Vellykket innføring av SAP på Forus, Prima Slakt, Tynset og Sogndal

Første februar 2021 driftssatte Nortura SAP på fire nye anlegg; Forus, Prima Slakt, samt Tynset og Sogndal. Nok en gang kan Nortura og NTT DATA Business Solutions bekrefte en vellykket innføring og utrulling av SAP på sentrale Nortura-anlegg.

 Det hører til sjeldenhetene i Nortura at man «skrur på» en så omfattende IT-løsning som SAP på fire lokasjoner samtidig! Dette skjer til og med under en pandemi med strenge koronatiltak.

– Det er krevende prosjekter vi har med å gjøre, og det oppstår alltid noen utfordringer ved oppstart. De første ukene er alltid spennende, det er da virkeligheten møter oss. Hver innføring er unik, og krever betydelige ressurser og støtte fra forretningen, så vel som prosjekteteamet. Heldigvis gikk overgangen til SAP veldig bra også denne gangen, sier Erik Høeg prosjekteier i Nortura.

Mye av arbeidet og kommunikasjonen har foregått i virtuelle teams, noe som igjen understreker hvor viktig iherdig planlegging, arbeidsvilje og god opparbeidet kompetanse er for prosjektet.

– Erfaring fra tidligere utrullinger, solid forberedelse og godt beredskap har igjen vært helt sentralt, fortsetter Høeg. Husk at dette er store anlegg med forskjellig produksjonsutstyr og et utall av grensesnitt. Kanskje viktigst av alt, har vi å gjøre med store ekspedisjoner som er utformet forskjellig for å håndtere vareflyten på en best mulig måte. Dette setter store krav til fleksibiliteten i IT-løsningene.

Administrerende direktør i NTT DATA Business Solutions, Morten Arnesen, gir Norturas ansatte gode skussmål i forbindelse med innføringene.

– Ved alle utrullingene i Nortura har vi sett hvor endringsvillige brukerne og de ansatte på fabrikkene er. Det har alltid vært med stor iver, læringsvilje og ikke minst ønske om varige forbedringer. Det å lykkes med slike store utrullinger krever nettopp dette, sier Arnesen.

– Noe vi har sett ved alle SAP-innføringene i Nortura, er hvor endringsvillige brukerne og de ansatte på fabrikkene er. Det å lykkes med slike store innføringer krever nettopp dette, sammen med godt samarbeid, læringsvilje og et ønske om å forbedring, avslutter Arnesen.

 

NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions

Our experts are keen to stay up to date with new developments and always share their insights, knowledge and opinions from all around the world. They cover a wide range of IT and business-related topics, including SAP and industry expertise as well as management issues. Most of them have gained many years of experience in the area of SAP - always close to the customer. That’s why they know the requirements of the market, of our customers and their customers’ customers/ partners. Get inspired and contact us if you would like to talk to them directly.

Contact Us
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+47 2100 2160
Send a message