Nortura velger SAP-kompetanse

Nortura velger kortreist SAP-kompetanse fra NTT DATA Business Solutions

Nortura velger SAP-kompetanse levert av NTT DATA Business Solutions. I tøff konkurranse med de globale konsulenthusene har NTT DATA Business Solutions vunnet en viktig kontrakt. Nortura, bondens eget selskap med sine 5,500 ansatte, skal skifte ut og flytte hele sin IT-plattform til SAP. Prosjektet dekker alt fra økonomi, produksjon, og planlegging til innkjøp, salg og rapportering.

Nortura velger SAP-kompetanse – Fastpris uten endringsordre er avgjørende

 «Garantert fastpris uten endringsordre, dyp SAP-kompetanse og lang erfaring med implementering i andre norske og internasjonale bedrifter med omfattende verdikjeder er helt avgjørende når vi nå velger NTT DATA Business Solutions.» Forteller IT-direktør Terje Veblungsnes i Nortura. «Dette prosjektet er strategisk viktig; det danner grunnlaget for videre vekst i Nortura samtidig som det er med på å erstatte våre allerede utdaterte IT-plattform. Vi har derfor valgt å jobbe på lag med de beste!

Nortura vil få standard SAP-løsninger. Tiden for skreddersøm og spesialtilpasninger er forbi. Trettifire produksjonsanlegg fra Karasjok i nord til Egersund i sør skal i løpet av de neste tre til fire årene gjennom store endringer. Nortura øker samtidig antall egne SAP-konsulenter for å sikre et godt mottaksapparat av løsningen i eget selskap.

NTT DATA Business Solutions har 300 SAP-konsulenter i Norden og det vil nettopp være et Nordisk kjerneteam som skal jobbe med Nortura i det daglige. Nortura har behov for sterk kostnadskontroll og lokale kjerneressurser og har derfor valgt IT-leverandør etter samme strategi som de leverer egne varer: Kortreist er tryggest.

Prosjektet skal ferdigstilles i 2019.

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+47 2100 2160
Send a message