Iparág: Wood, Furniture and Paper
Kategória: Enterprise Resource Planning (ERP)

Ekornes

Hvorfor NTT DATA Business Solutions?

  • Erfaring fra bransjen
  • Dyktige konsulenter
  • Godt samarbeid
  • Fast pris

Den helintegrerte ERP-løsningen fra itelligence* blir avgjørende for Ekornes ASA’s fremtidige vekst. Den vil forbedre informasjonsflyten, effektivisere verdikjedene og forsterke våre styre- og måleparametere.

Geir Balsnes, IKT-direktør, Ekornes ASA

Ekornes ASA er den største møbelprodusenten i Norden og eier bl.a. merkenavnene Ekornes®, Stressless® og Svane®. Stressless er et av verdens mest kjente varemerker innen møbelbransjen. mens Ekornes, Stressless og Svane er de mest kjente innen møbelbransjen i Norge. Produksjonen foregår i 7 fabrikkanlegg, 6 i Norge og 1 i USA, mens produktene selges over store deler av verden gjennom egne salgsselskaper i utvalgte markeder. Ekornes’ visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning.

Forretningsidéen til Ekornes bygger blant annet på å tilby produkter som i pris og design henvender seg til et bredt publikum. I tillegg skal konsernet utvikle og produsere produkter som er fremragende med hensyn til komfort og funksjon.

Ekornes ASA er morselskapet i Ekornes-konsernet. Fabrikkene i konsernet er organisert etter produktområdene Stressless, Ekornes Collection (sofa) og Svane. Alle fellesfunksjonene ligger i Ekornes ASA, herunder konsernledelse, markedsføring, økonomiforvaltning, innkjøp og produktutvikling for Stressless og Ekornes Collection.

Kihívások és előnyök

Utfordringer

  • Behov for å sikre informasjonsstrømmen i selskapet.
  • Behov for en moderne og global ERP-løsning.
  • Behov for å måle effektiviteten i produksjonen og øvrig verdikjede bedre.

Løsning

  • SAP ERP
 
ERP-løsningen fra NTT DATA Business Solutions: Avgjørende for vår fremtidige vekst

Last ned historien her

Om prosjektet

NTT DATA Business Solutions skal levere en komplett ERP-løsning og datavarehus som omfatter alle hovedprosesser til en fast pris. Det inneholder bl.a. planlegging, produksjon, distribusjon, salg og kundebehandling. Løsningen går live 4. november 2013. Så langt har implementeringen gått etter planen.

Styrker innkjøpsdisiplinen

Innkjøpsløsningen er en liten del av den totale systemløsningen som NTT DATA Business Solutions implementerer hos Ekornes. – Klarer vi å innføre disiplin har innkjøpsløsningen den i seg selv et potensial til å hjelpe oss med innsparinger i millionklassen. SAP systemet gir oss økte kostnader på IT-siden, men kan bidra til å rasjonalisere ende- til- endeoperasjoner, og gi gevinst på andre deler av virksomheten, sier Balsnes. Han legger til at formålet med ERP-prosjektet var å rasjonalisere/ effektivisere systempakken og definere områder for økonomisk gevinstrealisering. – Å innføre ensartede operasjoner i alle land vi er representert i, vil på sikt gi oss stordriftsfordeler.

Sikrere datafangst

Med SAP’s helintegrerte løsning og NTT DATA Business Solutions på laget vil datafangsten bli sikrere. – Dermed kan vi måle effektiviteten i produksjonen og øvrig verdikjede bedre. For en norsk møbelprodusent med hovedbase i Sykkylven, er dette en forutsetning for å overleve, sier Balsnes. Han legger til at Ekornes ASA er den største møbelprodusenten i Norden og eier bl.a. merkenavnene Ekornes, Stressless og Svane. Produksjonen foregår i 7 fabrikkanlegg, seks i Norge og ett i USA. – Produktene selges over store deler av verden gjennom egne salgsselskaper i utvalgte markeder. Vi sysselsetter 1600 medarbeidere og omsetter for ca. 2,8 milliarder kroner, sier Balsnes. Han legger til at kundegruppen er i det europeiske og amerikanske markedet. – Også det asiatiske markedet begynner nå å ta av.

Ingen suksess

Før Geir Balsnes ble ansatt som IKT-direktør i mars 2012 innså Ekornes ledelsen behovet for å installere nytt ERP-system for å sikre informasjonsstrømmen i selskapet. De var avhengig av en moderne og global ERP-løsning som kunne utvikle dem videre. – Valget falt på SAP, men verken systemleverandøren eller Ekornes forutså utfordringene med å gå over til en helintegrert løsning. Inntrykket var at prosjektkonsulentene i SAP hadde liten kunnskap om møbelbransjen og vårt produksjonsmiljø, sier Balsnes. – Da jeg tiltrådte stilingen lå prosjektet brakk. Den konsulentstyrte implementeringen ble ingen suksess. Derfor vurderte ledelsen det videre forholdet til SAP.

 

quote markKlarer vi å innføre disiplin har innkjøpsløsningen i seg selv et potensial til å hjelpe oss med innsparinger i millionklassen. 
Geir Balsnes, IKT-direktør hos Ekornes ASA

 

Live demonstrasjon

– Som en konsekvens av dette avsjekket jeg om dette var et SAP eller et partnerproblem. Vi kontaktet SAP sentralt og forhørte oss om det fantes møbelbedrifter som benyttet deres løsning. Det var her SAPs partner NTT DATA Business Solutions kom på banen. De hadde implementert sin møbelløsning hos flere tyske møbelbedrifter, forteller Balsnes. – Vi reiste derfor på referansebesøk til NTT DATA Business Solutions i Tyskland. Her fikk vil live-demonstrasjon av systemet i to bedrifter. Inntrykket av løsningen og medarbeiderne var så bra at det reduserte frykten for å implementere SAP. Som en konsekvens av dette fikk NTT DATA Business Solutions ansvaret med å implementere ERP-løsningen i våre fabrikker. Så langt i prosessen har NTT DATA Business Solutions-konsulenter vært til stor hjelp, påpeker han.

Lang erfaring

Balsnes har lang erfaring fra IT-bransjen og vet hvilke faktorer som skal til for at et prosjekt blir en suksess, eller en fiasko. – En partner spiller en viktig rolle, men også vår egeninnsats er avgjørende. Konsernledelsen tok tidlig eierskap i prosjektet. Uten en slik forankring hadde det ikke vært realiserbart. En av våre mest erfarne produksjonssjefer ble tatt ut av produksjonen, og fikk prosjektlederansvaret. I implementeringsfasen har vi oppbemannet organisasjonen for å gjennomføre prosjektet på en forsvarlig måte, sier Balsnes. Han mener at det i slike prosjekter er avgjørende å ha en partner som man kan stole 100 prosent på. – NTT DATA Business Solutions har en dyktig prosjektleder som fungerer godt sammen med vår prosjektleder. Den tette koblingen mellom konsern- og prosjektledelse har så langt vært en suksessfaktor for Ekornes, avslutter han.

Hasonló hozzászólás

Az NTT DATA Business Solutions-ről

25
ország
30
év tapasztalata
6000
ügyfél világszerte