Code of Conduct

NTT DATA Business Solutionsin työntekijöitä ohjaa liiketoiminnan eettinen toimintaohje (Code of Conduct).

image

NTT DATA Business Solutionsin eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje sisältää perusperiaatteet, standardit ja arvot, joita sovelletaan kaikkiin NTT DATA Business Solutionsin työntekijöihin. Niiden noudattaminen on paitsi velvollisuutemme, myös lupauksemme liikekumppaneillemme, julkisille instituutioille, viranomaisille ja kilpailijoillemme siitä, että harjoitamme liiketoimintaa nykyisten liiketoiminnallisten-, juridisten-, ja eettisten käytäntöjen mukaisesti, noudattaen kaikkia sovellettavia paikallisia sekä kansainvälisiä lakeja, sääntöjä ja ohjeita.

Löydät eettisen toimintaohjeemme englanniksi alla olevasta linkistä.

Code of Conduct

Contact Us

Have questions? Please contact us.