Industry: Electronics and High Tech
Category: Business Analytics

Waoo!

Vi har opnået en meget kort vej fra tanke til handling. Qlik kan sluge datakilderne ind og organisere sig selv. Vi slipper for at arbejde længe med datamodeller, og hele datahåndteringen er enklere. Det er lynhurtig og intuitiv prototyping.

Henning Guldbæk, it & application manager, Waoo!

Waoo! er ejet af en række danske energiselskaber, og er en dansk leverandør af TV, Internet og Telefoni med 250.000 slutkunder.

 

Challenges and Benefits

Udfordring

  • Waoo! ønskede at øge indsigten og udnytte værdien i et omfattende og sammensat datagrundlag fra mange systemer og datakilder. Viden om kunderne, produkterne og serviceniveauerne er essentiel og kan bruges af mange funktioner i virksomheden.

Løsning

  • Kunde-, abonnements- og produktinformationer er, sammen med et realtidsbillede af tilstanden hos over 100.000 tv-set-top-bokse, blandt de mange data, som samles i QlikView. Brugerne er økonomifolk, produktchefer, analytikere i marketing, driftsansvarlige ud mod Waoo!’s kunder og kunde/produktansvarlige hos Energiselskaberne. Waoo! tjener investeringen i den fleksible BI-løsning hjem mange gange. Selve platformsinvesteringen i QlikView er dog den mindste del af BI-løsningen. Der er brugt langt flere omkostninger på rapportudvikling. Alle større BI-udviklingsopgaver understøttes dog af en solid business case, hvor det dataorienterede overblik giver en værdifuld støtte til en lang række beslutningsprocesser og i sidste ende en lang række konkurrencemæssige fordele.

 

Waoo! og den magiske datakilde

Tager kunderne de nye features til sig? Har vi tilstrækkelig Netflix kapacitet? Hvilken effekt vil et bestemt servicevindue have og hvornår placeres det mest hensigtsmæssigt? Hvordan er leverancekvaliteten ude hos slutkunden? Waoo! indsamler alle data fra hver af sine over 100.000 tv-set-top-bokse og analyserer disse data hver 5. minut. Analysen bruges af Waoo!’s produktfolk, systemarkitekter, analytikere, driftsvagter og change managers. Datamængden processeres både automatisk og manuelt og QlikView arkitekturen hos Waoo! rummer over en halv terabyte data. Waoo! leverer TV, bredbånd og telefoni til 250.000 slutkunder, og virksomheden kan med viden, hentet fra hverdagens data, reducere time-to-market på produktintroduktioner, løfte serviceniveauet mod kunderne og løse en lang række andre opgaver.

Tjent hjem mange gange

”QlikView investeringen er tjent hjem mange gange. Vi har nået målet om at komme tæt på datakilderne og bruge data til at understøtte hele forretningen lige fra produktudvikling til problemløsning. Vi har nu et langt bedre værktøj til at få svarene ud af data. Fordelene ligger f.eks. i forhold til at udvikle vores produkter, reducere time-to-market og kende slutbrugeroplevelsen på vores ydelser”, siger Henning Guldbæk, it & application manager hos Waoo!. Han leder Application afdelingen med bl.a. ansvar for udvikling og arkitektur på telefoni-, TV- og forretningssystemer. Derfor er han også ansvarlig for BI-løsningen baseret på QlikView. Halvdelen af Waoo!’s medarbejdere samt en række nøglepersoner i energiselskaberne bruger BI-løsningen, der skaber værdi i mange forskellige funktioner

Tæt på datakilden

Waoo! er ejet af en række energiselskaber, som har rullet fiber ud til en fjerdedel af alle danske husstande. Energiselskaberne sælger Waoo!’s Internet, TV og Telefoni videre til slutkunderne via fiberforbindelserne. De mange data er med til at fastslå om Waoo! lever op til sine service level aftaler med energiselskaberne.

”Vi ønskede helt strategisk at komme tættere på datakilderne og arbejde med friske data i noget nær realtid. Det var en af baggrundene til, at vi valgte QlikView, som nu er en strategisk platform for os”, forklarer Henning Guldbæk.

Waoo! samarbejder med NTT DATA Business Solutions, hvis QlikView eksperter bidrager til applikationsudvikling og rådgiver om optimal dataudnyttelse. Eksperterne fra NTT DATA Business Solutions hjælper Waoo! med platformskonfigurationer og med at forstå mulighederne i QlikView miljøet.

”De rådgiver os på en troværdig måde, og jeg har tillid til, at de hjælper os med at styre i den rigtige retning. De kender både mulighederne og begrænsningerne”.

Hurtige resultater

”Vi har opnået en meget kort vej fra tanke til handling. QlikView kan sluge datakilderne ind og organisere sig selv. Vi slipper for at arbejde længe med datamodeller, og hele udviklingsprocessen er enklere. Det er lynhurtig og intuitiv prototyping. Betydeligt nemmere end andre BI-løsninger, hvor man skal arbejde længere tid med datamodeller og bygge kuber, før man får effekt”, siger Henning Guldbæk, der tidligere har stiftet bekendtskab med konkurrerende BI-platforme som IT-ansvarlig i et par af landets større mediekoncerner.

”Vi arbejder meget direkte på datakilderne, og når hurtigt frem til resultater. Den første som blev specialist på QlikView løsningen hos os, var en databasespecialist, som fik en halv dags træning hos NTT DATA Business Solutions, og så var hun i gang. Der skulle ikke mere til, og det synes jeg er ret imponerende. Man skal kunne nogle QlikView specifikke formler og funktioner, men det er meget nemt at komme i gang med at levere noget af værdi”, siger Henning Guldbæk.

Waoo! købte Dansk Bredbånd i 2010. Det gav kompleksitet og variation, at kunderne blev betjent fra to forskellige teknologier til f.eks. kunde- og produkthåndtering. Waoo! udnyttede QlikView til at håndtere denne variation og skabe et tværgående overblik, ind til kunderne kunne migreres til Waoo!’s løsning. Hurtige resultater er ikke kun opnået på kundeog abonnementsanalyser, men også på analyse og overvågning af leverancekvaliteten for TV. Når over 100.000 tv-set-top-bokse rapporterer ind til Waoo! og analyseres i QlikView hvert femte minut, får Waoo! eksempelvis et meget præcist billede af leverancekvaliteten. Er signalet tabt? Er der afkodningsfejl? Virker TV-boksen? Waoo! bruger dette unikke view på hver enkelt kunde til at optimere sit samlede serviceniveau og til at kende og måle effekten af tekniske ændringer og markedsmæssige tiltag.

Similar posts

About NTT DATA Business Solutions

25
countries
30
years of experience
6000
customers worldwide