NTT DATA Business Solutions

5 kjappe med vår Talent Management Director om rekruttering på et tøft marked

image

Det råder ingen tvil om at IT-bransjen blomstrer. Det er et stort behov for kompetente medarbeidere og konkurransen bare øker. Vi tok derfor en prat med Brit Myrvoll, Talent Management Director hos NTT DATA Business Solutions i Norge, om ’dagens IT-medarbeidere’, kultur og rekruttering.

 

Hva anser du som de største utfordringene i dag når det gjelder rekruttering?

Jeg har jobbet i IT-bransjen lenge, blant annet som HR-direktør og med rekruttering i selskaper som Telenor og Intrum. Jeg har egentlig alltid opplevd at rekruttering har vært et viktig fokusområde. Men ”kampen om talentene” intensiverer seg mer og mer for hvert år som går. Nå står vi i en situasjon hvor vi kan konstatere at alle talentene er ettertraktet og ”jaget”.

Bransjen blir mindre og mindre, alle kjenner alle og folk vet hva de vil ha, hva de kan få, og at de står i en situasjon der de i prinsippet kan velge fritt. Å få tak i senior kompetanse kan derfor oppleves som rimelig utfordrende i dagens arbeidsmarked.

Hvordan håndterer man best situasjonen?

Det finnes det ikke noe fasitsvar på. Som rekrutterende virksomhet må man være kreativ og prøve å stikke seg ut og blir lagt merke til i vrimmelen. Og så skal man selvfølgelig kunne tilby en bra totalpakke, med gode betingelser og spennende arbeidsoppgaver.

Det handler også om å avdekke hva som gjør at folk velger seg ut en virksomhet og bruke det aktivt i kommunikasjonen. Det som attraherer kandidater til oss, er det faktum at vi jobber mye i team, hos store norske og nordiske kunder som vi har lange relasjoner med. Så det er noe som vi er påpasselige med å kommunisere når vi rekrutterer. I flere av de samtalene jeg har hatt, både med kandidater og nåværende medarbeidere, er det tydelig at de færreste ønsker å sitte alene ute hos kundene, og at de anser teambaserte leveranser som tiltalende og en viktig faktor for å bli værende hos oss. Akkurat dette er vi selvsagt også opptatt av å kommunisere til markedet; det faktum at vi er en global aktør som jobber på tvers av land og ofte i store herlige team!

Kan du si noe mer om hva du opplever som tiltrekker nye og beholder gamle medarbeidere?

Utover en bra totalpakke og konkurransedyktige betingelser, så er kompetanseutvikling og ikke minst det å tilby ulike sosiale aktiviteter utrolig viktig. Hos oss er det for eksempel helt naturlig å treffe kollegaer på ukentlig fotballtrening, ha after-work samlinger, firma-eventer eller å dra på hyggelige turer sammen. I Norge har vi dessuten nylig etablert et kvinnenettverk, som vi ser bidrar til å øke interessen hos kvinner i IT-bransjen.

En genuin, god, personlig og ”nedpå” atmosfære er alfa og omega. Klarer man å opprettholde dette kommer man langt.

Om vi for eksempel fokuserer på talentutvikling, hvor viktig er det?

Først og fremst er det viktig med en bra start og en strukturert onboarding for nye medarbeidere. Kompetanseutvikling og utdanning er og forblir viktig, uansett om du er ny eller ”gammel”, akkurat det må vi bevise at vi har høy fokus på som rekrutterende foretak.

I tillegg opplever jeg at individuell anerkjennelse er blitt viktigere for medarbeidere i dag. Å oppleve at den jobben de gjør verdsettes. Derfor har vi nå økt fokus på å utvikle alle våre ledere, sørge for at de tar godt vare på våre konsulenter, og at de i fellesskap sikrer en god utvikling.

Hvordan ser det ut hos oss NTT DATA Business Solutions i Norge?

Riktig så bra egentlig. Vi søker for tiden veldig mange nye kollegaer innen de fleste fagområder. Alt fra prosjektledere, seniorrådgivere, til analytics-konsulenter med mer. Vi har mange spennende prosjekter og en stor del av vår kundeportefølje har vært med oss lenge. Hos oss får man egentlig det beste av to verdener; globale muskler, samtidig med en lokal tilknytning og nærhet til kundene.

For oss er det helt essensielt at vi rekrutterer de riktige menneskene, som passer inn vi vår kultur og som har motivasjon og ”drive” til å lære seg det vi har behov for. Vi opplever stadig vekk at medarbeidere som har jobbet hos oss tidligere, velger å komme tilbake etter noen år i et annet selskap. Det er sannelig en bekreftelse på at mye av det vi gjør er riktig. Men det er ingen tvil om at rekruttering i denne bransjen er og blir tøffere. Og nettopp derfor er min største oppgave å jobbe aktivt for at folk skal velge – og ville bli – hos oss.

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+47 2100 2160
Send a message