AMS-avtale gir Nortura tryggere driftsvilkår

Nortura er en av Norges største matprodusenter og har mer enn 30 fabrikker over hele landet, fra Karasjok til Lindesnes. Den høye produksjonen stiller strenge krav til at alle systemer fungerer som de skal. Etter at Nortura innførte det moderne styringssystemet SAP, fikk selskapet behov for en partner som kunne hjelpe dem med å drifte løsningen.

– Vi så etter en aktør som hadde ekspertise på de områdene der den interne kapasiteten var utilstrekkelig, og som i tillegg kjente Nortura godt fra før. Hovedårsaken var at vi ville knytte til oss rett kompetanse for å kunne stabilisere og levere de tjenestene som er nødvendige på SAP-plattformen, forteller André Solstrand, IT-direktør i Nortura.

At valget falt på NTT DATA Business Solutions, var ikke uten grunn. – De siste årene har vi samarbeidet tett med NTT DATA om implementeringen av SAP, så vi visste at de hadde kunnskapen og kontinuiteten vi trengte. De er en svært profesjonell aktør, sier Solstrand.

 

«Rød knapp» for å sikre løpende drift

Med en verdikjede som ikke tillater nedetid på grunn av kvalitetskrav, er Nortura avhengig av å løse produksjonsproblemer raskt. Stans i systemene, spesielt i fasen når dyrene blir tatt inn til slakt, er kritisk. Umiddelbar support er derfor av avgjørende betydning, og Solstrand forteller at Nortura og NTT DATA derfor fikk på plass en prosedyre som fikk navnet «den røde knappen».

– Hvis det oppstår feil i produksjonen utenom normal arbeidstid, på kvelder eller i helger, kan vi kontakte NTT DATA for bistand, selv om avtalen i utgangspunktet ikke inkluderer døgnkontinuerlig support. Det er ikke helt gratis, selvfølgelig, men det er en løsning vi har hatt utrolig god bruk for – og som samtidig sier mye om hvor fleksible og tilgjengelige NTT DATA er. IT-direktøren trekker frem fordelen med å ha en AMS-partner med produksjon som spesialfelt.

– Nortura har en stor og kompleks verdikjede, fra slakt, foredling og ekspedering, til produktene går ut i butikk. At NTT DATA har kunnskap om alle de ulike prosessene er utvilsomt en kjempefordel.

 

Samarbeid som gir resultater

Solstrand påpeker at Nortura og NTT DATA ikke bare har samarbeidet på det operative nivået, men i tillegg har hatt en tett dialog rundt taktiske og strategiske valg.

– NTT DATA Business Solutions har vært ekstremt «hands-on», til og med ledelsen har vært involvert i praktisk problemløsning. Et eksempel er en situasjon som oppstod i
produksjonen, da var vi i kontakt med både supportteamet og ledelsen daglig. Det var en god prosess som sikret at varene kom ut i tide.

– God kvalitet og godt samarbeid. Det oppsummerer enkelt og greit NTT DATA Business Solutions for oss, avslutter André Solstrand.

 

For ytterligere informasjon om prosjektet, vennligst kontakt administrerende direktør i NTT DATA Business Solutions Norge, Morten Arnesen på tlf. 95 29 25 62

NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions

Our experts are keen to stay up to date with new developments and always share their insights, knowledge and opinions from all around the world. They cover a wide range of IT and business-related topics, including SAP and industry expertise as well as management issues. Most of them have gained many years of experience in the area of SAP - always close to the customer. That’s why they know the requirements of the market, of our customers and their customers’ customers/ partners. Get inspired and contact us if you would like to talk to them directly.

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+47 2100 2160
Send a message