NTT DATA Business Solutions

Sokszínűség, egyenjogúság, befogadás

Az NTT DATA Business Solutions-nél elkötelezettek vagyunk az egyenlőség és a befogadás mellett, nálunk mindenki önmaga lehet és örömmel vesszük a sokszínűséget.

colorful collage of employees
nem vagyunk egyformák - de lehetőségeink ugyanazok kell, hogy legyenek
A Workplace of Diversity, Equity and Inclusion
Watch on A Workplace of Diversity, Equity and Inclusion

Cégkultúránk

A különböző háttérrel de egyedi tapasztalatokkal rendelkező emberek összehozása modern, dinamikus és innovatív munkahelyet teremt. Az informatika mai vívmányai és fejlesztései közül sok nem is valósulhatna meg a munkahelyi sokszínűség nélkül.

Az NTT DATA Business Solutions-nél tisztában vagyunk azzal, hogy munkatársaink sokszínűsége nagyszerű lehetőség számunkra, mint hatékonyságra törekvő vállalat számára. Törekszünk az átláthatóságra, cégkultúránk és környezetünk folyamatos jobbítására, az alkalmazottaink közötti különbségek tiszteletben tartása mellett. A tényleges befogadás és az összetartozás-érzés meghatározó munkatársaink teljeítményére nézve is.

Sokszínűség, egyenjogúság, befogadás a munkában

Sokszínűség

A sokszínűség minden ismert, az emberek által megkülönböztethető dimenziót magába foglal. Legyen szó nemről, életkorról, kultúráról, stílusról, szexuális irányultságról vagy más jellemzőkről, amelyek egyedivé teszik az embereket.

Egyenjogúság

Mialatt a sokféleség az emberek különbözőségének előnyeit és elfogadását hangsúlyozza - az egyenjogúság arról szól, hogy minden embert ugyanazon jogok és esélyek illetnek meg. Ez vonatkozik a munkahelyi környezetre, a fair elbánásra és fejlődési lehetőségekre egyaránt.

Befogadás

A befogadást a vállalat kultúrája és normái határozzák meg. A munkahelyek létrehozásánál törekedni kell az egyéni igények figyelembe vételére, meg kell hallgatni a kollégákat, teret kell adni véleményük kifejtésére, támogatva őket tehetségük legjobb kibontásában.

tapasztalatcsere a diversity menedzsmentben

Diverzitás Menedzsment

A Diverzitás Menedzsment küldetése, hogy növeljük, fenntartsuk és ápoljuk munkaerőink sokszínűségét. Különös hangsúlyt fektetünk az esélyegyenlőség biztosítására és a munkakörnyezetünkben a megkülönböztetés megelőzését célzó keretek létrehozására. Vezetőségünk stratégiai szemléletének köszönhetően a sokszínűséggel kapcsolatos építő tevékenységünk minden kollégát elér. Alapelv, hogy mindenki ebben a szellemben tevékenykedjen cégünknél, mert a valóban megélt sokszínűség nem egy szűk kör, hanem az egész vállalat javát szolgálja.

Napi szinten törekszünk megvalósítani a tudatos elfogadást, a munka és a magánélet harmóniájának elősegítését, a nők támogatását a vezetésben, az apák hálózatának létrehozását, és a globális LMBTQIA+ közösség dedikálásával a más életfelfogás elismerését is.

Sandrine El Sauaf

A sokszínűség értékelése mindenki számára lehetőséget teremt a ragyogásra. A komolyan működő diversity-menedzsment olyan környezetet teremt, ahol mindenki megbecsültnek és biztonságban érzi magát, és kibontakozhat munkája végzése közben is.

Sandrine El Sauaf, Diversity Lead NTT DATA Business Solutions

Cégünk diverzitása számokban

Diverzitás számokban

Az NTT DATA Business Solutionsnél több mint 13 500 szakértő dolgozik együtt 87 különböző nemzettel, 31 országból – e számok mögött sokféle, egyéni karrierrel, tapasztalattal, erősebb és gyengébb képességekkel rendelkező embercsoport áll, akik ugyanilyen sokféle, egyedi emberrel találkoznak az ügyfelek körében is.

Az IT világában élő munkatársaink lelkesítik és gazdagítják egymást napról napra. Új ötletekkel, innovatív projektek keretében kínáljuk testreszabott megoldásainkat ügyfeleink számára, világszerte.

Kollégáink támogatása

Sokszínű munkacsoportok

Az NTT DATA Business Solutions cégnél különböző csapatokban dolgozunk, beleértve az összes országból, korcsoportból és nemből származó alkalmazottakat. Úgy gondoljuk, hogy munkatársaink sokszínűsége az egyik legnagyobb előny és érték vállalatunk számára.Összerakunk sokféle, sokszínű – ezáltal változatos, innovatív ötleteket, projektek perspektíváinak szélesebb körét kínálva, a legjobb megoldás reményében.

sokszínű csapatmunka

Családbarát munkahely

Az NTT DATA Business Solutions fontos feladata, hogy támogassa alkalmazottait a család és a karrier egyensúlyának megteremtésében. Ez magában foglalja a rugalmas, mobil és részmunkaidős munkamodelleket, valamint az anyasági és apasági lehetőségek kihasználását világszerte. Nagyszerű kezdeményezések vannak egyes országokban, mint például saját óvoda létesítése Malajziában, vagy babagondozó szoba létrehozása Törökországban.

óvodás gyermekek csoportja

LMBTQIA+ közösség

Az NTT DATA Business Solutions -nál minden szexuális irányultságú és nemi identitású alkalmazottat szívesen látunk, és az LMBTQIA+ tagok szövetségeseinek tekintjük magunkat. Cégként, egy csapatként szeretnénk támogatást nyújtani az LMBTQIA+ számára. Fontosnak tartjuk az olyan munkahely és légkör kialakítását, ahol mindenki szabadon, jól érezheti magát. Létrehoztunk egy globális LMBTQIA+ közösséget, és 2021 -ben megszerveztük első globális LMBTQIA+ hálózati ülésünket is.

lmbtq  zászlók központi irodánk előtt

Nemek egyenlősége

Az NTT DATA Business Solutions cégnél hiszünk a nemek közötti kiegyensúlyozottságban. De nem titok, hogy különösen az IT -iparban a nők alulreprezentáltak. Fontosnak tartjuk ezért a női vezetők számának növelését. Kolléganőinknek rendszeresen szervezünk vezetési workshopokat és mentorprogramokat. Már növeltük a női alkalmazottak számát és szeretnénk ezt a tendenciát folytatni a jövőben is.

tabletet néző nő

Érzékenyítő tréningek

Úgy véljük, hogy az emberek természetes, sokszor akaratlan elfogultsága valami mellett vagy ellen, a tudatalattiban és a rossz beidegződésekben gyökerezik. Ennek eredménye lehet az egymással szembeni tisztességtelen megkülönböztetés a munkahelyen is. Biztosítani akarjuk, hogy munkatársaink egyenlő szakmai feltételekkel bírjanak, azonos esélyekkel, lehetőségekkel és elismeréssel. Az NTT DATA Business Solutions ezeket az alapelveket szeretné elmagyarázni és megértetni a munkatársakkal – a jövőbeni megkölönböztetések megakadályozása céljából.

munkatársaink tréningen

Norbert Rotter

A sokszínűség emberi értékek. A sokféleség és a nemek közötti sokszínűség jellemzi kultúránkat, és tesz minket különbözővé. A Diversity menedzsmentünk, a People Function és a Grass Roots kezdeményezések közötti szoros együttműködés révén minden országban támogatjuk ezen értékek megvalósulását, a kollégák egymás közötti elfogadását,a sokszínűség népszerűsítését - a közös vállalati sikerünk érdekében.

Norbert Rotter, Chief Executive Officer NTT DATA Business Solutions

Nők a tech-iparágban

A munkaerő sokszínűsége ösztönzésének fontos része a nemek közötti egyenlőség biztosítása. Az NTT DATA Business Solutions-nál férfiaknak és nőknek egyaránt lehetőséget kínálunk arra, hogy megtalálják személyes helyüket cégünkben, hogy aktívan alakíthassák a digitális jövőt, emellett megvalósíthassák egyéni céljaikat. Azonos karrierlehetőségeket biztosítunk, s rugalmas, személyes és szakmai támogatást kínáluk.

Mivel az információtechnológia mindenki számára ragyogó karrierút, aktívan dolgozunk a nők arányának növelésén, amely jelenleg 30 százalékos globális átlag. Cégünk támogatja ezt, s ösztönzi őket, hogy úgy informatikai, mint vezetői szerepkörök vállalására. Programjaink mellett fontosak az előttük álló inspiráló példaképek.

Olvassa el és hallgassa meg az NTT DATA Business Solutions karriert elérő női munkatársainak egyéni történetét.

Nők a globális tech-piacon

Dieter Schoon

We must turn away from a patronizing treatment of diversity, particularly with regard to gender equality. This is essential to truly appreciate the value of a diverse and mixed workforce. I am sure we can do it!

Dieter Schoon, Executive Vice President Global People

Eltakart arcú pályázók

Az NTT DATA Business Solutions csapathoz jó tartozni

Mindenki, akivel életünk során találkozunk, tud valami mást, mint mi. Számunkra az NTT DATA Business Solutions esetében a sokszínűség nem korlátozódik a nemre, a származásra vagy a szexuális irányultságra. Olyan szempontok, mint a vallás, a megjelenés, az egészség, az élethelyzet vagy a munka ugyanúgy a személyiség részét képezik. A sokszínűség nem jelenti azt, hogy mindannyian egyformák vagyunk. Arról van szó, hogy mindenkit egyenlő bánásmód illet meg – és különbségeinkből inkább tanuljunk és profitáljunk.

Ha meggyőztünk – legyél te is az NTT DATA Business Solutions csapatának a tagja!

Pályázz most!

Blogok karrierről és a diverzitásról

Vállalati kultúránk