NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions | mars 27, 2020

Børns Vilkår bruker kunstig intelligens til å hjelpe enda flere barn

Børns Vilkår

Børns Vilkår vil bruke kunstig intelligens til å forbedre kvaliteten og effektiviteten på Børnetelefonen. AI-løsningen skal hjelpe de over 500 frivillige rådgivere, som årlig får over 220.000 henvendelser fra danske barn.

Forestill deg at du har en kollega, som har statistisk paratviten etter mange tusen samtaler med barn. Den usynlige kollegaen lytter med og gir deg løpende gule post-it-lapper med gode råd, bakgrunnsinformasjon eller hjelpsomme henvisninger. Dette er målet for et nytt prosjekt med kunstig intelligens, som den danske organisasjonen Børns Vilkår har startet opp sammen med NTT DATA Business Solutions.

Basert på dataanalyser fra tusenvis av chatter og samtaler fra organisasjonens anonyme telefonlinje, Børnetelefonen, skal den kunstige intelligens støtte rådgiverne i samtale med barn og unge. Prosjektet startet i slutten av 2019, og Børns Vilkår forventer å være klare med den første del av den nye databaserte støtten til rådgiverne i løpet av 2020.

– Vårt formål er å stoppe svikt mot barn, og det kan kunstig intelligens hjelpe oss med, sier Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår. – Børnetelefonen tilbyr anonym personlig rådgivning, hvor tusenvis av barn snakker eller chatter med rådgivere om forskjellige problemer. Det gir oss et enormt datagrunnlag, som kunstig intelligens kan hjelpe oss med å utnytte enda bedre, til gavn for de barn og unge vi snakker med, sier Rasmus Kjeldahl.

Kunstig intelligens kan frigjøre tid

Børnetelefonen får årlig 220.000 henvendelser fra barn og unge, som blir til over 50.000 gjennomførte rådgivninger. Antallet henvendelser vokser med 10 prosent hvert år, og en av ideene med prosjektet er å kunne nå enda flere barn, slik at antallet ubesvarte henvendelser blir redusert.

AI-systemet kan for eksempel fortelle rådgiveren, at barnets ordvalg med 94 prosent sannsynlighet indikerer, om barnet er utsatt for vold. En viten rådgiveren kan bruke i sine overveielser og anbefalinger i løpet av samtalen. Samtidig er det målet, at AI-systemet på sikt skal spare rådgivernes tid ved å kategorisere og etterbehandle samtalen, noe som i dag skjer manuelt.

NTT DATA Business Solutions: Et meningsfullt prosjekt

– Vi arbeider normalt med virksomheters data, hvor det handler om å hjelpe kunder med å drive en bedre forretning. Samarbeidet med Børns Vilkår gir oss et boost, fordi formålet er så menneskelig og meningsfullt. For oss er det samfunnsansvar i praksis, sier direktør Per Falck Jensen hos NTT DATA Business Solutions. Han er leder av det danske selskapet, i et globalt konsern av it-konsulenter, hvor prosjektet forsterker den interne team spirit.

– For oss handler prosjektet først og fremst om å hjelpe et godt formål, men vi får samtidig muligheten for å arbeide og være på forkanten av hva AI kan gjøre for en virksomhet. Vi er helt sikre på, at vårt AI-team kan bruke disse erfaringene hos andre kunder, som vil bruke data og software til å forbedre kundedialogen.

Barna vil møter alltid et levende menneske

Børnetelefonen har siden starten i 1977 vært gjennem en løpende teknologisk utvikling. Rådgivningen startet som fysiske møter, og ble senere supplert av telefonrådgivning og chat, som i dag er den vanligste kontaktformen. Bruk av kunstig intelligens åpner for en rekke nye diskusjoner og dilemmaer.

– Vi går inn i prosjektet med en ekstrem oppmerksomhet på de mulige fallgruver. Barna skal alltid møte et levende menneske, når de kontakter oss. De skal alltid kunne være anonyme, og vår rådgivning må ikke bli firkantet eller maskinell. Samtidig er det viktigt for oss at rådgiverne alltid kan gjennemskue AI-løsningens beregninger og anbefalinger, sier Rasmus Kjeldahl.

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+47 2100 2160
Send a message