SAP Solutions Cloud Architect

Miejsce : remote/ hybrid work, Katowice, Kraków, Polska, Poznań, Warszawa, Wrocław

NTT DATA Business Solutions

As an SAP full-service provider, we combine services of SAP-consulting, Software, Managed Cloud and Application Management for optimal solutions – delivered globally and tailored to our customer’s specific needs and goals. Benefit from our employee network with more than 10 000 SAP experts in 27 countries.

Currently, we are looking for:

SAP Solutions Cloud Architect

Form of cooperation: employment contract/ B2B

Locations: remote/ Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław

Role Summary:

The SAP Solutions Cloud Architect, working closely with technical team and business process architects, will be responsible for designing and later delivering SAP solution based on enterprise cloud technology. Partnering with our clients SAP Solutions Cloud Architect will be instrumental in shaping technical design along the entire consulting engagement enabling delivery of cutting-edge system solutions based on SAP S/4HANA® technology. The role will be reporting directly to the Head of Enterprise Architects NTT DATA Business Solutions Poland.

That is what makes the NTT DATA Business Solutions spirit special: 

 • Ability to shape and contribute to digital transformation journey of our clients leveraging latest technology and SAP products, especially S/4HANA® and cloud technologies

 • Opportunity to work for global consulting company partnering with leading companies in their respective industries on delivering end-to-end solutions based on SAP technology

 • Various trainings, skills development programs and access to the latest SAP technology enabling you to stay current on rapidly evolving digital technology landscape

 • Negotiable salary and employee benefits package based on skills and experience

 • Opportunity to work with seasoned SAP professionals with several years of experience

 • Flexible working hours with office-based or hybrid work options

Key responsibilities: 

 • Early-stage client engagement helping project teams to define key components of the future enterprise architecture including: main building blocks, preliminary system sizing, integration and security framework

 • Work closely with project teams and client stakeholders at every stage of consulting engagement making sure that technical architecture is robust meeting all scalability, stability and performance objectives

 • Provide architectural oversight and quality assurance during the entire client engagement cycle making sure emerging system solution is technically optimized and delivered in line with client’s business needs

 • Support clients in defining and implementing security framework integrating SAP-provided cloud solutions within client on-premise and cloud environment

 • Takes ownership for client’s cloud journey being focal point for designing, planning, and delivering all necessary activities and services

 • Acts as single point of contact for technical aspects of the project making sure all stakeholders, service providers and implementation teams communicate effectively and understand the solution.

Convince us with your potential! Join us, if: 

 • Hands-on experience designing and deploying enterprise architecture solution based on SAP products and technology

 • Deep experience related to SAP system architecture including infrastructure, network management, SAP Basis administration, interfacing, and security

 • Experience defining systems strategy and their requirements of SAP architectures and related infrastructure

 • Thorough understanding of SAP system landscape deployment strategy and steps, including delivery of key building blocks of SAP HANA Enterprise Cloud, integrations and emerging technologies

 • Working with SAP as technical product provider including communication, issue resolution, application of notes and corrections

 • Technical configuration and landscape management including design of transport path, transport management and ongoing conflict resolution

 • Technical administration of SAP system instance on all levels including Infrastructure, OS, DB, and application layer

 • Experience with high availability, disaster recovery, back-up processes / procedures and their practical application in project environment

 • Building roles, user profiles and access management in line with security and compliance policies

 • Network management, especially in context of connecting SAP system to broader network infrastructure

 • Experience working with release management and application support team delivering SAP services and changes

 • A relevant University degree

  Motywujemy na różne sposoby: 

If you are interested in our offer, just click the button -> APPLY

W przypadku aplikowania na oferowane stanowisko prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moje ofercie pracy przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), przy ul. Owocowej 21b, jako ich administratora, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o warunkach przetwarzania danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., w tym o przysługujących mi uprawnieniach.

Jeśli życzy sobie Pan/Pani, aby po zakończeniu rekrutacji,  CV pozostało w naszej bazie na poczet przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w swoich dokumentach aplikacyjnych następującej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie w ramach oferty pracy danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), przy ul. Owocowej 21b, jako ich administratora, na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) warunkach przetwarzania danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., w tym o przysługujących mi uprawnieniach.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080) przy ulicy Owocowej 21b (dalej zwana „Administratorem”). Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: [email protected] lub NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., ul. Owocowa 21b, PL-62-080 Tarnowo Podgórne.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczania danych wyłącznie objętych tym przepisem) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych).

Dane osobowe mogą być ujawnione współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 24 miesięcy od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.

Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Aplikuj

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas