Vårt samfunnsansvar (CSR) og bærekraft

Hvordan vi oppfordrer hverandre til å skape forandring

image
Sustainability and corporate social responsibility are pillars of our work.

Våre hjertesaker: Vårt samfunnsansvar (CSR)

Vi er et globalt selskap, med et globalt ansvar. Derfor er det vårt mål og bevare planeten vår til fremtidige generasjoner.

For oss innebærer det å bruke våre evner og ressurser til å løse de store problemer verden står overfor i dag, ved å støtte FNs bærekraftsmål og praktisere våre klimamessige og sosiale mål. Vi stiller høye krav på alle forretningsområder, og sørger for positive forandringer hvor det er mulig.

Vi vil skape en stolt arbeidskultur, hvor de ansatte blir inspirert til å bidra i en positiv retning.

Vi er stolte av å kunne presentere våre hjertesaker
We have a responsibility to ensure that the future has a place for everyone.

Vi støtter FNs bærekraftsmål

En verden hvor fred, rettferdighet og framgang ikke forblir en drøm.  Det er ideen bak  UN’s 17 Sustainable Development Goals – en målrettet, målbar og meningsfylt tilnærming til hvordan verden kan bli et bedre sted.

Vårt mål er å fremme bærekraftemålene i alt vi gjør – fra å skape bærekraftige byer til å bekjempe ulikhet. Enten det er ansatte eller samarbeidspartnere, så leter vi etter mennesker som har de samme verdier som oss.

Våre prosjekter  illustrerer hvordan målene omsettes i praksis. Vi har fire fokusområder:

  • Vern av natur og miljø
  • Bærekraftig & innovativ økonomi
  • Sosialt engasjement & sunnhet
  • Ansatte og arbeidsstyrken
We are committed to combating climate change.

Vern av natur og miljø

Vi står overfor en akutt klima- og naturkrise, som allerede har medført store forandringer på kloden. Det haster mer enn noen gang å beskytte livet på jorden. Vi støtter den bærekraftige utvikling og fokuset på ansvarlige virksomheter, sirkulær økonomi og sosiale forandringer.

Vi vil bidra så mye som mulig, og nedenfor kan du lese mer om våre tiltak.

Treplanting for nøytralisering av CO2

Vi støtter  Ecosia, som har som mål å hjelpe miljøet ved å plante trær. Søkemotorens oppdrag er å absorbere så mye CO2 som mulig ved å plante trær for å redusere virkningen av klimaendringene. Det betyr at vi støtter treplantingsprosjekter over hele verden.

Skift til grønn energi

Uansett hva energien koster, så er den miljømessige omkostning for høy. I år tok vi det første steget mot fornybar energi. For å komme nærmere vårt mål om en bærekraftig drift, bruker våre kontorer og datasentre i Tyskland 100% fornybar energi.

Vi skaper en bærekraftig arbeidsplass

Alle våre beslutninger, alt fra hvilke kontorartikler vi kjøper, til hvordan vi reiser og kommuniserer er basert på vårt mål om å bli en bærekraftig virksomhet. Det betyr at vi, i den grad det er mulig, erstatter fysiske møter som innebærer reiseaktivitet med onlinemøter. Vi velger også samarbeidspartnere som deler vår interesse for å bevare miljøet.

NTT DATA Business Solutions and our employees aim to better the world around us.

Bærekraftig & innovativ økonomi

Det er et privilegium å oppleve hvordan våre innovasjoner bidrar til å gjøre verden bedre på noen områder.  Våre ansatte har mulighet for å skape forandring, ikke kun internt i firmaet, på prosjekter som har positive konsekvenser i mange år.

Her på siden kan du lese om noen av de bærekraftige innovasjonsprosjekter vi er stolte av.

Børns Vilkår – Children’s Welfare in Denmark

Being able to guide children through life’s difficulties is equal parts privilege and challenge. Børns Vilkår, a Danish children’s welfare hotline, understands this better than most. To help their counsellors focus on connecting with the children, we are developing an AI-based ‘ethical advisory agent’ which will assist them in their calls.

Smart Island Rømø – vi skaper en grønnere fremtid

Smart Island Rømø projektteamet har utviklet en plattform til bærekraftige offentlige rom og infrastrukturer – etisk, intelligent og med stor lokal og miljømessig effekt. Trafikksikkerheten økes og CO2- avtrykket reduseres ved bruk av anonymisert data. Prosjektet har blant annet klarlagt nye metoder å redusere avfallsproduksjonen på, og satt standarden for en grønnere og bedre planlegging.

Truck Chain – reduksjon i CO2-utslipp i transportbransjen

Når man reduserer i mengden av lavkapasitet- eller tomme transporter, blir naturligvis CO2-avtrykket også mindre. Men det kan være en vanskelig oppgave å gjennomføre i praksis så lenge transport- og logistikkbransjen står overfor et stort antall desentrale aktører og sterk konkurranse på markedet. Det er her blockchain-teknologien kommer inn i bildet. Ved å sikre en fair og gjennomsiktig plattform for alle aktører skapes det tillit og en «win-win situation» : færre tomme transporter gavner miljøet, gir lavere priser til forbrukerne og en bedre utnyttelse av kapasiteten for transportfirmaene.

Kjempebjørnekjeks – bekjempelse av uønskede plantearter

Kjempebjørnekjeks er en skadelig, meget giftig og invasiv art som man forsøker å bekjempe i hele Europa. Ved hjelp av droner, SAP-løsninger og Big Data kan en teknisk skyløsning, med imponerende presisjon, identifisere arten i naturen. I 2019 vant vi en SAP Innovation Award i kategorien ‘Best Process Innovator’ for dette prosjektet, og dette prosjektet kan bidra til at vi er tettere på målet om å få bekjempet planten.

As a global company, we are responsible for the well-being of our fellow human beings.

Sosialt engasjement & sunnhet

Vi ser den positive effekt våre medarbeidere har i lokalsamfunnet, og har derfor innført betaling for frivillig arbeid. Det innebærer at våre ansatte kan bidra til gode formål i arbeidstiden.

Nedenfor kan du lese mer om hvordan de har utnyttet muligheten rundt i verden.

Vår samfunnsinnsats

Ummeed Initiative

Utdannelse til piker, arbeide for trafikksikkerheten, hjelp til ofre etter naturkatastrofer, plante trær, støtte institusjoner for handikappede barn og gi blod – listen over imponerende bedrifter er lang. Vi er stolte over de ansatte hos NTT DATA Business Solutions i India for deres sosiale ansvar og engasjement i mange ulike prosjekter.

Tyrkia – Standing Up for a Fairer Future

I Tyrkia har våre kolleger hjulpet familier som lever i fattigdom og opplever vold i hjemmet, samt reddet dyr som lever under elendige forhold på gaten. Andre nyttige og givende oppgaver, har inkludert undervisning i robotics og koding, for å hjelpe den kommende generasjon av innovatører.

We are responsible for the well-being of our employees

Ansatte & arbeidsstyrken

Firmaets suksess er ikke kun de ansattes suksess, men også deres lykke. Arbeidsstyrken skal representere det samfunnet vi ønsker å leve i, slik at vi speiler mangfold og initiativer som fremmer inkludering.

Les mer her på siden, om hvordan vi når våre mål.

Hvordan vi passer på våre ansatte

Mangfold på arbeidsplassen

Ingen skal utelukkes fra en arbeidsplass basert på identitet eller bakgrunn. Vi oppfordrer til vitensdeling, og vi roser dem som sikrer at våre arbeidsplasser er tilgjengelig for alle. Hvis vi oppdager en ubevisst skjevhet i forbindelse med ansettelser eller en annen urettferdig praksis, er det vår oppgave og plikt å si i fra og endre disse.

Omsorg for de ansattes velferd

Våre ansattes trivsel er vår vår topprioritet. Vi har ansvaret for å gi våre ansatte velutstyrte kontorplasser, inkluderende arrangementer og morsomme aktiviteter, slik at de har de beste betingelser for å utføre sine oppgaver. Ved å fremme en sunn livsstil, sikrer vi at de ansatte kan holde seg i form og bevare en god helse.

Get to Know Us

image
Dette er oss

Vi er en del av NTT DATA, og fokuserer på SAP-løsninger for å skape verdi for våre kunder over hele verden. Som forretningspartner hjelper vi deg med den digitale omstilling, vekst og mer suksess.

colorful collage of employees
Diversitet, inkludering og tilhørighet

Vi er opptatt av diversitet, inkludering og følelsen av tilhørighet, fordi alle våre ansatte har rett til å være seg selv på arbeidsplassen

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+47 2100 2160
Send a message