NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions | januar 21, 2019

NTT DATA Business Solutions bekæmper ukrudt med droner og kunstig intelligens!

Drone AI

I samarbejde med den danske dronevirksomhed Pro Drone og en række jyske kommuner har NTT DATA Business Solutions sat kampen ind mod den invasive ukrudtsart kæmpebjørneklo.

Kommuner og private jordejere bruger hvert år enorme ressourcer på bekæmpelsen af den giftige og invasive kæmpebjørneklo, som er omfattet af lovgivning, der påbyder bekæmpelse. Lokaliseringen af bjørneklo på større landarealer har historisk været en både besværlig og ressourcekrævende proces, der krævede manuel afsøgning af arealet og udpegning af bjørnekloen. Det bliver der nu lavet om på ved hjælp af droner og kunstig intelligens.

NTT DATA Business Solutionss partner Pro Drone er certificeret til droneflyvning over offentlige arealer og har stor erfaring med at benytte droneindsamlet data i en forretningskontekst. Pro Drone samarbejder med en række danske kommuner om at overflyve store landarealer med fotodroner for at lokalisere kæmpebjørneklo.  Indtil nu er droneindsamlet data blevet analyseret manuelt, ved at en biolog har måtte gennemgå den anseelige mængde fotografier og udpege kæmpebjørnekloen.

Dronen genkender selv kæmpebjørnekloen.

Ved hjælp af neurale netværk og billedgenkendelsesteknologi har NTT DATA Business Solutions dog gjort dronen i stand til selv at genkende kæmpebjørneklo på de områder, den overflyver. Dronen sender så geo-taggede billeder tilbage til kommunen, som beskriver hvor, på det afdækkede areal, planten befinder sig. På denne måde kan de danske kommuner begrænse deres indsats til det sted, hvor kæmpebjørnekloen allerede er identificeret og optimere deres bekæmpelsesindsats markant.

Teknologi skal bruges til konkrete problemstillinger.

Ifølge Søren Ravn Andersen, direktør for Big data and Advanced Analytics hos NTT DATA Business Solutions, så er dette et godt eksempel på, hvordan kunstig intelligens kan bruges til at løse konkrete, dagligdags problemstillinger. Han udtaler: ”Mange virksomheder hører om alle de nye teknologier og får sved på panden ved tanken om, at de nu skal til at lægge en strategi for brugen af AI, machine learning, robotics og you name it… Men det er slet ikke dét, der skal være udgangspunktet for at tage teknologien i brug. Udgangspunktet skal blot være en konkret problemstilling – som f.eks. ’ukrudt i baghaven’ – og meget ofte vil man så finde ud af, at der eksisterer teknologi, der kan afhjælpe problemstillingen”

Skulle du selv have en konkret udfordring, som du tænker, at vi kan hjælpe dig med, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre mere. Skriv gerne til Søren Ravn Andersen.

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on
+45 7022 2166
Send a message