Odvětví: Utilities
Kategorie: Enterprise Resource Planning (ERP)

Statkraft

Hvorfor NTT DATA Business Solutions?

 • Foretrukket partner i flere år
 • Lokal kunnskap – NTT DATA Business Solutions Tyrkia
 • Kompetente konsulenter

Det handlet ikke om SAP som en teknisk løsning. Det handlet om å få vår tyrkiske operasjon bedre integrert med Statkrafts øvrige drift.

Olav Hypher, Landsansvarlig, Statkraft Tyrkia

 

Statkraft er et internasjonalt ledende firma innen vannkraft og Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer fjernvarme, vann-, vind- og gasskraft, og er en global markedsaktør innen energi. Statkraft har 4200 medarbeidere i mer enn 20 land.

Výzvy a přínosy

Utfordringer

 • Forskjellige kulturer – stor avstand fra forretning i Norge
 • Språkbarriere – utfordringer i forhold til kommunikasjon
 • Lokale forretningsmessige og legale krav
 • Stor arbeidsbelastning på lokale forretningsressurser i Tyrkia

Løsninger

 • Finance (FI/CO)
 • Human Resource Planning (HRM)
 • Materials Management (MM-SRM)
 • CR & Health, Security and Environment (Emendo)
 • Energy Trading System (ETS)

Fordeler

 • Mer effektiv utnyttelse av SAP-kompetanse på tvers i Statkra
 • Reduserer risiko og bedre økonomikontroll og gjennomsiktighet. Implementerer en plattform som kan håndtere vekst i forretningen og som samtidig er i samsvar med “ e Statkra Way”
 • Tidsbesparelser ved å gå fra manuelle til automatiske prosesser (lavere kostnader, redusere risiko og forbedret prestasjon)
 
Statkraft, Norge

Standardløsning for SAP nå på plass i Tyrkia: Felles IT-løsning på tvers av landegrenser

Last ned historien her

Om prosjektet

Ikke et IT-prosjekt

For Statkraft har fokus gjennom hele prosessen vært å rulle ut forretningsprosesser gjennom et integrert prosjekt, der prosesseierne tok eierskapet til utrulling av løsningen med tung forankring hos landsjefen i Tyrkia. – Det handlet ikke om SAP som en teknisk løsning. Det handlet om å få vår tyrkiske operasjon bedre integrert med Statkrafts øvrige drift, forteller Olav Hypher, landsansvarlig for Statkraft i Tyrkia. Landsansvarlig i Tyrkia var eier av prosjektet og leder i styringsgruppen som for øvrig besto av prosesseierne og ledere fra Statkrafts IT-organisasjon. Både prosjektleder, kundeansvarlig og administrerende direktør i NTT DATA Business Solutions Norge inngikk i den interne oppfølgingsfunksjonen av prosjektet sammen med Statkraft IT. Her var det ukentlige møter med tett oppfølging av fremdrift, kostnader, issues og risks. Ifølge Statkraft IT var dette en suksessfaktor for prosjektet.

Lokal og internasjonal på samme tid

NTT DATA Business Solutions har vært en viktig leverandør for Statkraft gjennom mange år. Selskapets metodiske tilnærming til prosjekter, sterk lokal og internasjonal kompetanse, og evne til godt samarbeid var avgjørende for at NTT DATA Business Solutions ble valgt også til denne oppgaven. I dette prosjektet krevdes ikke bare innsikt i landets særegne regler og krav, men også forståelse for kultur og språk. Prosjektet har også hatt tett oppfølging av brukerne i den tyrkiske delen av Statkraft.

Felles mal sikrer samarbeid

Statkraft i Tyrkia hadde ved inngangen til 2014 ulike og til dels lite koordinerte IT-løsninger med klare begrensninger både med hensyn til funksjonalitet og samhandling på tvers.

Ett av delmålene ved utrulling av Statkraft SAP i Tyrkia, var å etablere en modell for videre utrulling av SAP i andre land hvor Statkraft har virksomhet. Løsningen som nå er rullet ut i Tyrkia inkluderer fem SAP moduler: 1) Økonomi og prosjektstyring 2) HR som inkluderer administrasjon, timeføring, reiseregning og selvbetjeningsløsninger for ansatte og ledere 3) Helse-, miljø og sikkerhet, 4) Innkjøp generelt og med lagerstyring samt internhandel 5) ETS (Energy Trading System) en egenutviklet SAP applikasjon for fakturering av energihandel.

 

quote markImplementeringen av felles forretningsprosesser i Tyrkia er en milepæl på veien mot ett globalt Statkraft.
Hallvard Granheim, CFO, Statkraft

 

Kulturforskjeller og engasjement

For å sikre nødvendig forankring og gjennomføringskraft ble lokale ledere sterkt involvert i prosjektet. I tillegg deltok om lag 100 SAP-brukere i prosjektet som varte i seks måneder. Prosjektet ble gjennomført av ansatte som også hadde ansvaret for daglig drift, noe som alltid er en utfordring i forhold til tid og prioriteringer. Fordelen med bred involvering av linjeressurser er å sikre god innsikt og forankring, noe som er kritisk i forhold til fremtidig drift. Denne organisasjonsmodellen var et bevisst valg fra Statkrafts side.

Podobné příspěvky

O NTT DATA Business Solutions

25
země
30
roky zkušeností
6000
zákazníci po celém světě