About NTT DATA Business Solutions: Agriculture, Consumer Products (food)
Category: Enterprise Resource Planning (ERP), SAP HANA

Ny Enterprise Asset Management-løsning gir Nortura bedre kontroll over vedlikeholdet på fabrikkene

image

Hvorfor NTT DATA Business Solutions?

 • Gode referanser fra andre SAP-implementeringer
 • God kundestøtte tilgjengelig både på kveldstid og i helgene
 • Attraktive kommersielle modeller
 • Smidig prosjektmetodikk der alle parter er med og bidrar
 alt="image"
Det nye systemet har latt oss hente besparelser på vedlikeholdssiden fortere enn det vi hadde sett for oss.

– Magne Johannessen, vedlikeholdssjef i Nortura

Nortura SA er et samvirkeforetak som eies av 17 100 egg- og kjøttprodusenter som er aktive eiere med rettigheter.
Nortura er leverandør til andre matvareprodusenter, hoteller, restauranter og storkjøkken, og en stor leverandør av forbrukerpakkede produkter til dagligvarehandelen, kiosker og bensinstasjoner.

Utfordringer og fordeler

Utfordringer

 • Behov for å få bedre oversikt over vedlikeholdsarbeidet
 • Behov for mer standardiserte prosesser
 • Behov for å effektivisere vedlikeholdsarbeid og -planer
 • Behov for å samle flere separate IT-løsninger i én plattform

Fordeler

 • Bedre oversikt over vedlikeholdsarbeid
 • Enklere å skaffe reservedeler
 • Bedre samspill mellom Norturas ulike fabrikker
 • Potensial for store besparelser som følge av mer effektive prosesser

Løsning

 • SAP Enterprise Asset Management (EAM)
image
 
Ny Enterprise Asset Management-løsning gir Nortura bedre kontroll over vedlikeholdet på fabrikkene sine

Nortura ønsket å gå bort fra mange separate IT-løsninger og i stedet samle alt på én plattform. Som en integrert del av systemet får Nortura også en EAM-løsning som gir dem bedre oversikt over vedlikeholdsarbeidet ved fabrikkene sine. Det nye systemet gir Nortura et godt grunnlag for å optimalisere hele vedlikeholdsprosessen, og sørger for at de har tilgang til korrekte og lett tilgjengelige data for både forebyggende og korrektivt vedlikehold.

Les mer

Similar posts

About NTT DATA Business Solutions

25
Land
30
År med erfaring
6000
Kunder over hele verden
Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+47 2100 2160
Send a message