Industry: Utilities
Category: Financial Management

it.power řešení pro energetiku, SAP IS-U

EP ENERGY TRADING, a.s. – Energie s jistotou

Proč NTT DATA Business Solutions

  • Optimálně zvolená architektura a technologie řešení
  • Bohaté zkušenosti s SAP IS-U/CCS
  • Srozumitelná komunikace a vysoce kompetentní tým konzultantů

Akciová společnost EP ENERGY TRADING je spolehlivým dodavatelem elektřiny a zemního plynu domácnostem, firmám i velkoodběratelům v České republice a na Slovensku. Současně se specializuje na obchodování s těmito komoditami na velkoobchodním trhu. Společnost je součástí energetické skupiny EP ENERGY, která je nejvýznamnějším dodavatelem tepla a druhým největším výrobcem elektřiny v České republice.

Expanzní obchodní politika přinesla potřebu rozvoje marketingu a obchodní podpory, proto bylo rozhodnuto implementovat nový komplexní informační systém, určený pro podporu ekonomických a obchodních agend společnosti splňující podmínky české a slovenské legislativy liberalizovaného trhu s energiemi.

Pro zkvalitnění obsluhy zákazníků jsme úspěšně implementovali nový zákaznický systém.

Ing. František Čupr, MBA Generální ředitel EP ENERGY TRADING, a.s.

Přínosy pro zákazníka a použité technologie

Řešení: it.power

Doba realizace: 10 měsíců

Přínosy:

  • Řešení na míru potřebám zákazníka
  • Technologie neomezuje růst organizace
  • Robustní a spolehlivé řešení

Použité technologie:

  • SAP moduly: Financial Accounting (FI), Controlling (CO), Asset Acounting (AA), Contract Accounting (FI-CA), Industry Spe- cific Solution for Utilities Industry (IS-U)
  • DMS: EMC2 Documentum

Dodané řešení

Řešení je postavené na licencích produktů SAP a EMC2 Documentum, a je určeno pro podporu ekonomických a obchodních agend společnosti. Součástí projektu byla vedle implementace standardní ekonomických modulů SAP (FI, AA, CO atd.) i implementace SAP IS-U/CCS včetně modulu FI-CA, komunikace s operátorem trhu, zákaznický portál a DMS na platformě EMC2 Documentum pro řízení obchodních vztahů se zákazníky a podporu interních procesů ve work- flow.

Řešení už v etapě zahájení projektu koncipoval zhotovitel tak, aby vyhovovalo legislativním podmínkám liberalizovaného trhu s elektřinou a plynem v České republice a na Slovensku. Při tom jsme využili všech obchodních a technických zkušeností, které firma a realizační tým nabyly v četných projektech, realizovaných v segmentu utilit.
V produktovém portfoliu NTT DATA Business Solutions má zvolené řešení obchodní název it.power.

Přínosy našeho řešení

Realizované řešení splnilo očekávání investora a zajišťuje jeho obchodní aktivity v celém spektru obchodních procesů. Významný je především fakt, že v dlouhodobé perspektivě podporuje obchodní a ekonomický růst společnosti
EP ENERGY TRADING, a.s., která společně s mateřskou skupinou EP ENERGY, a.s. pravidelně každým rokem zaujímá na českém energetickém a průmyslovém trhu významnější pozici. Informační systém poskytuje pro zákazníky obchodníků s elektřinou a plynem obraz toho, jak jejich dodavatel reaguje na požadavky trhu v konkurenčně dynamickém prostředí, kde komunikace a pružnost v nabídce služeb představuje konkurenční výhodu. Nárůsty prodeje energií a počtu zákazníků ukazují, že řešení it.power v tomto prostředí obstálo.

 

About NTT DATA Business Solutions

25
countries
30
years of experience
6000
customers worldwide