Industrie: Industrie: Transportation and Logistics
Kategorie: Lösungen: SAP Analytics, Lösungen: SAP Business Intelligence

Wrist Ship Supply

image
 alt="image"
Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen på et pålideligt fundament af økonomisk rapportering. Især i koncernøkonomi har vi sparet tid, som vi i stedet kan bruge til at analysere og optimere.

Anders Skipper, CFO & Executive Vice President, Wrist Ship Supply

Wrist Ship Supply er en division i Wrist Group, som desuden omfatter OW Bunker. Wrist Ship Supply har over 950 medarbejdere i 14 lande og en global markedsandel på syv pct. Selskabet har hovedkontor i Nørresundby. Omsætningen er på mere end 2,9 mia. kr og koncernen vokser og udbygger sit lederskab på det globale marked for leverancer til skibe.

NTT DATA Business Solutions implementerede SAP BPC hos Wrist Ship Supply. Projektet tog 75 dage, og NTT DATA Business Solutions er i dag serviceleverandør og udviklingspartner for den danske koncern. Wrist Ship Supply konsoliderer sit årsregnskab med input fra 35 selskabsenheder i SAP BPC. Koncernens regnskab er klar på syvende hverdag i den efterfølgende måned.

image
 
Success Story Wrist Ship Supply

Download

Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC

Når et skib anløber Rotterdam, har det måske et tidsvindue på få timer til at få 300 varer til skib og besætning ombord. Hvis leverandøren er for sen, er skibet sejlet. Derfor er præcision, pålidelighed og troværdighed nøglen til at klare sig i konkurrencen, og danske Wrist Ship Supply med en global markedsandel på syv pct er verdens største i dette marked. Størrelse er en klar fordel, for en tilfreds kunde i Rotterdam vil med en vis sandsynlighed vælge samme leverandør tre uger senere i Singapore.

Wrist Ship Supply har 950 medarbejdere i 14 lande og omsætter for over 2,9 mia. kr. Den samme pålidelighed og troværdighed, som kunderne forlanger, ønsker koncernen at have i sin økonomiske rapportering, og derfor har koncernen med succes indført SAP BPC (Business Planning and Consolidation). Denne softwareløsning samler nu den økonomiske styring og konsolidering af 35 forskellige regnskabsenheder. -Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den
diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen på et pålideligt fundament af økonomisk rapportering. Især i koncernøkonomi
har vi sparet tid, som vi i stedet kan bruge til at analysere og optimere, siger Anders Skipper, Executive Vice President og CFO i Ove Wrist & Co. A/S, der eksternt kendes som Wrist Ship Supply.

Mere dybde og præcision

-Den nye konsolidering af regnskabet giver os mulighed for at gå mere i dybden og diskutere vores finansielle performance. Vi har fået mere præcision,
mere transparens og vi undgår uproduktive diskussioner, siger han. Wrist Ship Supply bruger uden problemer SAP BPC til at konsolidere koncernregnskabet selv om økonomisystemet hedder Axapta. Projektet med at indføre budget og månedsregnskab tog 75 dage, og opgaven blev løst i samarbejde med NTT DATA Business Solutions.
En høj grad af fokus har givet Wrist Ship Supply en succes med at implementere inden for planlagt tid og budget, selv om tidsplanen var ambitiøs.

CFO Anders Skipper mener, at it-projekter bliver bedst, hvis de gennemføres stramt, intensivt og med god forberedelse.

Ny kultur

Naturligvis har en salgskoncern en udpræget sælgerkultur præget af et vågent øje for at sælge mere og for at øge toplinjen. Den robuste rapportering med SAP BPC har nu suppleret denne kultur med forstærket opmærksomhed på omkostningssiden. Er en investering pengene værd? Hvordan kan vi reducere faste omkostninger? Hvad gør vores kolleger? Koncernens økonomiledelse kan konstatere, at de enkelte lokale selskaber har bedre styr på deres cashflow og kan optimere deres lønsomhed. -Tidligere måtte jeg sende de konsoliderede tal
videre med den melding, at jeg ikke havde en helt god mavefornemmelse. Vores proces var ikke solid nok, og der var usikkerhed forbundet med rapporteringen, fortæller Group Finance Manager Mikael Langgaard Frølund. –SAP BPC afløser en konsolidering i form af regneark, som vi fik ind fra de 35 enheder. Det gav mange fejlmuligheder, tog længere tid og var en langt mindre solid proces. Wrist Ship Supply vurderede, at regnearkene var administrativt tunge og dyre målt i arbejdstid. Derfor investerede koncernen i en moderne konsoliderings-løsning, og i dag kan Wrist Ship Supply lukke sit konsoliderede månedsregnskab på den sjette eller syvende hverdag efter månedsskiftet. Og samtidig har koncernøkonomi langt bedre tid og plads til at analysere, lave skatteplanlægning og levere ledelsesinformation til direktionen. Processen er til gengæld blevet lidt mere tidskrævende og kræver mere akkuratesse af økonomicheferne ude i selskaberne.

Højere kvalitet

– Økonomifolkene i hele koncernen har nu en anden opfattelse af, hvor vigtigt det er, at vi gør vores arbejde godt nok. Hvert selskab leverer et bindende og kontrolleret regnskab. Den lokale ledelse sender regnskabet videre. Det opsamles og reviewes regionalt, før det når frem til koncernen, siger Anders Skipper. -Nu har de mere arbejde lokalt med at være sikre på data. Men vi støtter dem også med en række indbyggede kvalitetskontroller, for at få dette løft derude, hvor data fødes. Til gengæld kan den lokale økonomichef nu se de lokale tal slå igennem på det samlede koncernregnskab, siger han.

Et godt eksempel er de interne transaktioner selskaberne i mellem. De afstemmes nu som det første, og de var tidligere en kilde til usikkerhed i koncernens månedsregnskab. -SAP BPC har stor styrke på analyse. Vi kan nemt og hurtigt se, hvor noget afviger fra det forventede, og vi kan dermed med det samme stille de rigtige spørgsmål og bore os ned i tallene og undersøge afvigelserne, siger Mikael Langgaard Frølund.

I dag er koncernens samlet set 18 økonomichefer positive over for SAP BPC, selv om de ikke var begejstrede i starten. Alle var fra starten med på, at regneark-konsolideringen skulle afskaffes, men nu har alle også set styrken i den store transparente løsning.

Ähnliche Beiträge

Über NTT DATA Business Solutions

25
Länder
30
Jahre Erfahrung
6000
Kunden weltweit
Kontakt
Kontakt

Sie erreichen uns persönlich montags bis freitags von 8:00 bis 17:00 Uhr.

Rufen Sie uns gerne an
Schreiben Sie uns