NTT DATA Business Solutions
Olesija Polowinko | mars 3, 2020

Fire ideer til å øke mangfoldet på arbeidsplassen

Mångfald främjar innovation och itelligence satsar på mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

(4 min read)

Med den internasjonale kvinnedagen 8. mars rett rundt hjørnet, er det verd å tenke på den positive effekten som økt mangfold kan bringe til arbeidsplassen, og enda viktigere, hvordan du kan øke mangfoldet i din egen virksomhet.

Her er noen generelle tanker om hvordan man kan oppnå en positiv  utvikling av mangfoldet på arbeidsplassen. (Vi har også bare så vidt kommet i gang med å utvikle dette viktige emnet.) Vi vil også gjerne fortelle deg om hvordan NTT DATA Business Solutions og NTT DATA aktivt arbeider for bane veien.

Økt mangfold på arbeidsplassen har vært et mål for bedriftsledere og HR-avdelinger rundt om i verden i flere tiår. Ofte ser man på mangfold fra et moralsk perspektiv, som et spørsmål om rett eller galt. Og selv om det moralske aspektet er viktig for mangfoldet på arbeidsplassen – ingen skal utelukkes på grunn av etnisitet eller religion – så bør ikke denne samtalen ta fokus fra et annet viktig punkt: Mangfold øker effektiviteten.

En ny undersøkelse utført av Boston Consulting Group (BCG), sier at «selskaper som har ledelsesteam med stort mangfold også har 19 % høyere omsetning på grunn av innovasjoner». Vær sikker: Hvis du ser på forskning og statistikk i løpet av de siste årene, er det tydelig at mangfold og inkludering på alle type arbeidsplasser, fremmer både lønnsomhet, produktivitet, kreativitet og innovasjon..

Den internasjonale kvinnedagen er en god påminnelse om å vurdere hvilke strategier som er mest effektive for å skape økt mangfold på arbeidsplassen, spesielt når det gjelder ubevisste skjevheter i kjønnsfordelingen. I følge en undersøkelse fra 2019 er det i gjennomsnitt kun 21% kvinner på toppledelsesnivå.  Det er helt enkelt ikke nok å bare ønske seg en forandring. Man må gjøre noe aktivt for mangfoldigheten.

 

Skape grunnlag for økt mangfold

Det første steget for å oppnå økt mangfold, er å måle fremgangen. Begynn med å se på eksisterende KPI-er. En grunnlinje er avgjørende for å objektivt kontrollere fremgangen og om tiltakene dine er effektive.

For det andre skal vurdere ditt eget tankesett. Husk at endringen starter med deg selv. Spør deg selv hvordan du kan vise veien, og hvordan du kan variere kommunikasjonen og atferden for å muliggjøre kulturell forandring. Hvorfor er det slik at du ikke allerede har det mangfoldet du leter etter i din bedrift? Hva du kan gjøre for å endre på det?

Vi må hele tiden stille oss selv disse spørsmålene og konstant reflektere over hva vi gjør for å nå målet om økt mangfold på arbeidsplassen.

Tredje steg: Vurder om virksomheten din har en  politikk som fremmer kulturelt mangfold og oppfordrer til tankefrihet. Er lederne riktig skolerte i forhold til inkludering og hvordan man leder et mangfoldig team? Hvis du har et internasjonalt team, tilbyr du språklig og kulturell støtte? Er det strukturer på plass som bidrar til å sikre at minoritetsansatte får de samme mulighetene til karriereutvikling?

Implementering av disse strukturene vil bidra til å øke mangfoldet på arbeidsplassen, men likevel er det viktig å holde kontakten med kollegene dine og diskutere disse temaene. Administrere og muliggjøre kulturelle endringer, avhenger av mennesket. Snakk med hverandre om intern kommunikasjon, om lederstil og spørsmålet om mangfold.

Vi innlemmer mangfold som et fast element i folks verdier for å øke betydningen for alle medarbeidere. Men det er bare én av mange muligheter for å tilrettelegge endringer, og også bare ett skritt på den lange veien.

Til slutt: Nå som du har sett hvordan du kan fremme et økt mangfold, er det viktig å undersøke hvordan man kan tiltrekke seg ulike nye arbeidstagere. Dessverre er uttrykket «hvis du bygger det, vil de komme» ikke alltid sant i dette tilfellet.

NTT DATA Business Solutions og NTT DATA er engasjert i økt mangfold på arbeidsplassen.

 

 

 

 

En mangfoldig arbeidsstokk

I følge en ny undersøkelse på LinkedIn , er det 16 % mindre sannsynlig at kvinner søker på en stilling, men 16 % mer sannsynlig at de får den stillingen de søker på. «Hvis kvinner lar være å søke stillinger, selv om de er de rette kandidatene, hvorfor lar de da være å søke stillingene og hvordan kan virksomhetene bedre nå ut til dem?» spør Harvard Business Review.

Artikkelen foreslår en rekke tiltak somselskaper kan gjennomføre for å utjevne forskjellene på antall menn og kvinner på arbeidsplassen. Start  med å unngå et maskulint eller aggressivt språk. Fokuser på historier fra organisasjonens vellykkede kvinner, internasjonale kvinnelige organisasjoner og nettverksarrangementer.

Dette er generelle tanker om hvordan man kan øke mangfoldet på arbeidsplassen. Hvordan er det hos deg? Hva tenker du om disse spørsmålene og ideene?

 

Slik engasjerer vi oss i  Diversity Management

Hos NTT DATA Business Solutions, er vi klar over viktigheten av økt mangfold på arbeidsplassen og jobber kontinuerlig med å forbedre det hos oss selv. Gjennom intern kommunikasjon prøver vi å engasjere medarbeiderne i denne viktige saken.

Aksjonæren vår, NTT DATA, er nesten i havn med dette i Romania og Myanmar. Der finnes det en multinasjonal, ansattledet kvinnegruppe, Women Inspire NTT DATA (WIN), som er aktiv i ni land og støtter og fremmer kvinner på arbeidsplassen. I tillegg til diverse andre landsspesifikke innsatser og kvinnene i rekrutteringsprogrammet STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), er NTT DATA Business Solutions og NTT DATA stolte av å støtte FNs prinsipper om kvinners rettigheter.

Vi er kanskje ikke der vi vil være, men vi er langt på vei.
Og vi er alltid glade for å snakke og utveksle perspektiver.
Hva er din erfaring? Hva slags fremgang har dere på dette området?

Jeg vil gjerne ta en snakk med dere

Olesija Polowinko

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+47 2100 2160
Send a message