NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions | februar 14, 2022

NMS signerer avtale med NTT DATA Business Solutions

 

NTT DATA Business Solutions har blitt valgt til å bistå i digitaliseringen av Norsk Medisinsk Sykoltronsenter. Prosjektet omfatter innføring av teknologistøtte gjennom hele verdikjeden i alt fra innkjøp, produksjon, salg og distribusjon samt økonomi og HR.

Hand using tablet in life sciences lab

 

NMS produserer og utvikler kortlivede radioaktive farmasøytiske produkter til bruk i PET-skanninger, og er en av de største enkeltsatsingene på avansert medisinsk forskning og diagnostikk som er gjennomført i Norge. Syklotronsenteret eies av Oslo universitetssykehus HF, Universitet i Oslo og Akershus universitetssykehus HF.

– Vi er svært stolte av at Syklotronsenteret har valgt NTT DATA Business Solutions som partner til deres digitale transformasjon. Det er ikke til å legge skjul på, at det er givende og spennende å få lov til å jobbe med en så viktig aktør i legemiddelindustrien. NMS, som i dag forsker, diagnostiserer og kanskje i nær fremtid også vil være med å behandle noen av våre mest alvorlige sykdommer, skal utvilsomt ha fokus på sin kjernevirksomhet og ikke hemmes av manuelle rutiner og systemløsninger som ikke snakker sammen. Vi er allerede godt i gang med prosjektet og har etablert et godt partnerskap, sier Morten Arnesen, CEO i NTT DATA Business Solutions.

NTT DATA Business Solutions har mer enn 20 års erfaring fra industrien.

– I vår regulerte industri, stiller myndighetene store krav til oss som produsenter. Vi har de facto en lisens til å produsere, som er helt avhengig av at vi følger og ikke minst kan dokumentere at hele vår operasjon drives i henhold til regelverket. Våre kunder, og sluttbrukere av våre produkter, skal til enhver tid ha tillit til at medisinen de får er trygg, av høy kvalitet og produsert etter beste mulige standard. Det kreves følgelig full sporbarhet fra råvare til ferdig produkt, sier Thor Audun Saga, CEO i NMS.

– Vi kjørte derfor en omfattende prosess for å sikre oss riktig valg av partner. NTT DATA Business Solutions utmerket seg tidlig i prosessen, da de rett og slett kom med svaret på store deler av det vi ønsket oss og har behov for, sier Thor Audun Saga, CEO i NMS.

– NTT DATA Business Solutions har lang erfaring fra legemiddelindustrien, og har utviklet industrispesifikke løsninger som både er dokumenterte og validerte for bruk i vår industri.  Metodeverket som legges til grunn for alle leveranser er samtidig skreddersydd til industrien og basert på GAMP5-rammeverket. Teamet fra NTT DATA er også sammensatt av et globalt industri-team med lang erfaring fra vår bransje, kombinert med lokale ressurser som sikrer gjennomføring og forankring, samt at vi ivaretar alle lokale lover og regler. En veldig bra kombinasjon for oss, fortsetter Saga.

– NTT DATAs betydelige erfaring kombinert med løsninger laget for industrien, reduserer risikoen og prosjektkostnadene betraktelig. Vi kommer samtidig inn i et nettverk med mange kunder som har de samme behovene som oss. Med NTT DATA Business Solutions som partner, er vi godt rustet, og vil til enhver tid kunne oppfylle de krav som stilles til oss som virksomhet, avslutter Saga.