NTT DATA Business Solutions
Pim Clarance | 4 sierpnia, 2021

Jak zrobotyzowana automatyzacja procesów rewolucjonizuje branżę Life Sciences

Zrobotyzowana automatyzacja procesów (Robotic Process Automation – RPA) okazała się skuteczną i innowacyjną metodą automatyzacji ręcznych i powtarzalnych procesów w wielu dziedzinach przemysłu na całym świecie. Technologia ta dynamicznie rozwija się również w branży Life Sciences, skupiając się na eliminacji błędów ludzkich, integracji różnych systemów informatycznych oraz zwiększeniu wydajności pracowników. Chcesz dowiedzieć się, jak technologia RPA może zwiększyć wydajność w obszarach, takich jak odkrywanie leków, badania kliniczne, nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii czy walidacja ? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak rozwiązania RPA – przy zastosowaniu dobrze skonstruowanych ram walidacji i konfiguracji – mogą zrewolucjonizować branżę farmaceutyczną i Life Sciences.

image

Eliminacja uciążliwego ręcznego zbierania danych pozwala zwiększyć szybkość i precyzję w odkrywaniu leków

Rozwiązania RPA oferują nieograniczone możliwości. Dzięki wprowadzeniu tej technologii do swoich procesów firmy z branży Life Sciences są w stanie skrócić czas wprowadzenia szczepionek na rynek, poprawiając jednocześnie poziom bezpieczeństwa oraz stosowane środki regulacyjne. Technologie RPA dysponują niezbędnym potencjałem, który pozwala przyspieszyć proces wprowadzania na rynek szczepionek o wysokim zapotrzebowaniu, na przykład przeciw COVID-19. Poprawa wydajności wynikająca z automatyzacji może przynieść korzyści również w obszarze odkrywania nowych leków, ponieważ proces ich opracowania jest bardzo złożony i obejmuje wiele systemów oraz źródeł danych. Ciągłe odkrywanie nowych trendów w czasopismach naukowych, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, a także w zgłoszonych patentach jest nieodłącznym elementem badań prowadzonych przez twórców szczepionek. Niestety na co dzień, wielu pracowników wciąż zbiera te nieuporządkowane dane ręcznie.

Jak nietrudno sobie wyobrazić, taki sposób gromadzenia danych jest uciążliwy i podatny na błędy. Wprowadzenie botów RPA pozwala nie tylko zaoszczędzić cenny czas, który pracownicy mogą wykorzystać na inne zadania, lecz także zwiększa wydajność dzięki zapewnieniu spójnego i uporządkowanego sposobu zbierania danych. Roboty ułatwiają także działom badawczo-rozwojowym uzyskanie dostępu do ważnych informacji w celu opracowania niezbędnych szczepionek o wysokiej jakości. To korzyści dla wszystkich stron.

Badania kliniczne i nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii: zautomatyzowana analiza prezentująca rozszerzone podsumowanie efektów

Wprowadzenie technologii RPA w procesie odkrywania leków jest tylko jednym z przykładów. Jak wspomniano wyżej, możliwości są nieograniczone. Rozwiązania RPA mogą wspierać fazę badań klinicznych na dalszym etapie rozwoju szczepionek przeciw COVID-19. Zazwyczaj badania kliniczne są bardzo skomplikowane i przepełnione danymi z licznych źródeł oraz informacjami od pacjentów, co znacząco wydłuża czas ich trwania oraz powoduje wzrost kosztów.

Dzięki zastosowaniu technologii RPA szybka integracja danych pozwoliłaby firmom z branży Life Sciences wykrywać i analizować łączny wpływ opracowanych szczepionek na kilka sposobów. Uczestnicy badań mogą bowiem informować roboty RPA w o wystąpieniu jakichkolwiek działań niepożądanych. Bot z kolei może powiązać te informacje z historycznymi danymi dotyczącymi leczenia i zewnętrznymi źródłami, takimi jak dane dotyczące warunków pogodowych lub lokalizacji, aby zapewnić rozbudowane podsumowanie do dalszej analizy jakościowej.

Boty pozwalają również na zmniejszenie liczby pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie uczestników, co oznacza mniejszą ilość bezpośrednich spotkań z pacjentami. Natomiast dzięki ograniczeniu ręcznego wypełniania wielu powtarzających się formularzy od pacjentów pracownicy mogą poświęcić więcej czasu na dogłębną analizę.

Po wprowadzeniu produktu na rynek te same boty RPA mogą pomóc w analizie działań niepożądanych, które nie zostały wstępnie określone – tego typu zadania określane są jako nadzorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii. Te niepożądane zdarzenia, wraz z reakcjami emocjonalnymi, które wywołują, mogą być zbierane na co dzień oraz zestawiane z wcześniejszymi analizami w celu nieustannego monitorowania całkowitego wpływu wprowadzonych szczepionek. W związku z tym integracja rozwiązań RPA nie tylko poprawia wydajność operacyjną, ale ułatwia także prowadzenie dzienników kontroli badań klinicznych oraz zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii.

Walidacja i kontrola zmian: skorzystaj z pomocy robotów

Robots Can Help You to Validate Life Science ProcessesBranża Life Sciences funkcjonuje w środowisku podlegającym ścisłym regulacjom. Zgodność z wytycznymi, takimi jak GxP, CSV, FDA i EMA, wymaga bezbłędnego udokumentowania procesów operacyjnych, w tym dogłębnej walidacji. Na przykład sprawdzanie dokumentów GxP może być niezwykle czasochłonnym, ręcznym procesem, którego realizację mogą bardzo ułatwić boty RPA.

Mimo, że rozwiązania RPA nie zastąpią jakościowej pracy inżyniera CSV, mogą znacząco ją ułatwić. Po pierwsze, roboty mogą weryfikować bardzo długie dokumenty pod kątem pustych pól, zapisu dat lub innych wymagań procesu CSV, dzięki czemu inżynierowie nie muszą już ręcznie wykonywać tej uciążliwej pracy. W przypadku zatwierdzenia przez FDA lub EMA nie można pozwolić sobie na to, aby dostarczone raporty – z powodu niekompletnej dokumentacji – wydłużały czas wprowadzenia produktów na rynek. Technologia RPA może bardzo pomóc w tej kwestii.

Po drugie, roboty mogą wspierać inżynierów CSV w przydzielaniu nowych wniosków o wprowadzenie zmian do odpowiednich osób. Taki przydział, oparty na wstępnie ustalonych parametrach, może przyspieszyć proces CSV oraz zwiększyć jego dokładność. Dzięki automatyzacji procesów walidacji i kontroli zmian za pomocą rozwiązań RPA można by bez wątpienia przyspieszyć wprowadzanie szczepionek na rynek, eliminując braki w dokumentacji wynikające z błędów ludzkich.

Dowiedz się więcej o Innovation Consulting

Roboty mogą pomóc Ci w walidacji, ale jak weryfikować ich działanie?

Roboty mogą stanowić istotną część procesu walidacji. Niestety nie można ich tak po prostu zintegrować z Twoimi procesami. Jednym z największych wyzwań związanych z technologią RPA jest weryfikacja i dokumentowanie samych rozwiązań RPA. Innymi słowy: tak, roboty bez wątpienia mogą pomóc firmom z branży Life Sciences w walidacji, lecz jak najlepiej zweryfikować ich funkcjonowanie?

Każdy z oddzielnych systemów, które wspierają tworzenie ratujących życie szczepionek lub leków, wymaga ścisłego uregulowania. Automatyzacja z użyciem rozwiązań RPA jest prowadzona na nadrzędnych systemach IT, co podwaja wymagania dotyczące walidacji procesów. Niewielka zmiana w jednym systemie IT może zakłócić działanie robotów w innych systemach, powodując konieczność ponownej walidacji zautomatyzowanych procesów.

Aby zapobiec błędom związanym z walidacją, należy ustanowić uporządkowane ramy konfiguracji robota, walidacji i zarządzania zmianami. To niezwykle ważne w procesie wdrażania rozwiązań RPA.

Ramy stosowania technologii RPA w branży Life Sciences: podstawa sprawdzonych rozwiązań automatyzacji

W NTT DATA Business Solutions opracowaliśmy zdefiniowane ramy dla technologii RPA w branży Life Sciences do implementacji rozwiązań RPA poprzez nieustanną walidację i testowanie każdego z połączeń systemu z osobna. Roboty dzielą się na mniejsze elementy w celu stworzenia szczegółowej oceny ryzyka dla każdego z połączeń między systemami. Wbudowane procedury obsługi błędów pozwalają ograniczyć i stale dokumentować to ryzyko. W przypadku wystąpienia błędu osoby nadzorujące bota otrzymują precyzyjne powiadomienie, które pozwala błyskawicznie rozwiązać problem, przeprowadzić ponowną walidację, udokumentować działania oraz uruchomić proces jeszcze raz. Pozwala to ulepszyć działanie zautomatyzowanych procesów, udokumentować je oraz dokonać walidacji dla każdego z elementów, aby nieustannie przestrzegać wytycznych dla branży Life Sciences.

Ponadto ramy te mogą stanowić podstawę dla połączenia rozwiązań RPA z innymi innowacyjnymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI) i uczenie maszynowe (machine learning, ML). Uwzględnienie kontroli i ograniczeń umożliwia ponowne sprawdzenie i zweryfikowanie samouczących się robotów względem każdego z wcześniej ustalonych ograniczeń, w celu zachowania zgodności z wszystkimi zasadami obowiązującymi w branży.

Możliwości w zakresie innowacyjnej automatyzacji w branży Life Sciences są nieograniczone, a technologie RPA mogą odegrać w tej dziedzinie wiodącą rolę. W NTT DATA Business Solutions czerpiemy już korzyści z ich możliwości dzięki naszemu rozwiązaniu RPA dla logistyki łańcucha chłodniczego. Czujniki temperatury szczepionek, mające krytyczne znaczenie dla całości procesu, wysyłają sygnały do szeregu robotów RPA, zapewniając płynną i nieprzerwaną kontrolę nad środowiskiem łańcucha chłodniczego lub jakimkolwiek innym kluczowym parametrem, który można zmierzyć w obrębie łańcucha dostaw.

Rozwiązania RPA pozwalają zredukować koszty, zaoszczędzić czas, a idąc dalej -ratować życie, dzięki zwiększeniu wydajności poprzez automatyzację. Chcesz odkryć, jakie korzyści z wdrożenia rozwiązań RPA mogłaby czerpać Twoja organizacja? Skontaktuj się z nami już dziś.

Dowiedz się więcej o RPA

Skontaktuj się z nami

Wróć na stronę główną
Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas