NTT DATA Business Solutions
Klaus-Christoph Müller | 17 lipca, 2017

Jak wybrać odpowiednią strategię dla swojego przedsiębiorstwa

image

Świat informatyczny często pogrąża się w zaciętych dyskusjach na temat nowych technologii i metod. Rozmowy te zazwyczaj nie wychodzą poza kręgi społeczności branżowej i specjalistycznych mediów. Cyfryzacja jest jednak wyjątkiem. Już sam termin wraz z powiązanymi z nim modnymi zwrotami, takimi jak internet rzeczy, Big Data, czy Smart Factory, na stałe zagościł w dyskursie publicznym. Sednem wszystkich tych terminów jest – w pewnym stopniu – proces zmian zainicjowany przez technologie cyfrowe i jego szeroko zakrojony wpływ na społeczeństwo, a także na świat biznesu. Dzięki technologiom cyfrowym produkty, procesy i modele biznesowe mogą być doskonalone lub wręcz całkowicie przebudowywane.

Przełomowe możliwości

Oprócz nowych możliwości cyfryzacja pociąga za sobą także ryzyka, co często podkreśla się w publicznej dyskusji, gdyż z nowymi technologiami wiąże się zwiększona presja wywierana na dotychczasowe modele biznesowe i tradycyjne branże. Zjawisko to jest określane mianem „digital disruption”. Jednym z przykładów jest technologia blockchain, która pozwala partnerom biznesowym na szybkie, bezpieczne, cyfrowe tworzenie i zawieranie umów. Wchodzenie na rynek nowych platform finansowania i udzielania pożyczek może stanowić ogromne wyzwanie dla sektora bankowego. Jeśli jednak spojrzeć w przeszłość, okazuje się, że taka zmiana paradygmatu nie jest ani nowa, ani niepowtarzalna. Dzisiaj gloryfikujemy na przykład rewolucję przemysłową jako „stare, dobre czasy”, lecz ówcześni ludzie mogli mieć zupełnie odmienne zdanie na temat tak radykalnych zmian.

Platformy: przepis na sukces

Nowszym przykładem jest pojawienie się i wzrost popularności internetu. Spowodował on gwałtowne zmiany wielu modeli biznesowych, szczególnie w branży medialnej, wydawniczej i turystycznej. Klienci zwykli zaczynać organizację wyjazdu od udania się do biura podróży. Dzisiaj portale internetowe oferują niespotykaną wcześniej możliwość przeglądania wszystkich ofert i cen – a także możliwość dokonywania rezerwacji przez całą dobę. Platformy zyskują również na znaczeniu w innych branżach. Wspólnym mianownikiem jest kluczowe znaczenie bezpośredniej relacji z klientem. Przedsiębiorstwa nie potrzebują już oddziałów czy magazynów – co więcej, mogą one wręcz stać na przeszkodzie osiągnięcia sukcesu, gdyż wymagają dużych nakładów kapitałowych.

Rewolucja cyfrowa pożera swoje dzieci

Zmiany związane z technologią zachodziły długo przed cyfryzacją. Nowym zjawiskiem są jednak coraz krótsze cykle innowacji. Coraz bardziej przystępny cenowo sprzęt, coraz silniejsze procesory i algorytmy, a także chmury obliczeniowe i smartfony leżą u podstaw niemal stałego przebudowywania całych modeli biznesowych, w tym procesów, produktów i usług.

Płyty analogowe zostały wyparte przez CD; później CD zostały zastąpione oscylującymi na granicy prawa platformami MP3, a następnie iTunes firmy Apple. Transmisje strumieniowe odbierają prym pobieraniu. A wszystko to wydarzyło się w zaledwie kilka lat.

Nawet modele biznesowe, które szybko zyskały ogromną popularność, stając się wyznacznikami nowych trendów, nie mają gwarancji długofalowego sukcesu, a za przykład posłużyć może Yahoo, Netscape czy Myspace. Możliwe, że nawet Airbnb zostanie nagle zastąpiona przez konkurenta. Rewolucja pożera swoje dzieci – i to w coraz szybszym tempie.

Cyfryzacja to nie kwestia przyszłości. Już teraz codziennie stawia przed przedsiębiorcami prawdziwe wyzwania.

Wyzwania cyfrowe to codzienność

Niezależnie od tego, czy rezultaty w danym przypadku były pozytywne czy negatywne, cyfryzacja rzadko dotyczy całego modelu biznesowego. I choć takie ewentualności przyciągają szerokie zainteresowanie, to w rzeczywistości nie są one typowe – ani pod względem swojego zasięgu, ani częstości występowania. Znacznie częściej mamy do czynienia z o wiele mniej spektakularnymi, lecz pilnymi wyzwaniami w codziennej działalności.

Na przykład: klient znajduje artykuł w internetowym sklepie z narzędziami, który zgodnie z informacją podaną na portalu, jest dostępny w najbliższej placówce stacjonarnej. Ze względu na wysoki koszt dostawy i z uwagi na dostępność od ręki klient decyduje się zarezerwować ten artykuł przez internet i odebrać go osobiście. Jeżeli następnie okaże się, że artykułu jednak nie ma w sklepie, klient będzie oczywiście niezadowolony. Związana z cyfryzacją mnogość kanałów sprzedaży stanowi zatem poważne, codzienne wyzwanie dla każdego detalisty lub producenta. Klienci są online, lecz procesy biznesowe nadal odbywają się poza internetem.

Obsługa klienta robi różnicę

Dla wielu przedsiębiorców obsługa klienta jest tym, co wyróżnia ich na rynku. Aby szybko odpowiadać na zapytania lub specjalne wymagania, wszystkie istotne informacje muszą być ze sobą połączone  – począwszy od systemów ERP i CRM, a skończywszy na call center.

Ta bieżąca dostępność informacji dotyczy nie tylko samego przedsiębiorstwa, lecz obejmuje cały łańcuch dostaw. Poziomu zapasów nie da się w końcu zwiększyć na zawołanie. Oprócz kosztów związanych z koniecznością nagłego przekazania informacji, może okazać się, że firma ma w magazynie nieodpowiednie produkty, tj. nie te, których chcą klienci. A jeżeli tych produktów nie można sprzedać nawet po obniżonej cenie, mamy do czynienia z najgorszym z możliwych scenariuszy: ich wartość równa się wartości ich likwidacji.

Natomiast integracja, którą umożliwia i napędza cyfryzacja, ma wiele pozytywnych skutków. Jednym z nich są zwiększone dochody dzięki zadowoleniu klienta i równoczesnym zmniejszeniu lub całkowitemu uniknięciu kosztów utrzymania zapasów.

Połączone przepływy danych: cyfryzacja dotyczy nie tylko samego przedsiębiorcy

Cyfryzacja

Brak zdecydowanej reakcji

Wszystko to jest dzisiaj możliwe. Lecz choć nikt nie podważa znaczenia cyfryzacji, a powyższe przykłady pokazują, że kwestie te stały się już rzeczywistością, wiele firm nadal z wahaniem podchodzi do tego wyzwania.

Jedną z często pojawiających się przeszkód jest samo znalezienie tego wspaniałego, przełomowego pomysłu, którego firma szuka. Lecz cyfryzacja nie musi oznaczać nagłej rewolucji. Może polegać na budowaniu kolejnych elementów i stawianiu małych kroków, które dopiero ujawnią swoją siłę w połączeniu.

Prędzej czy później technologiczna transformacja wywrze wpływ na wszystkie obszary biznesu. Dlatego konieczne jest mądre wykorzystanie czasu i natychmiastowe zajęcie się tą kwestią, zachowując pozytywne i otwarte nastawienie.

Co możesz zrobić już teraz

Zawsze znajdą się dobre powody, by cyfryzację odłożyć na później. Owszem, argumenty, że „nas to jeszcze nie dotyczy” lub „poczekajmy i zobaczmy, co zrobią inni”, trzeba traktować poważnie, lecz jako sygnały niezadowolenia i niechęci do zmian, a nie jako zasadne postulaty.

Przy wdrażaniu zmian pomocne mogą okazać się poniższe zasady:

  1. Firmy muszą się po prostu zabrać za wprowadzanie zmian, a nie czekać na perfekcyjny plan lub doskonały moment. Jest to jednak możliwe tylko, jeżeli dotychczas regularnie weryfikowały pośrednie wyniki i na nich bazowały.
  2. Nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich. Firmy mogą i powinny brać pod uwagę doświadczenia innych i uczyć się od nich, lecz traktować to jako punkt odniesienia, a nie zestaw wytycznych.
  3. Wszystkie poczynania należy zaczynać od klientów. Przy dokonywaniu cyfryzacji nowych lub istniejących punktów interakcji z klientem należy także zweryfikować pozostałe obszary i procesy. Na przykład zindywidualizowane (spersonalizowane) produkty i krótkie terminy realizacji w ramach produkcji wymagają odpowiednio dostosowanych i elastycznych procesów. Uwzględnione muszą być wszystkie poziomy, w tym klienci, produkty, procesy i systemy.
  4. Należy zastosować szeroką perspektywę. W większości przypadków cyfryzacji i optymalizacji podlegają dotychczasowe procesy (ewolucja). Jednak w niektórych okolicznościach konieczne jest wyjście daleko poza istniejący model biznesowy lub przedsiębiorstwo (rewolucja). To uwarunkowania otoczenia determinują faktycznie zastosowaną strategię.

Cyfryzacja

Zasady te wiążą się również ze znacznymi wyzwaniami. Jeżeli projekt wykracza poza przedsiębiorstwo, nie będzie ono oczywiście mieć bezpośredniej kontroli nad tymi obszarami. Istotne i stabilne wyniki można osiągnąć tylko dzięki rozmowom z klientami i dostawcami.

W proces zmian warto zawsze zaangażować osoby, których będą one dotyczyć. W przedmiotowym przypadku ma to wyjątkowe znaczenie – szczególnie, gdy są to pracownicy danej spółki. Wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, z powodzeniem funkcjonuje na rynku ze względu na długoterminową stabilność. Utrata tej przewidywalności i bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy byłaby faktyczna czy tylko pozorna, szybko zostałaby uznana za zagrożenie.

Poparcie wśród pracowników

Aby rozwiać potencjalne obawy, tym bardziej istotne jest zjednanie sobie pracowników. Największym wyzwaniem związanym z opracowywaniem strategii cyfryzacji jest zatem nie tyle wdrożenie techniczne, co kultura korporacyjna. Wyzwanie to nie jest nowością; można je porównać do obaw pracowników przed wprowadzeniem po raz pierwszy systemu ERP.

Zupełnie nowy jest natomiast fakt, że obecnie wymagane są różne umiejętności na wielu poziomach i w różnych działach. Przed cyfryzacją wiedza informatyczna była potrzebna na poziomie systemów w celu odwzorowania procesów biznesowych. Dzisiaj jest ona również wymagana w celu opracowywania i definiowania produktów i procesów. Na przykład wprowadzenie nowych, cyfrowych usług można rozważać tylko wtedy, gdy posiada się przynajmniej podstawową wiedzę na temat możliwości technologicznych.

Wiedza informatyczna jest teraz niezbędna we wszystkich działach.

Które technologie mają sens?

Na tym etapie wprowadzanie wszystkich nowych technologii byłoby nadmierne – zwłaszcza, że poglądy na to, co stanowi cyfryzację, są mocno podzielone, a jej definicja jest stale rozbudowywana nie tyle pod względem racjonalizacji i cięcia kosztów, co pod kątem wartości, jaką sobą reprezentują. Lecz aby tego dokonać, trzeba z reguły zastosować perspektywę wykraczającą poza przedsiębiorstwo. Zanim spółka będzie w stanie modelować i utrzymać odpowiedni ekosystem biznesowy od strony informatycznej, musi najpierw przekształcić swoje monolityczne systemy i silosy danych w platformy, które w razie potrzeby posiadają elastyczną możliwość ich poszerzenia o aplikacje, mikro usługi i usługi w chmurze.

Jeżeli chodzi o warunki techniczne, na rynku dostępna jest już rozległa wiedza specjalistyczna i wiele usług doradczych. Prawdziwym wyzwaniem jest etap poprzedzający: znalezienie odpowiedniej strategii. Spółka musi zdecydować, czy chce wprowadzić radykalne zmiany czy budować przyszły sukces na podstawie szeregu mniejszych działań optymalizacyjnych.

Warsztaty jako źródło pomysłów

Zważywszy na powyższe, nie będzie chyba zaskoczeniem, jeśli napiszę, że NTT DATA Business Solutions nie posiada jednej, definitywnej odpowiedzi. W ramach warsztatów możemy jednak pomóc w znalezieniu odpowiednich rozwiązań dla danego przedsiębiorstwa. Nasze warsztaty obejmują systematyczną analizę sytuacji, propozycję potencjalnych strategii i ocenę możliwych środków, mechanizmów kontroli i kryteriów powodzenia.

Nasze warsztaty są dopasowane do indywidualnych potrzeb i priorytetów ich uczestników. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie branżowe i technologiczne. Generują pomysły i spersonalizowane sposoby implementacji we współpracy z naszymi klientami lub klientami i kontrahentami, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Klienci są online, lecz procesy biznesowe nadal odbywają się poza internetem.

Elastyczne podejście do cyfryzacji

Oprócz interdyscyplinarnych warsztatów NTT DATA Business Solutions organizuje też warsztaty dotyczące zarządzania zmianą, optymalizacji procesów i implementacji technicznej. W zależności od zadania istnieje też możliwość połączenia różnych warsztatów. Ogólnie zalecamy elastyczne podejście. Nie próbujemy na samym początku planować każdego najdrobniejszego szczegółu. Wyznaczamy natomiast krótkie, jasne terminy, aby szybko przejść do etapu wdrożenia i weryfikacji strategii na podstawie uzyskanych wyników, które będzie można natychmiast uwzględnić w dalszej implementacji.

Kreatywność na etapie projektowania

Podczas wielu warsztatów NTT DATA Business Solutions wykorzystuje kreatywne strategie projektowania. Takie interdyscyplinarne podejście ma na celu zebranie jak najbardziej zróżnicowanej grupy uczestników (a tym samym ich wiedzy) z różnych obszarów.

Dzięki temu szanse powodzenia są o wiele większe, niż w przypadku innych popularnych metod, takich jak ustanawianie przedsięwzięć joint venture lub powoływanie nowych działów jako swoistych laboratoriów testowych. Podejścia te zakładają stałe rewidowanie i dokonywanie zmian oraz że jest to trudne w ramach istniejącego przedsiębiorstwa o tradycyjnej strukturze.

Nasza praktyka pokazuje, że znacznie rozsądniejsze jest wykorzystanie doświadczenia i kreatywności własnych pracowników i współpracowników, zwłaszcza jeżeli chodzi o przyszłą akceptację transformacji w spółce partners. Jest to obszar posiadający ogromny potencjał innowacji, a my możemy pomóc twojej firmie go wykorzystać w możliwie najwyższym stopniu. Wystarczy zapytać, jak!

Jak wspieramy naszych klientów

  • Integracja internetu rzeczy. Stworzenie płynnego połączenia między urządzeniami, kontrahentami i klientami spoza obszaru produkcji i samej firmy.
  • Połączenie rozwiązań stacjonarnych i chmurowych. W prosty i elastyczny sposób łączymy aplikacje konwencjonalne i chmurowe.
  • Wsparcie użytkownika. Integracja użytkowników, intuicyjne interfejsy, autonomiczne procesy, mobilne aplikacje, ocena z perspektywy klienta, punkty interakcji itd.
  • Integracja danych. Przekształcanie istniejących, lecz niewykorzystanych danych strukturalnych i niestrukturalnych (np. Big Data, media społecznościowe) w wartościowe analizy.

 

Planujesz projekt IT? Napisz do nas.

 

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas