Code of Conduct

Les vår Code of Conduct

Dette er de grunnleggende prinsipper, standarder og verdier som er gjeldende for ansatte hos NTT DATA Business Solutions. Det er vår forpliktelse å leve opp til disse, men samtidig vårt løfte til omverdenen, forretningspartnere, offentlige insitusjoner, myndigheter og konkurrenter om at vi driver virksomheten i overensstemmelse med gjeldende forretnings-, juridisk- og etisk praksis, og overholder nasjonale og internasjonale lover, regler og retningslinjer.

Download

Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+47 2100 2160
Send a message