NTT DATA Business Solutions

Niezawodność chmury w utrzymaniu SAP. Jaki model wybrać?

managed cloud

Samodzielne utrzymanie i administracja systemami SAP w czasie kryzysu jest dla wielu zespołów IT wymagającym zadaniem. Niedostępność pracowników i działalność w oparciu o pracę zdalną generuje reorganizację nawet podstawowych procesów. Należy sprawnie zaadoptować się do nowych okoliczności, realizować nowe zadania zlecone przez biznes, a nawet przeorganizować priorytety. Jednym z pytań stawianych aktualnie szefom IT jest kwestia dotycząca bezpieczeństwa i wydajności kluczowych systemów IT. Dziś bardziej niż kiedykolwiek okazuje się, że chmura jest najstabilniejszym i w zasadzie niezawodnym modelem utrzymania rozwiązań SAP. Firmy, które wybrały ten model działania są obsługiwane bez zakłóceń, zgodnie z umowami i gwarnacjami SLA. Sprawdź jaki model chmury może wybrać Twoja organizacji dla posiadanych rozwiązań SAP. 

Z artykułu dowiesz się:

  • Jakie są korzyści hostingu SAP w chmurze dostawcy, a jakie podejścia on-premise?
  • Jakie rozwiązania chmurowe w zakresie utrzymania systemów SAP są dostępne na rynku?
  • Co zyskują klienci dzięki utrzymywaniu SAP w modelu private cloud?

Utrzymanie SAP: on-premise czy w chmurze?

Wybór pomiędzy tym, czy SAP powinien być utrzymany on-premise czy w chmurze, wymaga wzięcia pod uwagę indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, ale także parametrów technicznych firmowej infrastruktury (np. jakości łącza internetowego). Przedsiębiorstwa, w których ważne jest zachowanie ciągłości procesów, częściej decydują się na zastosowanie modelu on-premise, gdyż dostęp do systemu w mniejszym stopniu zależy tu od czynników zewnętrznych. Na korzyść tego rozwiązania przemawiają również aspekty związane z bezpośrednią kontrolą nad aplikacjami.

Chmura posiada jednak szereg niekwestionowanych atutów. Przede wszystkim jest ona rozwiązaniem efektywnym kosztowo, a jej wyróżnikiem jest wysoka skalowalność zasobów. Pozwala na szybkie zwiększenie mocy obliczeniowej wtedy, gdy jest ona potrzebna. Efektywność kosztowa przejawia się też na płaszczyźnie rozliczania – klient płaci tylko za te zasoby, które faktycznie wykorzystuje. Wreszcie należy zauważyć, że hosting systemu w ramach chmury eliminuje konieczność ponoszenia wydatków związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury. Co więcej, część dostawców chmur prywatnych oprócz udostępnienia środowiska sprzętowego zapewnia też usługi dodatkowe oferowane w modelu managed services. Należą do nich m.in. administracja systemu, jego aktywny monitoring i przywrócenie w zapasowym centrum danych.

Chmury zyskują na popularności

Popularność chmury potwierdzają liczne raporty branżowe. Według prognoz Gartnera do 2022 r. z usług chmurowych zewnętrznego dostawcy będzie korzystało już 60% organizacji. Z szacunków IDC wynika, że do 2025 r. udział chmury w rynku oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej może wzrosnąć nawet do 69%. Z kolei najnowszy raport PMR wskazuje, że polski rynek rozwiązań chmurowych w najbliższych latach może rosnąć nawet w pięciokrotnie szybszym tempie niż cały rynek IT. Nie dziwi zatem fakt, że rozwiązania oparte o cloud computing zwiększają swój udział w całkowitych wydatkach na IT (źródło: Raport PMR, 1 mld zł na usługi chmurowe).

Z raportu PMR wynika również, że ponad 43% działających nad Wisłą firm, które korzystają z rozwiązań chmurowych, stosuje model mieszany, oparty na wykorzystywaniu chmury prywatnej i własnych zasobów. 26% firm oprócz wewnętrznej infrastruktury wykorzystuje chmury publiczne, zaś 15% chmury prywatne, publiczne i własne zasoby.

Rysunek 1. Modele rozwiązań wykorzystywanych w przedsiębiorstwach stosujących chmurę w Polsce w 2018 r.

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2018

Źródło: PMR, Raport: Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023.

Rosnące zainteresowanie technologią cloud computing wpływa na rozwój outsourcingu IT, a w tym usług hostingu w chmurze. W efekcie na rynku dostępne są już całe środowiska oferowane w modelu Infrastructure as a Service (IaaS), które dają firmom możliwość szybkiego rozwoju, zapewniając dostęp do najnowszych technologii, bez konieczności inwestowania we własną infrastrukturę.

Chmury publiczne dedykowane dla SAP

Wśród rozwiązań opartych na chmurze publicznej na uwagę zasługuje m.in. Amazon Web Services (AWS), usługa polegająca na udostępnianiu zasobów w modelu IaaS. Klient zyskuje w tym przypadku dostęp do wysoko skalowalnej infrastruktury, której parametry mogą być dynamicznie modyfikowane w zależności od potrzeb systemu. Podobnym rozwiązaniem jest Google Cloud Platform, także oparta na modelu IaaS. Zoptymalizowana pod kątem SAP platforma GCP umożliwia integrację funkcjonalności SAP z usługami i technologiami oferowanymi przez Google. Na uwagę zasługuje też platforma Microsoft Azure. Obejmuje ona niemal 120 usług, które pozwalają na skonstruowanie dowolnej, dopasowanej do potrzeb klienta infrastruktury.

Dość istotnym ograniczeniem opisanych wyżej rozwiązań jest konieczność samodzielnego zarządzania systemem. To z kolei wymaga posiadania zaawansowanej wiedzy technologicznej. Z tych względów klienci hostujący SAP w ramach chmur publicznych często zlecają zewnętrznym ekspertom prace związane z migracją, połączeniem i utrzymaniem aplikacji. W tym obszarze wsparcie oferują również doświadczeni eksperci NTT DATA Business Solutions. Poza migracją do AWS NTT DATA Business Solutions zapewnia szeroki zakres usług dodatkowych związanych m.in. z:

  • aktywnym monitoringiem aplikacji,
  • usuwaniem błędów i awarii,
  • zarządzaniem systemami i bazą danych,
  • wsparciem przy projektowaniu rozwiązań disaster recovery,
  • zapewnieniem bezpieczeństwa poprzez konfigurację firewalli czy systematyczne instalowanie aktualizacji i łatek służących poprawie zabezpieczeń.

A może chmura od SAP?

Własną platformę oferuje również SAP. SAP HANA Enterpise Cloud (SAP HEC) jest rodzajem prywatnie zarządzanego środowiska charakteryzującego się wysoką skalowalnością i bezpieczeństwem. W ramach tej usługi klient może liczyć na wsparcie technologiczne oraz pomoc w zarządzaniu systemem, co pozwala nie tylko na szybsze wdrożenie, ale również eliminuje część wyzwań związanych z administracją i monitoringiem aplikacji.

Prywatna chmura dla SAP

SAP może być również utrzymywany w ramach zoptymalizowanego pod jego kątem środowiska IT. W NTT DATA Business Solutions przykładem takiego rozwiązania jest SAP Private Cloud – chmura, która działa w oparciu o serwery IBM Power Systems i technologię PowerVC. Dzięki wymienionym wyżej rozwiązaniom systemy SAP osiągają wysoką wydajność, a także działają w nieprzerwany sposób.

Wysoka wydajność chmury udostępnianej przez NTT DATA Business Solutions to również efekt wykorzystania technologii All Flash Storage Systems – pamięci masowej dedykowanej dla środowisk wielochmurowych. Rozwiązanie to pozwala też na przechowywanie większej ilości danych w ramach tej samej powierzchni serwera. Wysoka dostępność systemu wynika z kolei z zastosowania modelu High Availability, a także systematycznego backupu danych oraz przywrócenia aplikacji w zapasowym centrum danych NTT DATA Business Solutions (tzw. disaster secovery). Rozwiązania takie jak Processor Pools i mikropartycjonowanie pozwalają natomiast na optymalne wykorzystanie mocy procesorów i licencji bazodanowych.

Sprawdzone środowisko pod SAP HANA

Hardware, na którym opiera się chmura prywatna od NTT DATA Business Solutions, sprawia, że stanowi ona stabilne i wydajne środowisko dla systemów SAP, a w tym platformy in-memory SAP HANA. Obie te cechy mają istotne znaczenie szczególnie podczas wdrażania SAP HANA w modelu TDI (Tailored Datacenter Integration), który zapewnia klientom wysoką elastyczność w zakresie zarządzania zasobami. Dzięki temu, jeżeli firma szybko się rozwija i potrzebuje coraz większego i mocniejszego systemu, rozbudowa środowiska nie wymaga inwestycji w hardware. Warto dodać, że SAP HANA to strategiczna platforma dla wszystkich aplikacji SAP, włącznie z nowym pakietem biznesowym SAP S/4HANA, który łączy dostępną w czasie rzeczywistym bazę danych SAP HANA z funkcjonalnościami rozwiązania ERP. Platforma SAP HANA umożliwia szybkie instalowanie aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymaganiami danej firmy.

Inżynierowie NTT DATA Business Solutions pierwszą platformę SAP HANA w modelu TDI na serwerach POWER zbudowali w 2015 roku, stając się polskimi prekursorami w tej dziedzinie. Od samego początku zainteresowanie tym rozwiązaniem było bardzo duże i ta dynamika do dziś się utrzymuje. Na potrzeby klientów (obecnie jest ich blisko 30) przygotowano ponad 1150 rdzeni procesorów POWER8 firmy IBM i około 65 TB pamięci RAM, z czego niemal 50 TB wyłącznie dla systemów SAP HANA. Tylko przez ostatnie półtora roku dodano kilkanaście nowych serwerów, co dobrze pokazuje zainteresowanie klientów i dynamikę rozwoju usług opartych o SAP HANA.

Wśród firm, których systemy SAP są oparte o SAP HANA w data center NTT DATA Business Solutions znajdują się m.in. DRE czyli polski producent drzwi, firma produkcyjna z branży spożywczej Mosso Kewpie, producent maszyn rolniczych UNIA, czy działający w branży ubezpieczeniowej Pacific Life.

Na co zwrócić uwagę, wybierając hosting SAP?

Decyzja dotycząca tego, czy system SAP powinien być hostowany w chmurze publicznej czy w prywatnej, wymaga dokładnego zapoznania się z ofertami dostępnymi na rynku i ustalenia, które z nich w największym stopniu odpowiadają potrzebom firmy. Jednym z czynników, na które warto zwrócić szczególną uwagę, jest poziom wsparcia, na jakie może liczyć użytkownik systemu. Chmury publiczne przygotowane pod SAP działają zazwyczaj w modelu IaaS, co ogranicza zakres wsparcia udzielanego przez dostawcę. Z kolei korzystając z chmur prywatnych, klient nierzadko zyskuje dostęp do szeregu wyspecjalizowanych i kompleksowych usług dodatkowych, związanych z administracją i monitoringiem systemu czy Service Deskiem. Po stronie dostawcy leży również nadzór nad aktualnością backupów i dokonywanie zmian w serwerach, które mogą mieć decydujący wpływ na bezpieczeństwo i dostępność systemu.

Coraz więcej firm docenia potencjał chmury

Mimo że utrzymanie SAP w modelu on-premise ma wiele zalet, to jednak coraz więcej firm dostrzega szereg korzyści wynikających z zastosowania hostingu SAP w chmurze. Przeprowadzone przez firmę konsultingową Panorama badania dowodzą, że w ostatnich latach dynamicznie rośnie liczba przedsiębiorstw decydujących się na wykorzystanie chmurowej wersji systemów ERP (oferowanych jako SaaS i w pozostałych modelach), spada zaś liczba firm korzystających z licencji on-premise (rysunek 2).

Rysunek 2. Rodzaj wykorzystywanego oprogramowania ERP w 2017 i 2018 r. – badanie zrealizowane w ramach 2018 ERP Software Report

Rodzaj wykorzystywanego oprogramowania ERP w 2017 i 2018 r.

Źródło: Panorama Consulting Solutions, 2018 ERP Software Report.

Podsumowując, wybór konkretnego modelu w zakresie utrzymania SAP, on-premise lub hostingu w chmurze, wymaga przeanalizowania korzyści, jakich są w stanie dostarczyć te rozwiązania. Pod uwagę należy wziąć specyfikę firmy, charakter realizowanych w niej procesów, posiadaną infrastrukturę oraz dostępne zasoby: ludzkie i finansowe. Podejmując decyzję, warto pamiętać o tym, że aplikacje SAP, jako kluczowe systemy biznesowe, wymagają wykonania szeregu zadań, które gwarantują ich poprawne działanie: monitorowanie, administrację, regularny backup czy odtwarzanie.

Aktualnie niezawodność modelu SAP Private Cloud zostało dodatkowo zweryfikowane przez kryzys COVID-19. Bez względu na panujące okoliczności obsługujemy kontrakty utrzymania SAP w modelu chmury prywatnej przy zachowaniu wszystkich standardów SLA. Działamy #zdomu, ale bez obniżenia jakości i bezpieczeństwa. 

Masz jakieś pytania lub uwagi? Skontaktuj się z nami!

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas