Code of Conduct

image

Les vår Code of Conduct

Dette er de grunnleggende prinsipper, standarder og verdier som er gjeldende for ansatte hos NTT DATA Business Solutions. Det er vår forpliktelse å leve opp til disse, men samtidig vårt løfte til omverdenen, forretningspartnere, offentlige insitusjoner, myndigheter og konkurrenter om at vi driver virksomheten i overensstemmelse med gjeldende forretnings-, juridisk- og etisk praksis, og overholder nasjonale og internasjonale lover, regler og retningslinjer.

Download

Contact Us
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+47 2100 2160
Send a message