About NTT DATA Business Solutions: Agriculture, Consumer Products (food)
Category: Enterprise Resource Planning (ERP), SAP HANA

Ny Enterprise Asset Management-løsning gir Nortura bedre kontroll over vedlikeholdet på fabrikkene

Read the whole story

Hvorfor NTT DATA Business Solutions?

 • Gode referanser fra andre SAP-implementeringer
 • God kundestøtte tilgjengelig både på kveldstid og i helgene
 • Attraktive kommersielle modeller
 • Smidig prosjektmetodikk der alle parter er med og bidrar

Det nye systemet har latt oss hente besparelser på vedlikeholdssiden fortere enn det vi hadde sett for oss.

Magne Johannessen, Vedlikeholdssjef i Nortura

Nortura SA er et samvirkeforetak som eies av 17 100 egg- og kjøttprodusenter som er aktive eiere med rettigheter.
Nortura er leverandør til andre matvareprodusenter, hoteller, restauranter og storkjøkken, og en stor leverandør av forbrukerpakkede produkter til dagligvarehandelen, kiosker og bensinstasjoner.

Utfordringer og fordeler

Utfordringer

 • Behov for å få bedre oversikt over vedlikeholdsarbeidet
 • Behov for mer standardiserte prosesser
 • Behov for å effektivisere vedlikeholdsarbeid og -planer
 • Behov for å samle flere separate IT-løsninger i én plattform

Fordeler

 • Bedre oversikt over vedlikeholdsarbeid
 • Enklere å skaffe reservedeler
 • Bedre samspill mellom Norturas ulike fabrikker
 • Potensial for store besparelser som følge av mer effektive prosesser

Løsning

 • SAP Enterprise Asset Management (EAM)

Bedre kontroll over vedlikeholdet med EAM

Nortura står nå midt i en utrullingsfase der alle selskapets produksjonssteder flytter hele IT-plattformen sin til ERP-systemet SAP. Nortura ønsket å gå bort fra mange separate IT-løsninger og i stedet samle alt på én plattform. Som en integrert del av systemet får Nortura også en EAMløsning som gir dem bedre oversikt over vedlikeholdsarbeidet ved fabrikkene sine.

Enklere å drive forebyggende vedlikehold

– Det nye systemet gir oss et godt grunnlag for å optimalisere hele vedlikeholdsprosessen, og sørger for at vi har tilgang til korrekte og lett tilgjengelige data for både forebyggende og korrektivt vedlikehold.

SAP er bygd opp på en slik måte at Nortura med bakgrunn i historiske data kan revidere vedlikeholdsplanene når det gjelder innhold, intervaller, antatt deleforbruk, nødvendige ressurser og så videre.

– Det gir oss ganske enkelt et godt grunnlag for å drive «korrekt» forebyggende vedlikehold, sier Magne Johannessen, vedlikeholdssjef i Nortura.

I Nortura deles vedlikehold som hovedprinsipp inn i to deler. Den ene delen tar for seg vedlikehold på bygg og tilhørende infrastruktur, for eksempel kulde-, damp-, varme- og elektriske anlegg, og andre ting som er nødt til være operativt for at det hele skal gå rundt. Den andre delen omfatter vedlikehold av selve produksjonsutstyret.

– En av de største fordelene med det nye systemet er at arbeidsordrene er knyttet direkte mot økonomisystemet, noe som gir oss et korrekt kostnadsbilde for hver enkelt maskin og hver prosesslinje med hensyn til vedlikehold, sier Magne.

Bedre tilgang på reservedeler

Nortura er en av Norges største matprodusenter og har 26 fabrikker over hele landet, fra nord til sør. Den høye produk- sjonen stiller krav til at alt utstyret fungerer som det skal, og skulle noe gå galt, sørger EAM-løsningen for at de ulike fabrikkene har god og rask tilgang på reservedeler ved behov.

– En stor fordel med det nye systemet er at vi har fått et «gjennomsiktig» reservedelslager på tvers av fabrikkene våre, sier Magne. Befinner du deg på fabrikken i Målselv og trenger en reservedel, kan du gjennom et enkelt søk finne ut hvilke andre fabrikker i systemet som har den delen på lager. Dette gjør det enkelt å hente reservedeler fra andre fabrikker når vi opplever plutselige stopp.

Var i utgangspunktet skeptiske til systemet

Før oppstart tvilte en betydelig del av de ansatte som jobbet med vedlikehold, på om systemet var riktig for Nortura og om det kunne løse utfordringene deres.

– Vi var litt skeptiske til å begynne med, for vi hadde et godt forhold til vedlikeholdssystemet vi allerede brukte. Vi hadde noen bekymringer rundt kompleksiteten det innebar å implementere et fullintegrert system som henger sammen med økonomi, innkjøpsavtaler og produksjon.

Etter hvert som systemet ble implementert og tatt i bruk på fabrikkene, har imidlertid skepsisen i stor grad forsvunnet.

– I ettertid har vi innsett at noen av tingene vi var mest skeptiske til, faktisk er de som har gitt oss akkurat de resultatene vi var ute etter, sier Magne.

Fikk god hjelp av NTT DATA Business Solutions

– Vi har fått god bistand fra svært kompetente personer fra *itelligence som har hjulpet oss for eksempel når det gjelder å trekke ut data, overføre data fra det gamle systemet til det nye, og også når det gjelder oppfølging, opplæring og brukerstøtte, sier Magne.

– Samarbeidet har vært helt perfekt, og de var tålmodige og veiledet oss på riktig spor de gangene vi opplevde problemer. Vi er godt fornøyd med vedlikeholds-, innkjøps- og lagerstyringsfunksjonene i det nye systemet, og vi har hentet inn besparelser på vedlikeholdssiden fortere enn det vi hadde sett for oss, avslutter han.

 

Similar posts

About NTT DATA Business Solutions

25
Land
30
År med erfaring
6000
Kunder over hele verden