NTT DATA Business Solutions

Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR)

Felelős vállalatként különösen figyelünk dolgozóink jó közérzetének biztosítására. Elkötelezettek vagyunk a társadalmi sokszínűség és a fenntarthatóság értékrendje mellett.

Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR)

Célunk: tevőlegesen is hozzájárulni környezetünk jobbításához

Globális vállalatként globális felelősséget viselünk. Ez számunkra nem csak azt jelenti, hogy a lehető legjobb munkakörnyezetet teremtjük meg munkatársaink számára. Azt is jelenti, hogy törekszünk hozzájárulni korunk legégetőbb problémáinak megoldásához.

Minden tevékenységünk az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Fenntartható Fejlődési Céljaihoz igazodik. Az ENSZ 17 fenntartható fejlődési célja kulcsfontosságú stratégiákat határoz meg az egészségügy, az oktatás és a gazdaság fejlesztésére, valamint az éghajlatváltozás és a társadalmi egyenlőtlenségek elleni küzdelemre.

Ennek megfelelően üzleti tevékenységünk minden területén kivételesen magas felelősségvállalási normákat állítunk magunk elé. Ahol csak tudunk, támogatjuk a pozitív változásokat. Küldetésünk egy olyan vállalati kultúra megteremtése, amely erre büszke és globálisan támogatja is ezt a törekvést.

Társadalmi felelősségvállalás

A következő területeken aktívan veszünk részt a jobbító elveink gyakorlatba történő átültetésében:

Kollégák és munkatársak

Törődünk munkatársainkkal

Számunkra a siker az egész csapat elégedettségét és jólétét jelenti – egy olyan csapatét, amelynek tükröznie kell a körülöttünk lévő társadalmi sokszínűséget. Itt többet megtudhat arról, hogy mit teszünk a sokszínűség, az elfogadás és az emberi egészségvédelem érdekében.

Elfogadjuk a munkahelyi sokszínűséget

Minden munkavállalónak meg kell tapasztalnia a tiszteletet, és szabadon kell tudnia fejlődnie, függetlenül nemétől, nemi identitásától, nemzetiségétől, etnikai származásától, vallásától, világnézetétől vagy bármi másra. Célunk, hogy vállalatunknál mindenki egyenlő esélyekkel és egyenlő karrierlehetőségekkel rendelkezzen. Ezért arra ösztönözzük munkatársainkat, hogy legyenek tudatában a tudattalan előítéleteknek, és próbáljanak meg változtatni a régi gondolkodásmódokon. Több mint 4500 másik vállalattal és intézménnyel együtt a Diversity Chartával elköteleztük magunkat a kisebbségekkel szembeni megkülönböztetés nélküli, nyitott vállalati kultúra mellett.

Bővebben a sokszínűségről, befogadásról és az összetartozásról

Támogatjuk a következő generációt a pályaorientációban

Szeretnénk támogatni a következő generációt a jövőbeni pályaválasztásban azzal, hogy megmutatjuk az iparágon belüli érdekes és változatos munkalehetőségeket. Iskolai eseményeken veszünk részt, ahol az osztályok érdeklődő diákjainak betekintést nyújtunk a műszaki szakmákba. Nőket is próbálunk bevonni olyan területekbe, ahol ők általában alulreprezentáltak, és az érdeklődő fiúkat is megismertetjük pl. üzleti adminisztrációs vagy irodai ügyintézői területekkel is.

Törekszünk rá, hogy mindenki jól érezze magát a munkahelyén

Munkahelyeink kialakításakor számunkra munkatársaink jóléte a legfontosabb szempont. Támogatásukra jól felszerelt irodákkal, színvonalas rendezvényekkel és érdekes tevékenységekkel szolgálunk, lehetővé téve képességeik és tudásuk legjobb kibontakoztatását. Irodáinkban támogatjuk az egészséges életmódot, hiszen a testi és lelki épség a legfontosabb.

Társadalmi szerepvállalás és egészséges életvitel

Támogatjuk az előremutató, értékes változásokat

Szeretne hozzájárulni általános környezetünk és életfeltételeink jobbításához? Szeretne tenni a globális, jó ügyekért? Az NTT DATA Business Solutions-nél ez is lehetséges, fizetett, önkéntes napok keretében. Íme néhány példa arra, hogyan hasznosítják munkatársaink az idejüket a közjó érdekében, világszerte.

Erősítjük a fiatalok digitális kompetenciáját

Az SAP Hacker School @yourschool+ kezdeményezésének részeként lehetőséget kínálunk a fiataloknak, hogy már az iskola alatt számítógépes programozási tapasztalatokat szerezzenek, ezzel hiányt pótolva az oktatási rendszerben. Különösen a társadalmi, gazdasági szempontból hátrányos helyzetű fiataloknak hiányzik a számítógépes és információs ismeretekkel kapcsolatos tudás. Projektünk célja ennek elősegítése. Így nem csak a társadalmi egyenlőtlenségek ellen küzdünk, hanem az informatikai ágazatban jelen lévő szakképzett munkaerő-hiány problémáját is kezeljük.

Segítünk az ukrán népnek

Az NTT Csoport 2,5 millió amerikai dollárral támogatja az ukrajnai lakosságot és menekülteket az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR), az UNICEF gyermekalapnak és más segélyszervezeteknek nyújtott adományokkal, amelyek részt vesznek a befogadóközpontok felállításában, a segélyszállítmányok szétosztásában és a gyermekek pszichológiai ellátásában.

Ezenkívül az NTT ingyenes távolsági hívásokat kínál Ukrajnába, és koordinálja az ügyfelek adományait a humanitárius válságkezelés támogatására.

Ummeed kezdeményezés – Közösségi szerepvállalás Indiában

A lányok iskolába járatása, a közlekedésbiztonság előmozdítása, a természeti katasztrófák áldozatainak segítése, faültetés, a fogyatékkal élő gyermekek intézményeinek támogatása és a véradás – az ezeken a területeken elvégzett munka lenyűgöző teljesítmény bárki számára. Az indiai NTT DATA Business Solutions elismerést érdemel a CSR iránti elkötelezettségéért, mivel számos alkalmazottja önkéntes munkát végez az Umeed kezdeményezés inspiráló projektjei keretében.

Kiállás a méltányosabb jövőért Törökországban

Törökországi munkatársaink önzetlen munkája óriási küzdelmeket átélő embereken és állatokon segített – a családon belüli erőszak elleni küzdelemtől a szegénységben élő családok heyzetének jobbításán át az utcáról megmentett állatok mentéséig. Nem kevésbé hasznos és gyümölcsöző tevékenység emellett az új technológiák, mint a robotika, vagy a kódolás oktatása az iskolákban – mindez az újgenerációs innovátor szakemberek képzése érdekében.

Éghajlat- és környezetvédelem

Foglalkozunk az éghajlatváltozással és küzdünk ellene

Szembeszállunk az éghajlatváltozás következményeivel, próbálunk tenni ellene, minden erőnkkel. Támogatjuk egy jobb, fenntarthatóbb világ kialakítását – földünk jövője és munkatársaink jóléte érdekében.

Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a környezetbarát munkafolyamatok iránt

Minden döntésünk a fenntarthatósági céljainkra összpontosít. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a szén-dioxid-intenzív utazásokat digitális megbeszélésekkel helyettesítjük, hanem azt is, hogy a több mint 11 700 szerverrel rendelkező németországi irodáinkat és adatközpontjainkat kizárólag fenntartható forrásokból, például biogázból, vízenergiából, geotermikus, szél- vagy napenergiából származó villamos energiával tartjuk fenn és működtetjük. Ennek érdekében a bielefeldi székhelyünkön 1000 négyzetméternyi területet használunk egy fotovoltaikus rendszer számára is, amely évente több mint 155 000 kilowattóra zöld áramot termel, és több mint 100 tonna káros CO2-t takarít meg.

Átállásunk zöld áramra

Átállunk E-mobilitásra

Az első plug-in hibrid céges autónk már 2020 nyarán megérkezett. Azóta a munkavállalók körében rendkívül megnőtt az érdeklődés, és jelenleg ¾ részben plug-in hibrid vagy elektromos meghajtású járművünk van megrendelés alatt.

A cél a CO2-kibocsátás és a járművek üzemeltetése során kibocsátott egyéb szennyező anyagok csökkentése. Ez a vállalati társadalmi felelősségvállalásban is meghonosodott. Jelenleg például 18 új töltőberendezés épül a bielefeldi telephelyen, és még több van tervben más telephelyeken. Ez az új infrastruktúra lehetőséget kínál a munkavállalóknak, hogy telephelyeinken mind a vállalati, mind a magánjárműveiket zöld energiával tölthessék.

Fenntartható és innovatív gazdaság

Ma már a holnap világáról gondolkodunk

Az NTT DATA Business Solutionsnél lehetőségünk van megtapasztalni innovációs tevékenységünk hatékonyságát. Munkatársainkkal és partnereinkkel együtt jelentős változást érünk el a fenntartható kutatási és ügyfélprojektek megvalósításával, amelyek hosszú ideig pozitív hatással vannak a környezetre és a társadalomra.

Munkacsoportjaink együtt alakítják a jövőt

Alakítsuk együtt a jövőt!

A vállalati és társadalmi felelősségvállalás magas szintű normái iránti elkötelezettségünkkel üzleti tevékenységünk minden területén olyan kultúrát igyekszünk teremteni, amellyel büszkén hozzájárulhatunk a globális folyamatok értékes jobbításához, változtatásához. Nagyon inspiráló, legyen ennek Ön is részese!

Az NTT DATA Business Solutions állást kínál a tanácsadás, az adminisztráció, a szoftverfejlesztés, az értékesítés és más szakmai területeken.

Tekintse meg állásajánlatainkat!

Tudjon meg többet rólunk! - NTT DATA Business Solutions

Select a Country
MagyarországMagyar