NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions | januar 28, 2020

NTT DATA Business Solutions implementerer SAP SuccessFactors

 

Implementeringen av SuccessFactors er et viktig strategisk skritt, da HR-avdelingen spiller en sentral rolle når det kommer til den digitale transformasjon.

itelligence can help your business boost employee engagement with agile HR software.

Som førende global SAP Partner tilbyr NTT DATA Business Solutions hele SAP’s produktportefølje, og i januar skjedde det endringer i vårt IT-landskap med implementeringen av SAP SuccessFactors, som vil omfatte ca 10 000 ansatte i 26 land, hvorav 500 er ansatte i Norden.

SAP SuccessFactors er en fleksibel skyløsning som kobler bedriftens mål med de ansattes prestasjoner, og styrker bedriftens gjennomføringsevne. Plattformen som er 100 % nettbasert, kan enkelt konfigureres til virksomhetens prosesser, og tilbyr et brukervennlig brukergrensesnitt for medarbeidere, ledere og HR.

NTT DATA Business Solutions rådgir små og mellomstore selskaper om digitalisering av forretningsprosesser, og vi vil gjerne gå foran og vise våre kunder at vi internt bruker de dynamiske HR-styringssystemene som SAP SuccessFactors gir. Dermed kan vi demonstrere hvordan en løsning som fungerer bra for oss, også kan gi forretningsmessige fordeler for våre kunder.

Implementeringen av SuccessFactors er et viktig strategisk skritt, da HR-avdelingen spiller en sentral rolle når det kommer til den digitale transformasjon. Plattformen gjør det mulig for HR-avdelingen å endre fokus fra ren administrasjon til å fokusere på mer strategiske oppgaver i et forsøk på å optimalisere komplekse prosesser på lang sikt. Vi får en moderne og kundefokusert løsning, som gir bedre selvbetjening og mobil adgang for medarbeiderne og ledelsen. Løsningen vil standardisere, forenkle og modernisere HR-prosessene, og støtte god planlegging og beslutninger.

Implementeringen av HCM Cloud-løsningene i SAP SuccessFactors gjennomføres i faser. Vi begynner med Employee Central, Recruiting og Onboarding, deretter Learning og Performance and Goals modulene. I neste fase vil systemarkitektene integrere SAP SuccessFactors-løsningene med de lokale lønnssystemene, business intelligence-systemene og SAP S/4HANA.