Odpowiedź na wyzwania w branży towarów konsumpcyjnych

Zoptymalizuj zarządzanie popytem, działaj zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa żywności i zwiększ sprawność łańcucha dostaw – dzięki dostosowanym do potrzeb klientów rozwiązaniom przygotowanym przez globalną sieć specjalistów ds. systemów SAP.

image

Przygotuj proces zarządzania cyklem życia produktów (PLM) do wejścia w nową erę w handlu detalicznym

Obecnie działalność w sektorze towarów konsumpcyjnych stoi przed szeregiem nowych wyzwań. Zmieniające się wymagania konsumentów wywierają wpływ na projektowanie produktów
i optymalizację cen w znacznie większym stopniu niż do tej pory. Tymczasem w dynamicznie zmieniającej się gospodarce konieczne staje się usprawnienie łańcucha dostaw na niespotykaną dotąd skalę. A coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności oznaczają, że zachowanie zgodności
z tymi przepisami staje się nie tylko ważniejsze niż dotychczas, ale też znacznie trudniejsze.

Aby przezwyciężyć te wyzwania, przedsiębiorstwa zajmujące się handlem detalicznym muszą zebrać wszystkie swoje procesy zarządzania cyklem życia produktów (PLM) w jednym miejscu – gdzie zaawansowane systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) wychodzą naprzeciw ich konkretnym potrzebom.

Bieżące gorące tematy dla dostawców towarów konsumpcyjnych

Zarządzanie popytem

Obecnie na rynku rządzonym przez konsumentów skuteczne zarządzanie popytem stało się całkowicie niezbędne. Spółki z branży towarów konsumpcyjnych potrzebują szybkiego i łatwego dostępu do odpowiednich informacji w celu wsparcia analizy rentowności i optymalizacji cen.

A do zagwarantowania uzyskania właściwych danych potrzebują najlepszego w swojej klasie oprogramowania prognozującego. Technologia to jedno, lecz przedsiębiorstwa nie mogą zapominać o swoim najważniejszym zasobie, czyli o klientach.

Sprawność łańcucha dostaw

Dobre planowanie jest nieodzowne dla osiągnięcia sukcesu, lecz równie istotna jest umiejętność szybkiej i skutecznej zmiany planów. Wraz ze zwiększającą się liczbą towarów transportowanych każdego dnia, planowanie musi być przeprowadzone wystarczająco sprawnie, by objąć także niespodziewane okoliczności – takie jak opóźnienia w dostawach spowodowane przez korki uliczne.

Usprawnienie procesu decyzyjnego wymaga dostępu do szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu rzeczy.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu łańcuchem dostaw

Bezpieczeństwo żywności

W świecie definiowanym przez globalizację i cyfryzację przedsiębiorstwa potrzebują usystematyzowanego programu dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Takie rozwiązanie powinno zapewnić zachowanie najwyższej możliwej jakości dla wszystkich procesów oraz zgodność z globalnymi przepisami.

Aby zlikwidować lukę pomiędzy incydentami a działaniami naprawczymi, spółki z branży spożywczej potrzebują skutecznej platformy in-memory, a korzystanie z innowacyjnych możliwości Internetu rzeczy pozwoli im wyprzedzić konkurencję.

Zaprojektuj na nowo swoją działalność i dowiedz się jak z powodzeniem konkurować w ramach gospodarki cyfrowej

Tutaj dowiesz się jakie kroki podjąć. Don Mackenzie, nasz ekspert, doradza jak stworzyć optymalne doświadczenia zakupowe i jak zmaksymalizować wydajność łańcucha dostaw.

Pobierz teraz

Czy stajesz przed podobnymi wyzwaniami w branży towarów konsumpcyjnych?

 • Czy coraz trudniej jest Ci poradzić sobie ze zmieniającymi się potrzebami konsumentów i niestabilnością gospodarczą?
 • Czy borykasz się ze spadkiem marż spowodowanym rosnącą globalną konkurencją i wzrostem cen surowców?
 • Czy stajesz przed problemami w zakresie przestrzegania przepisów, wynikającymi z dynamicznego globalnego otoczenia regulacyjnego oraz konieczności ograniczania ryzyka operacyjnego i zarządzania przypadkami niezgodności?
 • Czy znane są Ci wszystkie zagadnienia z zakresu zgodności z przepisami oraz ryzyka bezpieczeństwa żywności spowodowanego przez rozwijającą się światową gospodarkę?
 • Czy szczegółowość i transparentność danych stanowią coraz istotniejsze zagadnienie dla twojej firmy?

Jeżeli obecnie stoisz przed jednym lub kilkoma z tych wyzwań, możemy pomóc Ci w zaprojektowaniu na nowo Twoich procesów wewnętrznych.

Procesy typowe dla branży towarów konsumpcyjnych

Zarządzanie inwentarzem i łańcuchem dostaw

 • Zarządzanie inwentarzem przy różnych jednostkach miary
 • Zarządzanie wszystkimi formatami inwentarza, w tym produktami należącymi do klientów, powiązanymi
  z klientami, wykonanymi na zamówienie, poddanymi kwarantannie, wstępnie zatwierdzonymi w zakresie jakości itp.
 • Zarządzanie wszystkimi zagadnieniami w zakresie identyfikacji, śledzenia partii, zarządzania procesem wycofywania produktów w związku z ich jakością itp.

Sprzedaż i planowanie operacji

 • Ocena wszystkich opcji usprawnienia działalności
 • Analiza produktów i klientów, procesów planowania zasobów z pozyskiwaniem składników i towarów suchych, kosztów związanych z łańcuchem dostaw oraz optymalizacji opcji kosztowych w celu zwiększenia marży
 • Współdziałanie w ramach wszystkich ról i funkcji w celu zaprojektowania najlepszego planu działania

Zarządzanie cyklem życiowym produktów

 • Uproszczenie cyklu życia produktów od momentu powstania produktu do jego zbycia
 • Przejście z etapu R&D do fazy produkcyjnej w dobrze zaplanowany i dokładnie skoordynowany sposób

Ustalanie cen, promocji i zamówień

 • Zarządzanie złożonym procesem ustalania cen dla klientów z zastosowaniem przemyślanej logiki uwzględniającej ceny składowe
 • Przypisywanie cen w oparciu o indywidualne cechy produktu
 • Obsługa zagadnień dotyczących cen promocyjnych z uwzględnieniem planowania logistyki
 • Wdrażanie zautomatyzowanych procesów optymalizacji cen w oparciu o popyt
 • Odpowiednia kompensacja kanałów agent/dystrybutor z uwzględnieniem powiązań z klientem końcowym

Sprzedaż wielokanałowa

Jeden system do obsługi:

 • bezpośredni
 • pośredni za pośrednictwem agentów/dystrybutorów
 • B2B i B2C na rynku e-commerce

Analityka i zarządzanie zyskiem

 • Strategiczne wykorzystanie analityki
 • Zarządzanie zyskiem poprzez zarządzanie procesami kupowania, produkcji, magazynowania i obsługi logistyki. Skierowanie wysiłków na krytyczne punkty kontroli zamiast podejmowania działań obejmujących całość procesów
 • Zwiększenie transparentności kluczowych procesów i obszarów działalności w czasie rzeczywistym
 • Uproszczenie procesów zamykania miesiąca i roku
 • Wykorzystanie narzędzi analitycznych do szybkiej analizy i pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym dotyczących krytycznych kwestii, takich jak zysk

Analiza rentowności

 • Pierwszym krokiem jest ustalenie odpowiedniego poziomu szczegółowości, aby zapewnić, że zarządzanie marżą jest wystarczająco dokładne dla potrzeb danej działalności – większość przedsiębiorstw działających w sektorze towarów konsumpcyjnych oczekuje przejrzystych danych na poziomie konsumenta i produktu
 • Zaprojektowanie analizy rentowności na nowo, aby zobaczyć efekty zestawienia danych dotyczących klientów/przychodu oraz produktów/kosztu, a także obsługi logistyki oraz innych czynników mających wpływ na rentowność – te informacje są niezbędne, aby usprawnić sprzedaż i proces planowania

Nasze produkty dla branży towarów konsumpcyjnych

Rynek jaj spożywczych

Branża jaj spożywczych, w której prowadzi się działalność hurtową, charakteryzuje się olbrzymią presją cenową. Aby prowadzić efektywną działalność w tej branży wszystkie procesy, takie jak gospodarowanie stadem, zbiór jaj, klasyfikacja i sortowanie muszą być uproszczone, zautomatyzowane
i przeprowadzane w najbardziej opłacalny sposób. Wiemy, jak działa ta branża
i znajdziemy rozwiązanie SAP dopasowane
do wszystkich Twoich potrzeb.

Przemysł piekarski i cukierniczy

Przez kilka ostatnich lat wyniki sprzedaży
w przemyśle piekarskim i cukierniczym znajdowały się na niemalże niezmiennym poziomie. Obecnie jednak bycie konkurencyjnym ma większe znaczenie niż kiedykolwiek. Podstawowym wymogiem jest zapewnienie, że wszystkie procesy, takie jak zarządzanie przepisami i kontrola jakości, działają bez zarzutu. Nasi specjaliści dostarczają rozwiązań SAP dostosowanych do potrzeb branży, które koncentrują się na głównym przedmiocie Twojej działalności: produkcji przysmaków kulinarnych.

Przemysł mięsny

Przepisy bezpieczeństwa żywności w przemyśle mięsnym są szczególnie restrykcyjne
przestrzeganie ich jest bezwzględnie wymagane pod rygorem nałożenia wysokiej kary lub, co gorsza, zamknięcia przedsiębiorstwa. Ponadto wymagania prawne zmieniają się bardzo dynamicznie i trudno jest śledzić je wszystkie na bieżąco. Ta branża nie ma dla nas tajemnic. Pomożemy Tobie wybrać rozwiązania SAP dostosowane do Twoich wyjątkowych potrzeb.

Branża przetworów mlecznych

Wzrost zainteresowania zdrowymi przekąskami oraz zakupami w sieci i mobilnymi zakupami przekładają się na zmianę sposobu kupowania
i konsumpcji przetworów mlecznych. Dopasuj się do tych trendów poprzez lepsze wykorzystanie technologii w celu dotarcia do potencjalnych klientów z ofertami szytymi na miarę. Jednocześnie upewnij się, że popyt
i podaż są zgodne dzięki lepszemu zarządzaniu inwentarzem. Dzięki naszej rozległej wiedzy na temat procesów w branży przetworów mlecznych, możemy zapewnić ci wsparcie
w przezwyciężeniu tych nowych wyzwań.

Dobra trwałe

Cyfrowa transformacja i zmieniające się zwyczaje zakupowe konsumentów oznaczają, że analityka i big data są obecnie wymaganiami w przemyśle konsumpcyjnych dóbr trwałych. Przedsiębiorstwa, aby pozostać konkurencyjnymi na rosnącym globalnym rynku, muszą podejmować tematy przechowywania danych w chmurze, bezpieczeństwa danych oraz korzystać z zaawansowanych rozwiązań jak SAP HANA. Skorzystaj z naszej wiedzy i rozległego doświadczenia branżowego, aby przezwyciężyć wyzwania, jakie stają przed Twoją firmą.

Często drobne rzeczy robią największą różnicę

Rozumiemy subtelne różnice pomiędzy produktami z sektora towarów konsumpcyjnych. Zaprojektowaliśmy szereg produktów typowych dla branży, aby dostarczyć naszym klientom dopasowane do ich potrzeb rozwiązania SAP – niezależnie od tego, czy będą one zastosowane w siedzibie przedsiębiorstwa, dostępne w chmurze czy będą to rozwiązania hybrydowe.

Don Mackenzie, Consumer Products Industry Principal, NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions: Doświadczenie spotyka innowację w towarach konsumpcyjnych

Jako zaufany, wieloletni partner SAP, NTT DATA Business Solutions jest od samego początku częścią procesu rozwoju rozwiązań branżowych.
W połączeniu z 30-letnim doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań SAP w różnych gałęziach przemysłu, NTT DATA Business Solutions może się pochwalić bezprecedensową znajomością branży towarów konsumpcyjnych.

Ponadto dzięki naszej obecności na całym świecie możesz korzystać z naszych najlepszych w swojej klasie rozwiązań B2B i B2C oraz usług, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

Jakie korzyści odnoszą klienci dzięki współpracy z nami

Nilfisk, Brøndby, Dania

Automatyzacja w Nilfisk zapewnia szybszą i pozbawioną błędów obsługę zamówień dzięki rozwiązaniu it.hire&rental.

Mieszko S.A.

NTT DATA Business Solutions i KBJ dzięki wdrożeniu SAP ERP ułatwiły realizację celów biznesowych firmy Mieszko.

Kompania Piwowarska S.A.

Bezpieczeństwo IT. Usługi hostingu systemu i administracji rozwiązaniami SAP.

Sanpol

Usługi zdalnej administracji środowiskiem SAP i usługi SAP Enterprise Support.

Kompania Piwowarska S.A.

"The most important benefit for us is limiting risks associated with the urgent need to adapt business processes and our transaction system to the requirements of Sarbanes Oxley Act." Maciej Król, IT Governance Manager

Przydatne informacje dotyczące branży towarów konsumpcyjnych

Jak stawić czoła efektom cyfryzacji, które występują w branży towarów konsumpcyjnych
White Paper
Jak stawić czoła efektom cyfryzacji, które występują w branży towarów konsumpcyjnych

Zwiększ dokładność planowania popytu, zapewnij responsywność łańcucha dostaw i stwórz innowacyjne sposoby wdrażania produktów.

Pobierz teraz
Jak stworzyć wartość w cyfrowym świecie, którego siłą napędową są konsumenci
White Paper
Jak stworzyć wartość w cyfrowym świecie, którego siłą napędową są konsumenci

Zaangażuj swoich klientów i wykorzystaj nowe możliwości. Dowiedz się więcej, jak trafnie i szybko odpowiadać na potrzeby klientów.

Pobierz teraz
Wykorzystaj nowe możliwości w branży towarów konsumpcyjnych
Industry Brief
Wykorzystaj nowe możliwości w branży towarów konsumpcyjnych

Wyjdź naprzeciw rosnącym wymaganiom Twoich klientów, zachowując jednocześnie przewagę nad konkurencją, dzięki naszemu rozwiązaniu dla branży it.consumer.

Pobierz teraz
Jak SAP S/4HANA zmienia branżę towarów konsumpcyjnych?
Solution Brief
Jak SAP S/4HANA zmienia branżę towarów konsumpcyjnych?

Uprość procesy biznesowe za pomocą łańcuchów dostaw oraz cyfrowej sprzedaży w czasie rzeczywistym – dwóch kluczowych możliwości oferowanych przez SAP S/4HANA.

Pobierz teraz

Dowiedz się, co na temat branży towarów konsumpcyjnych mają do powiedzenia specjaliści

Dział: Logistyka
Jak zrobotyzowana automatyzacja procesów rewolucjonizuje branżę Life Sciences

Pim Clarance | sie 04, 2021

Dział: IT
RISE with SAP® – czym jest dla nas i naszych klientów

Nicolaj Vang Jessen | lip 15, 2021

Dział: IT
Szybsze osiągnięcie większej elastyczności, czyli przykład użycia chmury hybrydowej

Oliver Assig | cze 15, 2021

Dział: IT
Czas na nową strategię cyfrową

Steve Niesman | cze 08, 2021

Dział: IT
Chmura hybrydowa jako motor napędowy Przemysłu 4.0

Brian Everett | cze 08, 2021

Dział: IT
5 zalet chmury hybrydowej dla MŚP

Oliver Assig | maj 27, 2021

Dział: IT
Jak redukować koszty dzięki chmurze?

Frederik Krampf | maj 24, 2021

Dział: IT
W jaki sposób SAP S/4HANA usprawnia zarządzanie inicjatywami na rzecz zrównoważonego rozwoju

Frank Jacobs | maj 20, 2021

Dział: IT
Managed Services dla inteligentnego przedsiębiorstwa

Matthias Siegmund | maj 19, 2021

Rozwiązania SAP dla branży towarów konsumpcyjnych

Usługi SAP HANA Cloud

Usługi SAP HANA Cloud oferowane przez NTT DATA Business Solutions dla środowiska SAP HANA. Bezpieczny i przejrzysty hosting rozwiązań SAP na platformie SAP HANA.

Konsulting SAP

Wspólnie z NTT DATA Business Solutions opracuj strategię wykorzystania rozwiązań SAP, która pozwoli Twojej firmie wejść na drogę cyfrowej transformacji.

Doradztwo strategiczne IT

Opracuj strategię cyfrowej transformacji na potrzeby Twojej firmy dzięki oferowanemu przez NTT DATA Business Solutions doradztwu strategicznemu IT oraz usługom zarządzania infrastrukturą informatyczną.

Skontaktuj się z nami już dziś

Czy poszukujesz odpowiedzi lub chciałbyś otrzymywać informacje na temat branży towarów konsumpcyjnych? Czy chciałbyś skorzystać z bardziej szczegółowego doradztwa naszych specjalistów lub chciałbyś dokonać rezerwacji miejsca na jednym z naszych wydarzeń dotyczących towarów konsumpcyjnych? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.

Contact Us
Contact Us

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas