NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions | marts 29, 2023 | 5-10 min.

Teknologitjekket giver luft under vingerne til startups inden for turisme

 

Startups inden for turisme har et voksende behov for sparring fra teknologispecialister. Derfor har Hub for Innovation in Tourism indgået partnerskab med NTT DATA Business Solutions (NTT DATA) om et teknologitjek til startups, der har potentialet til at skalere. I et interview fortæller Hub for Innovation in Tourism og NTT DATA om turismeiværksætternes særlige udfordringer, udbyttet af teknologitjekket, samt læringer på alle sider af bordet.

How to Digitalize a Tourist Destination

Iværksætteriet inden for turisme har de seneste knap to år fået ekstra luft under vingerne. Siden etableringen af Hub for Innovation in Tourism, HIT, har startups nemlig haft mulighed for at komme med på et fire måneders acceleratorprogram. Programmet føder dem med viden, best practices og konkret hjælp til at gøre alt fra spæde idéer flyveklare og etablerede løsninger skalerbare.

Iværksætteriet inden for turisme er i vækst. For tre år siden identificerede HIT 57 startups inden for turisme, og i dag er der ca. 150.

Der er et kæmpe behov for startups inden for turisme. Startups bringer både ny innovation ind i turismeerhvervet, som er Danmarks fjerde største eksporterhverv, og de har en positiv indflydelse på de eksisterende aktører i branchen. I fællesskab kan de skabe nye, innovative løsninger for turismeerhvervet og oplevelser for turisterne,  siger Heidi K. Dahl Larsen, sekretariatschef i HIT.

Økosystemet for startups i turisme har ifølge Heidi K. Dahl Larsen været næsten ikke-eksisterende, men er inde i en positiv udvikling til gavn for hele turismefaget.

I samarbejde med universiteterne er vi bl.a. i gang med at sætte turismens udfordringer på agendaen og skabe en kobling mellem turisme og udvikling af bæredygtige og brugervenlige teknologiløsninger. Og som noget nyt har vi etableret teknologitjekket, som hjælper startups med at få det rette teknologiske afsæt for deres idé eller konkrete løsning,” fortæller Heidi K. Dahl Larsen.

Teknologi skal ned i øjenhøjde

I alt har 89 startups været gennem et forløb hos HIT, og næsten 85 pct. af dem falder uden for de klassiske turismefag, såsom bespisning og overnatning.

Der er mange nye innovative tiltag, og det er vores vigtigste opgave at klæde iværksætterne på, så de kan indfri deres vækstpotentiale. Derfor har vi indgået et samarbejde med NTT DATA, som sparrer med dem om både forretningsmodel og teknologianvendelse. Det er en kæmpe hjælp, for der kommer flere og flere teknologiløsninger ind i acceleratorprogrammet. Vi vil gerne hjælpe startups ved at tilbyde dem rådgivning om muligheder og begrænsninger i deres teknologiske løsning, så der ikke er noget de overser.  Ofte ved de ikke selv, hvad de har behov for at få hjælp til på teknologisiden, og så kan det være svært at finde assistance på den front i det traditionelle erhvervsfremmesystem. Derfor er det et stort plus, at vi kan tilbyde dem den sparring i vores program,” siger Heidi K. Dahl Larsen.

Helt enig. Teknologi er et ømt punkt for mange startups. Det oplever vi også med de virksomheder, vi indtil videre har haft gennem hænderne i acceleratorprogrammet. Det er nærmest er en black box for dem. Meget hurtigt bliver det for stort og komplekst, og pludselig er de i gang med at ville skabe en platformsløsning til alle turister i Danmark, der kan håndtere over tusinde brugere på én gang. Så en vigtig opgave for os er at trække teknologien ned i øjenhøjde og hjælpe dem med at få teknologien til at fungere for 10 brugere først, så de kan bevise deres forretningsmodel, inden de skalerer teknologien,” siger Thor Hauberg, Director for Venture Lab, der er NTT DATA’s selvstændige forretningsenhed for samarbejde med startups.

Der er også stor kvalitetsforskel i løsningerne,” tilføjer Rasmus Ørtoft, der er Head of UX hos NTT DATA og ligeledes tilknyttet accelleratorprogrammet. ”Der er nogle startups, vi skal give et venligt puf og andre, som er klar til at gå i gang med at teste.”

Teknologitjekket består af ca. fire timers samtale og gennemgang af løsningen, et antal timer til sparring, samt sidemandsoplæring, hvis iværksættervirksomheden er klar til næste fase. NTT DATA hjælper med at skærpe forretningsidéen og scope den konkrete løsning og giver input til brugervenlighed og design.

Rasmus Ørtoft er netop nu involveret i en række konkrete opgaver i acceleratorprogrammet i forhold til udvikling af brugerflader og interaktionsdesign og er begejstret over at se, hvor meget man kan flytte startups på relativt kort tid:

Deres idéer kan godt være lidt luftige til at begynde med. Men vi kan ret hurtigt aflure deres behov og efter en effektiv seance gå direkte videre til at kigge på deres konkrete udfordringer og trykteste deres idéer. Det er enormt spændende og lærerigt for os. Vi oplever i den grad, at de spænder hjelmen og suger til sig af ny viden,” siger Rasmus Ørtoft.

Teksten fortsætter under billedet

image

”NTT DATA har hjulpet os et stort skridt videre”

En af de startups, der har fået et teknologitjek, er gogoo, som udvikler en personlig kultur- og event-app. App’en samler oplevelser og events, som er skræddersyet til ens personlige profil på tværs af de mange kulturudbydere. Udfordringen har dog været at skabe brugervenlig navigation blandt flere tusinde kulturelle events.

Vi er meget glade for at være kommet med på teknologitjekket hos NTT DATA og har allerede haft flere møder med Rasmus Ørtoft og har præciseret, hvad vi gerne vil have ud af forløbet. Vores primære fokus er at finde ud af, hvordan vi viser den enkelte bruger de helt rigtige events, så vi kan øge vores retention. Derudover får vi designstøtte ifm. opdatering af UX/UI, så brugeren får den bedst mulige oplevelse i appen. Netop her kan NTT DATA bidrage med deres store erfaring og hjælpe os et stort skridt videre,” siger Maria Berntsen, stifter af gogoo.

Vi får mange positive tilbagemeldinger fra startups, som virkelig kan bruge de tilbud, vi har til dem. Men vi gør også et stort indledende arbejde for at udvælge de rigtige startups, der enten har et forretningsmæssigt potentiale eller et super velfungerende team – eller begge dele. Idéen kan godt være svag, men hvis teamet er stærkt, skal de nok lykkes med at videreudvikle idéen. Acceleratorprogrammet er et blivende initiativ, og vi vil også støtte startups inden for turisme efterfølgende gennem et community med netværksarrangementer, studieture og brobygning til alle dele af turismebranchen,” siger Heidi K. Dahl Larsen.

Acceleratorprogrammet er win-win. Vi er i forvejen med i et stort it-projekt sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme, så vi har en naturlig interesse i turismefaget, og acceleratorprogrammet giver os et indblik i hvordan fremtidens turisme kan se ud. Til gengæld kan vi tilbyde en bred vifte af dybt tekniske kompetencer og mange års erfaring med at udvikle og kommercialisere teknologi. De her startups bliver formentligt ikke vores kunder lige med det første, men måske nogle kan blive fremtidige samarbejdspartnere. Nogle har afgjort potentialet til det,” siger Thor Hauberg.

 

FAKTA
Hub for Innovation in Tourism er en national indsats, der styrker iværksætteri og innovation i dansk turisme. Projektet er et partnerskab mellem Dansk Kyst- og Naturturisme, MeetDenmark og Dansk Storbyturisme. Erhvervshusene, Danske Destinationer og AAU Innovation er samarbejdspartnere i projektet. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilget midler fra REACT-EU til projektet.

 

 

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on
+45 7022 2166
Send a message