Iparág: Consumer Products (food)
Kategória: Supply Chain Management

Ny EWM-løsning gir Nortura bedre kontroll over lagerbeholdningen

Read the whole story

Hvorfor NTT DATA Business Solutions?

 • Gode referanser fra andre SAP-implementeringer
 • God kundestøtte tilgjengelig både på kveldstid og i helgene
 • Attraktive kommersielle modeller
 • Smidig prosjektmetodikk der alle parter er med og bidrar

EWM-løsningen hever ganske enkelt kvaliteten på det vi leverer.


Anette Elisson, Prosesseier Ekspedisjon EWM i Nortura

Nortura er en av Norges største matprodusenter og et samvirke eid av over 17 100 norske bønder. Nortura har over 30 produksjonssteder og mer enn 5000 ansatte.

Utfordringer og fordeler

Utfordringer

 •  Behov for å oppgradere sitt utdaterte ERP-system
 • Behov for å forenkle komplekse varestrømmer
 • Behov for å effektivisere samhandlingen mellom produksjon og salg
 • Behov for å samle flere separate IT-løsninger i én plattform

Fordeler

 • Bedre oversikt på lageret, med økt kontroll på varebeholdningen
 • En mer integrert verdikjede
 • Bedre samspill mellom Norturas ulike avdelinger
 • Potensial for store besparelser som følge av mer effektive prosesser

Løsning

 • SAP EWM – et system for detaljert lagerstyring

Bedre oversikt med Extended Warehouse Management

Nortura står nå midt i en utrullingsfase der alle selskapets produksjonssteder flytter hele IT-plattformen sin til ERP-systemet SAP.
På de største fabrikkene implementeres SAPs Extended Warehouse Management-løsning som en integrert del av SAP-løsningen.

Ønsket å samle alt på ett sted

Prosjektet omfatter nye styringsmodeller og prosesser samt systemstøtte i alt fra økonomi, tidsplanlegging og innkjøp til slakting, foredling, salg, prognostisering og rapportering. Ønsket til Nortura var å gå bort fra mange separate IT-løsninger og i stedet samle alt på én plattform, med standardiserte løsninger og prosesser.

– Vårt egenutviklede ERP-system var i ferd med å bli utdatert, og med Norturas komplekse vareflyt er det praktisk å ha alt samlet på ett sted, sier Knut Gjønnes, forretningsarkitekt i Matiq, et datterselskap som leverer IT-tjenester til Nortura.

– Systemet hadde en del begrensninger og fungerte ikke godt sammen med SAP. Blant annet hadde det ikke lagerkontroll, noe vi ønsket å integrere bedre med resten av verdikjeden. Det var itelligence som ga oss råd om å implementere EWM, fortsetter han. Stadig strengere kundekrav stiller også større krav til Nortura om å utvikle seg og kunne gjøre raske endringer, noe som var utfordrende med IT-landskapet Nortura hadde tidligere.

– Nortura har en kompleks vareflyt, som setter store krav til logistikk. For å oppnå en god varestrøm er det en stor fordel å ha mest mulig samlet i SAP-løsningen, sier Gjønnes.

Økt kontroll og bedre flyt

På Norturas fabrikker er ingen ekspedisjoner like. NTT DATA Business Solutions har hjulpet til med å sette opp og tilpasse EWM-løsningen etter de ulike ekspedisjonene og kundekravene. Anette Elisson, Prosesseier Ekspedisjon EWM i Nortura, forteller at de har fått mer kontroll etter implementeringen.

– Vi har bedre lagerkontroll og en bedre varebalanse på lagrene nå enn tidligere, fordi vi har bedre oversikt på tvers av alle fabrikkene. Nortura har avdelinger over hele landet, helt fra lengst i nord til lengst i sør. Med ulike fabrikker som bruker ulike systemer, sier det seg selv at det har vært noen utfordringer. Nå flyter det mye bedre mellom anleggene.

EWM-løsningen har gitt oss økt kontroll og bedre oversikt over hva vi har tilgjengelig på lager, noe som gjør det enklere å levere varer som avtalt til kundene våre.

Med det nye systemet har det også blitt enklere å registrere varer korrekt. Registreringen blir utført med veiestasjoner og håndholdte PDA-skannere, der man kan være trygg på at alt blir registrert riktig. Elisson forteller at den nye EWM-løsningen har hjulpet dem med å redusere matsvinn og varer med utgått dato.

– EWM-løsningen sørger for at vi ikke brenner inne med varer som går ut på dato, siden vi nå vet hvor alle pallene befinner seg til enhver tid, og systemet forteller oss hvilken pall vi skal plukke fra. Prøver vi oss på noe annet, så sier systemet ifra. EWM hever ganske enkelt kvaliteten på det vi leverer, og gjør at vi får «rullert» lagrene bedre enn det vi gjorde før.

Enkelt å velge NTT DATA Business Solutions

– Vi ønsket oss en lokal implementeringspartner, siden vi skulle jobbe tett sammen over lang tid. Og *itelligence’ solide kompetanse på SAP og gode referanser fra andre SAP-implementeringer veide tungt da vi bestemte oss for å innlede et samarbeid med dem, sier Gjønnes.

– I tillegg merket vi tidlig at dette var noen som kunne utfordre oss. Med tanke på at vi er en stor bedrift som nok kan oppleves litt tungrodde for mange, er dette utrolig viktig. Hvis ikke, er det vanskelig for oss å få til de endringene vi ønsker, fortsetter han.

I likhet med Gjønnes trekker Elisson frem viktigheten av en åpen og ærlig dialog, og hun er spesielt fornøyd med NTT DATA Business Solutions’ evne til å komme med konkrete løsningsforslag på utfordringer. – Vi har veldig godt av å bli utfordret. Når man har jobbet med det samme systemet i over 20 år, er det fort gjort å låse seg fast. I stedet for at de sa «Dette lar seg ikke gjennomføre – tenk annerledes», kom de ofte med helt spesifikke forslag eller ideer selv til hvordan ting kunne gjøres, avslutter hun.

Similar posts

Az NTT DATA Business Solutions-ről

25
ország
30
év tapasztalata
6000
ügyfél világszerte