Globale Medarbejder Værdier

Vores globale medarbejder værdier definerer os, det vi står for og hvordan vi interagerer og arbejder sammen i vores virksomhed.

image
sticking hands together through people values

Betydningen af medarbejder værdier

  • Opsummerer hvordan mennesker kan forvente at blive behandlet, og hvordan de forventes at behandle andre hos NTT DATA Business Solutions. Det hander om hvordan vi interagerer og arbejder sammen i vores organisation.
  • Spejler hvad der allerede er derude. Et stort antal medarbejdere globalt forklarede vores medarbejder værdier og fandt, at netop disse er vores fællesnævnere.
  • Skaber den globale tankegang for vores virksomhed verden over. De sætter tonen for onboarding af nye kolleger, og for hvordan vi opfører os og arbejder i NTT DATA Business Solutions.

Vores 8 globale medarbejder værdier

Fokus på mennesker
Vi passer på vores kollegers helbred og velfærd. Vi er en arbejdsgiver med lige muligheder for alle, og vores arbejdsplads er fri for diskrimination og chikane.

Fokus på kunder
Vi har vores kunders bedste interesser for øje, leverer værdi og følger altid op. Vi bygger langsigtede, tillidsfulde relationer.

Diversitet
Vi værdsætter vores arbejdsstyrkes diversitet og de multifacetterede perspektiver, som vores kolleger bidrager med. Vi tror på, at diversitet fører til kreative, innovative og agile teams.

Kommunikation
Vi kommunikerer på en positiv, tydelig og objektiv måde i alt hvad vi gør. Vi finder et fælles sprog. Vi lytter, sikrer fælles forståelse og følger op, når det er nødvendigt.

Teamwork
Vi arbejder sammen mod et fælles mål med en positiv tilgang og entusiasme. Vi vinder hinandens tillid og fejrer succes.

Innovation og livslang læring
Vi accepterer forandring, udfordrer status quo og leder efter bedre måder at gøre tingene på. Vi deler aktivt vores viden undervejs.

Ansvar
Vi opfører os som iværksættere, tager ejerskab og handler til hele organisationens fordel. Vi udvider vores ansvar til vores nærmiljøer, samfund  og miljøet.

Integritet og professionalisme
Vi er ærlige og respektfulde overfor vores kunder og os selv. Vi holder hvad vi lover. Vi er velforberedte, når vores mål og stræber efter perfektion i alt vi gør.

Hvad med NTT DATA værdierne?

NTT DATAs værdier Kunderne Først, Fremsynethed og Teamwork er værdier, som er gældende for hele NTT DATA, inklusiv os. Vi støtter fuldt op om de tre NTT DATA værdier, som fungerer som en paraply for vores medarbejder værdier. De giver os plads til at definere medarbejder værdierne, som beskriver vores NTT DATA Business Solutions virksomhedskultur.

Mere om vores virksomhed

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on
+45 7022 2166
Send a message