Bank og finans

Bank og finans krever gode løsninger også innen IT

Bank og finans – din IT-løsning kan gjøre en stor forskjell

Du kan utnytte SAP-løsningen din bedre. Vår kunnskap innen bank og finans kan gi deg bedre effektivitet, raskere implementering og forretningsprosesser som gir deg og din bedrift et konkurransefortrinn. Vi jobber med selskaper som ligner på ditt, og det gjør det mulig for oss å løse dine utfordringer. Vi tilpasser ikke bare IT-løsningene til din arbeidsmetodikk: vi snakker med deg og undersøker hver prosess i detalj. Som en global leverandør av IT-tjenester for bedrifter i NTT Data Group kan du også stole på vår internasjonale erfaring og vår finansielle stabilitet. Våre resultater gir et solid fundament for å samarbeide med deg i dag og i fremtiden.

Nye og økende utfordringer innen bank og finans

I avsnittene under fokuserer vi på nye og eksisterende utfordringer innenfor bruk av SAP Data Services hos bank- og finansinstitusjoner. Dette er fagområder som hele tiden er i utvikling og hvor krav til nøyaktighet og gode prosesser er ekstremt viktig.

Fraud detection

Økonomisk svindel er ikke noe nytt, men hvordan kan man med SAP Data Services vedlikeholde en løsning som både forebygger og identifiserer økonomisk utroskap, samtidig som man opprettholder en positiv og god kundeopplevelse?
Økonomisk svindel er som alt annet i stadig utvikling – det blir mer utspekulert og er vanskelig å oppdage. Derfor er det ekstremt viktig for instutisjoner innen bank og finans å kunne håndtere den stadige utviklingen. SAP Data Services er et utmerket verktøy for å hente data fra nye og eksisterende datakilder og til å kunne avsløre økonomisk kriminalitet.

Compliance reporting

Enhver finansiell institusjon må kunne dokumentere all informasjon i forbindelse med enhver handel innen en gitt tidsfrist. Ved hjelp av SAP Data Services kan man overvåke og samle all nødvendig informasjon knyttet til:

  • Sporing og dokumentering av hver enkelt transasksjon
  • Forebygging av uønsket handel
  • Identifisere og stoppe useriøse aktører

Customer segmentation

I bank og finansiell industri er kundesegmentering en nøkkel for salg og markedsføringskampanjer. Datagrunnlaget kommer fra mange forskjellige kilder: dag til dag kundetransaksjoner, reisemønstre og kjøpshistorikk på internett osv. SAP Data Services kan benyttes til innsamling av tilgjengelig kundedata som gir gode analyser og nøyaktig up-to-date kundesegmentering. Med god kundesegmentering vil man oppnå:

  • Bedre relasjoner til lønnsomme kunder
  • Forbedret tilbud av nye og eksisterende produkter
  • Bedre prissammensetinger på produktene
  • Kostnadskutt ved forståelse av kundens behov

Risk management

Nye krav og økende behov for en bedre håndtering av finans og risiko gjør dette til et hovedfokus innen bank og finans. All data må være åpen for alle mulige analyser og kalkuleringer. Finans og Risk Management må på en effektiv måte integreres med infrastrukturen i datavarehuset. SAP Data Services er en sentral plattform som raskt og fleksibelt kan tilpasse seg nye krav.For å få gode analyser er det viktig å:

  • Behandle og analysere data på tvers av systemer
  • Sammenstille forskjellige datakilder, både periodiske og real-time analyser
  • Konsolidere data inn i en sentral plattform

Personalized product offerings

Bank- og finansinstitusjoner har store mengder kundedata; fra internett, kundetransaksjoner og sosiale media. Utfordringen er å kunne benytte seg av alle dataene på en fornuftig måte, og for å kunne tilby kunder gode service og gi dem det tilbudet de trenger er man nødt til å forstå dem.

SAP Data Services er et fleksibelt produkt som kan integrere forskjellige prosesser innen bank og finans. Hvordan skal man benytte seg av all data tilgjengelig i markedsføring og personlige produktsammensetninger? Det er viktig å kunne forstå kundene for å kunne sette sammen og tilby nye og gode produkter. Dersom man forstår kundens kjøpsmønster, hvem kunden lytter til og hva de påvirkes av, vil man kunne tilby produkter som er bedre tilpasset den enkelte kundes behov.

Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon om SAP Data Services for bank og finans, og hvordan vi kan hjelpe deg med dine utfordringer? Ta kontakt med oss via vår hjemmeside eller på e-post.

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+47 2100 2160
Send a message