NTT DATA Business Solutions
Software AG Logo
Enterprise Architecture Management - ARIS Platform alapokon

Vállalati architektúra-menedzsment

ARIS Platform alapokon

it.navbox
A modern szervezetek egyre összetettebbek, és egyre inkább az egész vállalatot átfogó információs rendszerekkel támogatott, kifinomult üzleti folyamatokra támaszkodnak. Az integrált vállalati felépítést támogató (Enterprise Architecture, EA) eszközök ennek az összetett környezetnek az elsődleges dokumentációs, elemző és menedzsment eszközeiként jelentek meg. „Hiányzó láncszemet” jelentenek a stratégia, a folyamatok és az információs rendszerek között, átfogó képet nyújtva a működésről.
Integrált vállalati felépítést támogató eszközök

Hiányzó láncszem

Az NTT DATA Business Solutions magyarországi leányvállalata, két évtizedes tapasztalattal a háta mögött az ARIS Platform termék- és szolgáltatáspaletta szakértője. A Software AG kizárólagos magyarországi partnereként, minden piaci szegmens számára kínáljuk ARIS-szal támogatott folyamatalapú megoldásainkat.

A vállalati architektúra leképezése egy keretrendszerben történik, amely meghatározza a teljes működési struktúra leírásához szükséges információk körét. Az ARIS Enterprise Architecture megoldás segítségével lehetővé válik a vállalati architektúra szabványokon alapuló (pl. DoDAF, C4ISR, Zachman, TOGAF, TEAF, FEAF és IT City Planning) felépítése, működtetése és optimalizálása.

Enterprise Architecture

A vállalati architektúrák egy vállalat elvi felépítését képezik le például üzleti szempontból, az informatikai alkalmazások, az információk és a technológia perspektívájából. Az architekturális komponensek (amelyeket gyakran architekturális elemeknek is neveznek), mint például a szervezeti egységek, az informatikai alkalmazások, az adatmodellek és az infrastruktúra, egy vállalati architektúra keretrendszerben kerülnek leképezésre. A keretrendszerek meghatározzák a teljes felépítés leírásához szükséges információk körét. Az architekturális elemek és a közöttük kialakult függőségek növekvő számának köszönhetően növekszik a vállalati architektúra összetettsége, és segédeszköz támogatása nélkül nehézzé válik a működtetése. Ezen túlmenően a vállalati architektúrát illeszteni kell a vállalat létező folyamataihoz, amellyel megjósolhatóvá válnak például egy rendszerkiesés hatásai az üzleti folyamatokra.

ARIS Platform és Enterprise Architecture Management

Az ARIS Enterprise Architecture megoldás útmutatásai mellett közös szabványok keretrendszerén alapuló vállalati architektúra építhető ki. A keretrendszernek megfelelő módszer és modelltípusok kiválasztási lehetőségének, valamint az ARIS módszertanban rendelkezésre álló számos módszernek köszönhetően az ARIS Enterprise Architecture megoldás egyszerre szabványos és rugalmas. Az ARIS Enterprise Architecture megoldás az összes vállalati architekturális elemet egy közös adatbázisban tárolja és kezeli, amely a sikeres vállalati architektúrakezelés egyik kulcsa. Az ARIS Enterprise Architecture megoldás nem csupán a vállalati architektúra szabványos kialakítását és kezelését teszi lehetővé, hanem az ARIS platform részeként az ARIS funkciók teljes készlete (például a szimuláció, az idő- és költség-elemzés, a hatékony jelentéskészítés és közzététel, a teljesítménymonitoring) is rendelkezésre áll.

ARIS Enterprise Architecture megoldás

Megközelítés

Az ARIS Enterprise Architecture megoldás objektumorientált megközelítése segítségével az architekturális elemek újra és újra felhasználhatók minden nézetben. Definiálhatók például egy adott üzleti folyamatból eredő üzleti követelmények, és hozzájuk rendelhetők a kapcsolódó üzleti- és rendszer-tevékenységek, amivel egyben létrejön a kapcsolat a támogató alkalmazáshoz és az alkalmazási nézethez is. A felhasználó az objektumok kapcsolatait követve navigálhat a vállalati architektúrán belül, és a szervezetről alkotott átfogó kép alapján megalapozott döntéseket hozhat. Az ARIS integrált szemléletmódja rugalmasságot hoz az architekturális fejlesztések megközelítési módjaiba. Az ARIS Enterprise Architecture megoldás mind a felülről lefelé, mind pedig a lentről felfelé megközelítéseket támogatja. Az alapvető architekturális elemek, mint például a szervezeti egységek, alkalmazási rendszerek és adatok, integrált megközelítésmód segítségével definiálhatók. A szükséges áttekintő és részletes nézetek innen már könnyen előállíthatók. Az ARIS ezen kívül az architekturális elemek automatikus létrehozását és karbantartását is támogatja. Az adatbázisokban elérhető informatikai szabványok meghatározzák a leendő architektúrákat. A meglévő architektúrákkal történő összehasonlítással lehetővé válik a migrációs tervek előállítása. Az ARIS Enterprise Architecture megoldásban olyan speciális szerepek állnak rendelkezésre, mint az IT-architect (IT-tervezõ), az IT-manager (informatikai vezető), az application manager, az operátor vagy a rendszergazda, és ezek könnyen a szervezet szükségleteihez igazíthatók.

Integráció

A kliens-szerver felépítés és a Web-alapú megoldások (mint például az ARIS Business Architect) lehetővé teszik a vállalat határain túlmutató együttműködést, és támogatják a világon több helyszínen működő csapatok munkáját. Az ARIS Business Publisher nevű dinamikus publikáló komponens segítségével az eredmények közzétehetők a vállalati intraneten vagy az Interneten, így a vállalati architektúrák nem csak könnyen tervezhetők, de kapcsolódó internetes portálok is egyszerűen felépíthetők. Az intuitív felhasználó-kezelés megkülönböztető ismertetőjegye a felhasználóbarát ARIS Business Architect felületnek, amely nemzetközi használhatósági tesztek alapján is nagyon hatékonynak bizonyult. Technikai felépítésének köszönhetően az ARIS Business Architect jól skálázható, és hatékony konfigurációs és értékelési lehetőségeket biztosít. Az információcserét más gyártók termékeivel az ARIS Business Architect szabványos interfészek egész sorával támogatja (XML, XMI, BPML, BPEL és még sok más). Az ARIS UML Designer lehetővé teszi a vállalati architektúrák kiterjesztését az UML módszertanra és a kapcsolódó modelltípusokra is.

Az ARIS Enterprise Architecture elõnyei

  • a döntések vállalati architektúrára gyakorolt hatásainak vizsgálata a döntéshozatal előtt
  • az üzleti folyamatok és az információs rendszerek illesztése, a költségek és a teljesítmény összekapcsolása
  • az informatikai követelmények meghatározása a folyamatok alapján
  • az összetett üzleti logika feltárása és az integrációs pontok azonosítása a teljes vállalaton keresztül
  • könnyen használható, intuitív ARIS Business Architect felület
  • szerepeken alapuló nézetek és tervezési funkcionalitások
  • az együttműködési funkciók lehetővé teszik a vállalati architektúra szervezeti határokon túlmutató, földrajzi távolságokat áthidaló Web alapú tervezését
  • ad-hoc elemzések és jelentések készíthetők a kereső, lekérdező varázslók segítségével

Ismertetők

image
Fact Sheet
Enterprise Architecture Management

Az ARIS Enterprise Architecture megoldás segítségével lehetővé válik a vállalati architektúra szabványokon alapuló felépítése, működtetése és optimalizálása.

letöltés most

Kapcsolódó oldalak

Keressen minket még ma!

Szeretne további információt kapni Enterprise Architecture Management témakörben? Szakértőink részletesebb útmutatására van szüksége vagy részt kíván venni bemutatónkon?

Lépjen velünk kapcsolatba, örömmel segítünk Önnek!

Kapcsolat
Kapcsolat

Kérdés esetén keressen minket!