Forbered SAP-løsningen på en midlertidige reduksjon av tysk moms

3. juni 2020 ble den tyske regjeringen enig om en økonomisk hjelpepakke til en verdi av 130 milliarder euro. Hjelpepakken skal bidra til å motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien.

Et av hovedtiltakene i den økonomiske hjelpepakken er en midlertidig momsreduksjon som gjelder fra 1. juli 2020 til 31. desember 2020. Rent praktisk betyr dette at den høyeste momssatsen reduseres med 3 prosentpoeng fra 19% til 16%, mens den lavere satsen reduseres med 2 prosentpoeng fra 7% til 5%.

Alle organisasjoner som i dag betaler tysk moms vil bli berørt av momsreduksjonen. Derfor er det viktig å reagere nå hvis SAP-løsningen din skal være tilpasset innen 1. juli 2020.

Det  er behov for en rekke tiltak for å klargjøre SAP ECC eller SAP S/4HANA On Premise-løsningen. Vi fraråder å endre eksisterende momskoder for å imøtekomme momsreduksjonen, men at man tar utgangspunkt i følgende:

  • Opprettelse av nye tyske momskoder
  • Vedlikehold av SD momsbestemmelse
  • Oppdatering av info records, innkjøpsordrer, kontrakter og scheduling agreements
  • Tilpasning av skanningsløsning for faktura

Ovennevnte er ikke en uttømmende sjekkliste, og det er derfor viktig å foreta en grundig analyse av SAP-løsningen. I tillegg til å utføre de nødvendige tekniske endringene i løsningen, er det også viktig at brukerne får den nødvendige opplæring i å jobbe med det nye momsoppsettet.

Det er en vesentlig endring hvis SAP-løsningen din må justeres innen 1. juli 2020, for dermed å unngå feil i momsoppgjøret. Nøl derfor ikke med å kontakte oss hvis du ønsker ytterligere informasjon.

NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions

Our experts are keen to stay up to date with new developments and always share their insights, knowledge and opinions from all around the world. They cover a wide range of IT and business-related topics, including SAP and industry expertise as well as management issues. Most of them have gained many years of experience in the area of SAP - always close to the customer. That’s why they know the requirements of the market, of our customers and their customers’ customers/ partners. Get inspired and contact us if you would like to talk to them directly.

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+47 2100 2160
Send a message