Enkel dataplattform kan styrke smittevernet og øke omsetningen på alle typer arrangementer

Med små bokser som stripses fast der mennesker ferdes, kan kulturarrangører, idrettsklubber og kommuner enkelt dokumentere at smittevernregler overholdes – og samtidig sikre økt omsetning og mer lønnsom drift. Det eneste som trengs, er en helt vanlig stikkontakt.

En dataplattform som registrerer bevegelser og kan forutse hvor og når det vil oppstå køer og ansamlinger, høres kanskje avansert ut. Sannheten er at noen små batteridrevne bokser med kameraer, som festes ved inngangspartier og andre strategiske punkter, kanskje er den enkleste måten å sikre at strenge smittevernregler overholdes på. NTT DATA Business Solutions har nemlig utviklet en brukervennlig plattform som gjør det mulig å se nøyaktig hvor mange som befinner seg på bestemte områder, uten at verken video eller bilder lagres noe sted. I tillegg til effektiv covid-19-monitorering kan plattformen gi en rekke konkurransefordeler når vi etter hvert vender tilbake til normalen.

Som arrangør kan du på en rask og rimelig måte

  • få detaljerte oversikter over bevegelser på utvalgte områder
  • foreta raske opptellinger av antall personer i spesifikke soner
  • automatisk motta en alarm når det oppstår en risiko for at folk kan samles for tett
  • gi direktebeskjeder til f.eks sikkerhetspersonale og styre grupper etter inngang

Dette betyr igjen at du på enkel måte kan dokumentere at alle smittevernregler og -restriksjoner overholdes, ta mer effektive forholdsregler og sikre bedre kapasitetsutnyttelse.

Kan installeres på dagen

Ved hjelp av såkalt LoRaWAN-teknologi, batteridrevne sensorer og en boks som kun trenger en helt vanlig stikkontakt, kan for eksempel konsertarrangører, fotballklubber og kommuner enkelt visualisere innsamlede data og holde oversikt over hvor og i hvilken retning folk beveger seg. Med lynraske beregninger kan systemet i tillegg gi en tilbakemelding når det er fare for at for mange vil samle seg på samme sted, slik at dette kan motvirkes ved hjelp av varslinger eller omdirigering.

Den grunnleggende teknologien er ikke særlig dyr, noe som betyr at plattformen også er ideell for mindre aktører som trenger hjelp til å dokumentere godt smittevern og å sørge for effektiv arrangementsgjennomføring. En annen praktisk fordel er at systemet kan installeres i løpet av en dag.

Lagrer verken bilder eller personopplysninger

I tillegg til å bruke helt enkle bevegelsessensorer kan plattformen behandle flere ulike input-typer, som for eksempel antall solgte billetter, data fra kassasystemer og bildegjenkjenning. Det betyr at plattformen kan kobles direkte til eksisterende kamerasystemer ved hjelp av såkalt Edge AI-teknologi. Du styrer selv hvilke data du vil at systemet skal samle inn, og plattformen vil aldri lagre verken bilder eller video.

Fordi dataene som behandles kun består av tall og statistikk, er det også umulig å gjenkjenne personer ut ifra informasjonen i plattformen. Dette betyr at arrangører alltid kan garantere god GDPR-praksis og overholde alle personvernlover.

Prediktiv analyse kan sikre mer effektiv drift

Fordi plattformen kan samle inn data fra flere ulike punkter samtidig, går det fint an å holde oversikt over ganske store offentlige områder via bare én eller to skjermer. Dette kan for eksempel løse utfordringer ved idrettsturneringer, badeanlegg, havneområder eller kjøpesentre. Basert på de innsamlede data, kan systemet predikerer hvor store ansamlinger kan oppstå, slik at det raskt kan sendes ut varslinger til ansvarlige i nærheten når sannsynligheten er høy. Dette gjør det mulig å hele tiden være godt forberedt, samtidig som man sikrer god utnyttelse av ressursene fordi ubrukte arealer ikke vil trenge å kontrolleres.

Dette gjør at teknologien har en enorm bruksverdi også langt forbi covid-19-monitorering. De innsamlede dataene kan enkelt utnyttes til å effektivisere ting som drift og renhold, fordi man kan vite nøyaktig hvor folk befinner seg, og hvilke toaletter og møterom som er i bruk.

Gjør det enkelt å justere for å øke omsetningen

I forbindelse med Destination Digital blir plattformen testet i et prosjekt som gir de lokale bedriftene på ferieøya Rømø nøyaktig informasjon om hva omsetningen deres vil være på ulike dager. Systemet analyserer for eksempel hvor mange mennesker som forsvinner ut av iskøen uten å ha kjøpt is på en varm sommerdag, eller hvor mange som snur når de ser køen. Systemet gir dermed et presist tall på hvor mye omsetning iskiosken går glipp av på grunn av for lav bemanning. Deretter regnes det på faktorer som temperatur og antall mennesker på øya for å gi iskiosken en nøyaktig rapport om hvordan de bør justere bemanningen for å sikre økt omsetning og mer lønnsom drift.

Informasjonen kan også gjøres tilgjengelig via for eksempel en app som gir publikum mulighet til å se hvor det er ledige ladestasjoner eller lignende. På samme måte er det mulig å analysere bevegelsesmønstre og køer for å tilrettelegge for bedre fremtidig bruk, måle eksakte effekter av publikumskampanjer og å tilpasse bemanning for å maksimere omsetningen på ulike dager.

 

Vil du vite mer om hvordan du kan sikre trygg covid-19-monitorering og mer effektiv drift i din egen virksomhet? Ta kontakt Jonas Holck på [email protected] for å høre mer om hvordan du kan styrke smittevernet ved hjelp av effektiv dataanalyse.

 

NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions

Our experts are keen to stay up to date with new developments and always share their insights, knowledge and opinions from all around the world. They cover a wide range of IT and business-related topics, including SAP and industry expertise as well as management issues. Most of them have gained many years of experience in the area of SAP - always close to the customer. That’s why they know the requirements of the market, of our customers and their customers’ customers/ partners. Get inspired and contact us if you would like to talk to them directly.

Contact Us
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+47 2100 2160
Send a message