NTT DATA Business Solutions

Diversitet, retfærdighed og inklusion

Hos NTT DATA Business Solutions skaber vi en inkluderende arbejdsplads med lighed for alle, hvor alle medarbejdere bliver værdsat og mangfoldigheden fejres.

colorful collage of employees

International Women’s Day and Beyond

Den 8. marts er det Kvindernes internationale kampdag - en global dag, der fejrer kvinders kulturelle, sociale, økonomiske og politiske bedrifter. Formålet med denne dag er at fastholde disse resultater, anerkende udfordringer og fokusere på kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene. Sammen med NTT DATA viser vi vores engagement:

Vi er ikke ens. Men vi fortjener de samme muligheder.
A Workplace of Diversity, Equity and Inclusion
Watch on A Workplace of Diversity, Equity and Inclusion

Vores arbejdskultur

Når vi samler mennesker fra forskellig baggrund, med unikke oplevelser og individuelle forskelle, skaber vi en moderne, dynamisk og innovativ arbejdsplads. Mange præstationer og udvikling inden for IT ville sandsynligvis være utænkelige uden mangfoldighed på arbejdspladsen.

Hos NTT DATA Business Solutions er vi klar over, at mangfoldigheden er en kæmpe mulighed for os som virksomhed. Vi værdsætter gennemsigtighed i forhold til vores medarbejdere, og vi udvikler løbende vores miljø og kultur, så forskellene mellem vores medarbejdere bliver respekteret og værdsat. Vi mener, at reel inklusion betyder accept og påskønnelse af forskelle, og at inklusion og følelsen af at høre til er afgørende for at frigøre hver enkelt medarbejders fulde potentiale.

exchange with the diversity management

Diversitetssstyring

Formålet med diversitetsstyring er at øge, vedligeholde og værdsætte diversiteten i vores arbejdsstyrke. Vores fokus er især at skabe rammer og politikker for at sikre lige muligheder og forhindre diskrimination i vores arbejdsmiljø. Fordi vores ledelse har en strategisk tilgang til diversitetsstyring, kommer vi ud til alle medarbejdere. Således opfordres alle til at arbejde sammen på en ansvarlig og hensynsfuld måde. Reel diversitet er ikke en opgave for én afdeling, det er et ansvar som ligger hos hver enkelt medarbejder i virksomheden.

De specifikke måder vi benytter til at sætte diversitet på den daglige agenda omfatter træning i at gøre op med ubevidste forudindtagelser, øget work-life balance, støtte til kvinder i ledelsen, etableringen af et fædre netværk, samt påskønnelse af andre livskoncepter gennem støtte til vores globale LGBTQIA+ fællesskab.

 alt="Sandrine El Sauaf"
Påskønnelse af diversitet giver alle mulighed for at være en stjerne. Når man arbejder seriøst med diversitetsstyring, skaber man et miljø, hvor alle føler sig respekteret og sikre til at kunne være sig selv på arbejdspladsen.

Sandrine El Sauaf, Diversity Lead NTT DATA Business Solutions

key figures on diversity in the company

Diversitet på vores arbejdsplads

Hos NTT DATA Business Solutions har vi omkring 13.500  eksperter med 87 forskellige nationaliteter fra 31 lande, som arbejder sammen – Bag tallene er der en gruppe mennesker med deres individuelle karriere, erfaringer og talenter, som møder lige så mange unikke mennesker ude hos vores kunder.

Vores medarbejdere er samlet omkring entusiasme for IT, og de støtter og beriger hinanden hver dag med deres ekspertise. På den måde skaber vi ikke bare nye ideer og innovative projekter, vi opnår også de bedste og mest individuelle løsninger for vores kunder rundt om i verden.

Hvordan vi støtter vores medarbejdere

Forskellige Teams

Hos NTT DATA Business Solutions arbejder vi i forskellige teams, herunder medarbejdere fra alle lande, aldersgrupper og køn. Vi mener, at diversitet af vores medarbejdere er en af de største fordele vi har som virksomhed. Fordi diversitet samler de bedste talenter, frigør nye ideer og giver større perspektiv til vores projekter og dermed bedre løsninger til vores kunder.

Familie Fleksbilitet

Det er vigtigt for os i NTT DATA Business Solutions at støtte vores medarbejdere i afbalancere arbejde og familie. Det betyder fleksible, mobile og deltids-arbejdsmodeller, samt barsel for begge forældre over hele verden. Der er også gode initiativer lokalt, som for eksempel oprettelsen af en intern børnehave i Malaysia, etablering af ammelokaler i Tyrkiet eller det tyske samarbejde med awo lifebalance, en virksomhed som hjælper medarbejdere endnu mere med at finde den gode balance mellem familieliv og karriere.

LGBTQIA+ Fællesskab

Hos NTT DATA Business Solutions byder vi medarbejdere velkommen uanset seksuel orientering og kønsidentitet, og vi støtter medlemmer af LGBTQIA+. Som virksomhed ønsker vi at øge opmærksomheden og give personlig støtte til LGBTQIA+. Netop derfor er det så vigtig at skabe en arbejdsplads, hvor alle føler, at de kan være sig selv. For at støtte op om og fejre Pride og diversitet i vores virksomhed, har vi oprettet et globalt LGBTQIA+ fællesskab og arrangerede vores første globale LGBTQIA+ netværkssession i 2021.

Ligestilling

Hos NTT DATA Business Solutions tror vi på en kønsbalanceret arbejdsstyrke. Men det er ingen hemmelighed, at kvinder er underrepræsenterede især i IT branchen. En af nøglerne til den udfordring er at flere kvinder i ledelsen. Derfor støtter vi vores kvindelige medarbejdere med ledelsesworkshops, kvindelige mentor programmer og cross-mentor programmer, samt netværksarrangementer for at skabe mere lighed i erhvervslivet. Med disse og kommende initiativer har vi allerede øget kvindelige ansættelser i vores virksomhed, men det er kun begyndelsen.

Træning i at gøre op med ubevidste forudindtagelser

Mennesker er naturligt forudindtagede og handler på ubevidste, dybt forankrede værdier og adfærd, hvilket kan føre til strukturelle og individuelle skævheder. Derfor er ubevidste forudintagelser en af hovedårsagerne til urimelig forskelsbehandling eller præference behandling på arbejdspladsen. Vi vil sikre, at vores medarbejdere oplever lighed i deres professionelle liv med de samme chancer, muligheder og anerkendelse. Hos NTT DATA Business Solutions har vi implementeret træning i at gøre op med ubevidste forudindtagelser for vores medarbejdere for at øge bevidstheden og blive opmærksomme på, hvornår vores ubevidste forudindtagelser har en indflydelse på vores adfærd og ideelt at se ud over vores forudindtagelser.

En arbejdsplads med diversitet og inklusion, hvor man føler, at man hører til

Diversitet

Diversitet er tolerance, accept og påskønnelse af alle de måder hvorpå mennesker kan være forskellige. Det være sig køn, alder, kultur, stil, seksuel orientering eller andet, som gør mennesker unikke.

Retfærdighed

Mens diversitet refererer til alle de mange måder, som mennesker er forskellige på, handler retfærdighed om at skabe fair adgang, muligheder og fremskridt for alle disse forskellige mennesker. Det handler om at arbejde på fair vilkår med lige muligheder og retfærdig behandling for alle medarbejdere.

Inklusion

Inklusion bestemmes af virksomhedens adfærd og kulturelle normer. Det handler om at orientere sig mod individuelle behov for at skabe en arbejdsplads med de rigtige betingelser og muligheder, så hver enkelt medarbejder kan udtrykke sin mening og udvikle sit fulde potentiale.

 alt="Norbert Rotter"
Diversitet er forankret i vores 'People Values'. Diversitet og kønslighed præger vores kultur. Vi fremmer diversitet gennem tæt samarbejde med vores ledelse, vores HR og græsrodsinitiativer i de forskellige lande, hvor dedikerede kolleger arbejder sammen for at sikre, at vi ikke bare accepterer og promoverer diversitet, men også nyder godt af det i deres daglige arbejde.

Norbert Rotter, Chief Executive Officer NTT DATA Business Solutions

Hvordan vi styrker kvinder inden for Tech

En vigtig del af at styrke diversitet i arbejdsstyrken er at sikre lighed mellem kønnene. Hos NTT DATA Business Solutions tilbyder vi lige muligheder for mænd og kvinder til at finde deres plads i vores virksomhed, så de aktivt kan forme den digitale fremtid og realisere deres individuelle mål. Som virksomhed har vi lige karrieremuligheder, hvilket betyder, at vi ledsager vores medarbejdere på deres individuelle karrierevej med fleksibilitet og personlig og professionel støtte.

Fordi IT er en fantastisk karriere mulighed for alle, arbejder vi aktivt på at ansætte flere kvinder, og lige nu er vores globale gennemsnit på 30%. Som virksomhed ønsker vi at skabe forandring ved at opfordre kvinder til at søge stillinger inden for IT og ved at fremme kvinder i ledelse. Udover mentor programmer og diversitets træning, er inspirerende rollemodeller vigtige

Læs mere og hør fra kvindelige medarbejdere, som har skabt deres karriere hos NTT DATA Business Solutions. De deler motiverende karriereveje, individuelle historier og personlige råd med dig.

Mød vores kvinder inden for global Tech

 alt="Dieter Schoon"
Vi skal holde op med at se nedladende på diversitet, især ligestilling mellem kønnene. Dette er vigtigt for virkelig at sætte pris på værdien af en mangfoldig og blandet arbejdsstyrke. Jeg er sikker på, at vi kan gøre det!

Dieter Schoon, Executive Vice President Global People

image

Bliv en del af NTT DATA Business Solutions

Alle du nogensinde kommer til at møde, ved noget, som du ikke ved. For os hos NTT DATA Business Solutions er diversitet ikke begrænset til køn, oprindelse eller seksuel orientering. For aspekter som religion, udseende, helbred, livssituation eller job er alle en del af din personlighed. For diversitet betyder ikke, at vi alle er ens. Det handler om at behandle alle lige – og se vores forskelle som en fordel.

Overbevist? Så bliv en af de mangfoldige og unikke medarbejdere hos NTT DATA Business Solutions.

Søg Nu

Blogs om Karriere og Diversitet

Vores Corporate Arbejdskultur

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on
+45 7022 2166
Send a message