NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Logo
it.NavBox – online számlaadat-szolgáltatás

NAV Online Számlaadat-szolgáltatás

Az it.NavBox olyan SAP rendszerrel integrált megoldás, amely megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény 10. sz. melléklete követelményeinek

it.NavBox

Miért lehet szüksége it.NavBox megoldásunkra?

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2018. július 1-jétől hatályos 10. számú mellékletében foglaltak szerint adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adóalanyt a legalább 100 ezer forint áthárított általános forgalmi adót tartalmazó, belföldi adózók közötti ügyleteiről kiállított számláiról.

2020. július 1-jétől már az általános forgalmi adó értékétől függetlenül kell adatot szolgáltatni.

A változásokat tartalmazó törvény és rendelet:

1. Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. (Áfa tv.)

2. 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről, röviden Számlarendelet.

2021. január 1-jétől újabb bővítésre került sor. Ettől az időponttól kezdve a magánszemélyek és az Európai Unió területén bejegyzett partnerek számára kibocsátott számlákkal bővült az adatszolgáltatási kötelezettség.

Ezért ajánljuk saját fejlesztésű it.NavBox – online számlaadat-szolgáltatás – megoldásunkat.

A törvényi háttérről bővebben

(Forrás: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/jogszabalyok)

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2018. július 1-jétől hatályos 10. számú mellékletében foglaltak szerint adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adóalanyt a legalább 100 ezer forint áthárított általános forgalmi adót tartalmazó, belföldi adózók közötti ügyleteiről kiállított számláiról.

A kibocsátott számlák – és számlával egy tekintet alá eső okiratok – adataira vonatkozó adatszolgáltatás 2018. július 1-jétől a kiállítás után, rövid időn belül, elektronikusan teljesítendő. Számlázó programmal történő számlázás esetén a számlaadatokat a számlázó programból emberi beavatkozás nélkül, nyilvános interneten keresztül azonnal, a számla elkészülése után közvetlenül továbbítani kell a NAV-hoz.

Az adatszolgáltatási kötelezettség, annak életbeléptetésekor, főszabály szerint a belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított olyan számlákra terjedt ki, amelyekben 100 ezer forint vagy azt meghaladó összegű áthárított áfa van.

Az online adatszolgáltatás bevezetésének és az adatokat kezelő rendszer kialakításának célja a gazdaság további fehérítése az adócsalások visszaszorításával. Ezt kiegészíti a NAV szolgáltatásaként a számlakiállítási szolgáltatást biztosító, ingyenes online számlázó funkció.

Az Online Számla rendszerében ...

 • a kiállított számlákról valós idejű adatok érkeznek a NAV-hoz,
 • a kiállított számlákat – akár egyedileg, akár tömegesen – lekérdezhetik a számlabefogadók és a számlakibocsátók is,
 • a nagy mennyiségű számlaadat gyorsan elérhető hatékony kockázatelemzés és ellenőrzés céljára, ami segíti az adócsalások felderítését,
 • az adatszolgáltatás automatizálásával az adminisztratív terhek csökkennek a számlázó programot használóknál,
 • az új rendszer kiváltja a számlakibocsátók összesített adatszolgáltatását.

A megoldás alapját egy olyan összetett informatikai rendszeregyüttes jelenti, amely képes …

 • az adózók által rendszer-rendszer kapcsolattal, az elektronikus szabványüzenetben küldött számlaadatok fogadására, ellenőrzésére, és a küldés visszaigazolására,
 • webes felületen a számlaadatok manuális rögzítésének támogatására,
 • az azonnal elérhető számlaadatok révén a gazdasági tevékenységek és folyamatok nyomon követésére.

Az Online Számla a NAV ellenőrzési munkáját segíti, átláthatóbbá teszi a gazdasági folyamatokat és szélesíti a jogkövető adózók körét.

it.navbox

A szabályozás időbeni alakulása

A számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó szabályozás a 2018. július 1-jei bevezetés óta folyamatos változáson, a kapcsolódó megoldás folyamatos fejlődésen megy keresztül. A táblázatban a jogszabályi változások főbb mérföldköveit foglaltuk össze. Jogszabályi változásokkal párhuzamosan a NAV által biztosított technológiai környezet is változik, fejlődik, amelyet az alkalmazott megoldásoknak is folyamatosan követniük kell, különös tekintettel arra, hogy a törvényi változások nyomán minden egyes változással egyre bővül az adatszolgáltatási folyamatban érintett számlák köre és számossága.

Milyen feladat elé állítja a szabályozás a vállalatokat?

2018.07.01-től kibocsátott számlák illetve számlával egy tekintet alá eső okiratok adatainak online továbbítása a NAV felé.

Önnek elektronikusan, online módon adatot kell szolgáltatni a NAV felé a következők figyelembe vételével:

 • 2018. július 1-től kibocsátott 100.000,-Ft általános forgalmi adót („áfa”) meghaladó számlák, illetve számlával egy tekintet alá eső okiratok adatairól.
 • 2020. április 1-től módosult az adatközlés formátuma.
 • 2020. július 1-től kezdődően minden belföldi nyilvántartásba vett adóalany számára kiállított számláról kötelező adatot szolgáltatni a NAV felé.
 • 2021. január 1-től kezdődően minden belföldi adóalany és magánszemély, továbbá minden Európai Uniós országban nyilvántartásba vett partner számára kiállított számla kapcsán biztosítani kell adatszolgáltatást a NAV felé.
it.navbox, adatszolgáltatási kötelezettség

A folyamatok áttekintése

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében a vállalatirányítási rendszer és a NAV Online Számlaadat-szolgáltatási rendszere közötti integráció kialakítása szükséges. Az ábra ennek a folyamatnak az áttekintését adja a legfontosabb lépések megjelenítésével.

Javasolt megoldásaink

Cégünk a törvényi megfelelés biztosítása érdekében az it.NavBox (hybrid) és az it.NavBox (full) megoldásokat kínálja. Mind a két megoldás biztosítja a jogszabályi megfelelést a tekintetben, hogy beépülve a számlázási folyamatokba gondoskodik az adatszolgáltatáshoz szükséges adatok összegyűjtéséről. Ezek alapján a NAV által elvárt struktúrájú XML állományok előállításáról és az it.NavBox kommunikációs komponens felé történő továbbításáról. Az SAP Document Compliance-re épülő it.NavBox Hybrid megoldás az SAP licencfeltételeinek megfelelően a számlabizonylatok száma alapján licencelődik. Ezzel szemben az it.NavBox full megoldás licencelése az adatszolgáltatásban feldolgozásra kerülő számlák számától független.

Számlázási folyamatok kibővítése SAP környezetben

Az adatszolgáltatás biztosítása érdekében az SAP környezetben szükséges a számlázási folyamatok kibővítése. Az SAP Document Compliance on premise edition vagy az it.NavBox SAP add-on használatbavételével a számlaadatok összegyűjtésre és a NAV által elvárt XML formátumra történő konverziója történik.

SAP környezetből történő adatátvétel (más számlázó rendszerből is)

A kommunikációs folyamat első lépéseként az SAP oldal egy webszolgáltatás segítségével átadja a NAV-hoz feltöltendő XML állományt.

Hybrid megoldás esetén a leválogatás az SAP Document Compliance on premise edition segítségével történik. A NAV-val való kommuniációt az it.NavBox megoldásunk valósítja meg.

Full megoldás esetén a leválogatást az it.NavBox SAP add-on biztosítja, a NAV-val történő kommunikációt ebben az esetben is az it.NavBox végzi.

NAV kapcsolat

Az it.NavBox gondoskodik a NAV-val való kapcsolat felépítéséről és a kommunikációról a számlaadatok továbbításra történő előkészítésének megléte után.

NAV kommunikáció

Sikeres kapcsolódás esetén az it.NavBox átadja a számlaadatokat a NAV-nak és lekéri, fogadja, kezeli a visszaadott státuszkódokat és továbbítja azokat az SAP rendszer felé. Így biztosítva a folyamat SAP rendszeren belül történő monitorozhatóságát.

Hardver / Szoftver követelmények

Hardverkövetelmények

 • 4 core processzor
 • 8 GB RAM adatbázis motor nélkül
 • 12 GB RAM adatbázis motorral és adatbázissal
 • 10 GB HDD adatbázis motor nélkül
 • 100 GB HDD adatbázis motorral és adatbázissal
 • Legalább 1 Gb LAN internet hozzáféréssel és nyitott 443-as port

Szoftverkövtelmények

 • Windows 2012 Server vagy felett IIS-szel  (Internet Information Service)
 • MS SQL Server 2014 Express Edition vagy MS SQL Server 2012 vagy felett

vagy

 • SUSE Linux Enterprise Server
 • Oracle 12i vagy más Linux által támogatott SQL server

Az it.NavBox NTT DATA Business Solutions megoldás fő jellemzői:

 • On-premise megoldás
 • NonSAP megoldás, Windows /C# vagy Linux/Java környezetben, szoros, webservice alapú SAP integrációval
 • Az it.NavBox hybrid megoldás alapja az AIF (Application Integration Framewrok) amelynél az SAP számlamennyiségen alapuló licencelése érvényesül
 • Az it.NavBox full megoldás licencelése a feldolgozandó számlamennyiségtől független

Keressen minket még ma!

Az NTT DATA Business Solutions Kft. kulcsrakész, szállítófüggetlen, kipróbált megoldást kínál, melyre online támogatást biztosít.

Keressen minket, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.

Csurilla Károly
[email protected]