in the Service Area
 • Capacity planning and resource scheduling including forecasting
 • Coordination on the team effort to reach maximum and optimum productivity

 

Convince us with your potential!

 • University degree in Information Technology
 • 5+ years of professional experience in IT Operations focusing on Hyperscaler and VDI technologies
 • 5 years proven experience in managing and leading operational topics
 • Knowledge on the fundamentals of Hyperscaler related technologies
 • Knowledge on the fundamentals of VDI related technologies
 • Certification from AWS / Azure / GCP / Citrix will be advantageous
 • Certification in ITIL
 • Experience in an international environment and / or within matrix structures
 • Excellent verbal and presentation skills
 • Great interpersonal skills and experience in international collaboration
 • Medium willingness to travel
 • Business fluent in written and spoken English

 

That is what makes us special:

 • Team-oriented corporate culture, collaboration as equals and steady knowledge transfer
 • Active participation in shaping your future
 • Flexible working hours and remote work possibilities
 • Individually tailored onboarding program including a mentoring program
 • Sustainable career support with our career model and individual development programs
 • Benefits f.e. private medical care, group insurance, multisport card, language courses
 • Employee recommendation system
 • International development opportunities and networks
 • Inhouse Academy with a variety of professional technical training, soft skills training, SAP Learning Hub and certification opportunities
 • Employment in a stable company with an established position in the market-friendly atmosphere with many integration events

If you are interested in our offer, just click the button -> APPLY

W przypadku aplikowania na oferowane stanowisko prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moje ofercie pracy przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), przy ul. Owocowej 21b, jako ich administratora, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o warunkach przetwarzania danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., w tym o przysługujących mi uprawnieniach.

Jeśli życzy sobie Pan/Pani, aby po zakończeniu rekrutacji,  CV pozostało w naszej bazie na poczet przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w swoich dokumentach aplikacyjnych następującej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie w ramach oferty pracy danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), przy ul. Owocowej 21b, jako ich administratora, na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) warunkach przetwarzania danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., w tym o przysługujących mi uprawnieniach.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080) przy ulicy Owocowej 21b (dalej zwana „Administratorem”). Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: [email protected] lub NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., ul. Owocowa 21b, PL-62-080 Tarnowo Podgórne.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczania danych wyłącznie objętych tym przepisem) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych).

Dane osobowe mogą być ujawnione współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 24 miesięcy od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.

Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Aplikuj

Contact Us
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas