Odvětví: Energy and Natural Resources, Engineering and Construction, Oil & Gas
Kategorie:

SOCAR

socar petrol rafineri

Dünyanın en köklü petrol, doğalgaz ve enerji şirketlerinden biri olan SOCAR, dijitalleşme ve dijital dönüşüm yolunda yatırımını artırdı ve insan kaynakları alanında devrim yarattı.

Výzvy a přínosy

Hedefler

 • İK sistemlerinin merkezi bir yapıdan yürütülmesi
 • Oryantasyon süreçlerinin tek bir sitem üzerinden yönetilmesi
 • Değişen teknoloji ihtiyaçları ve çalışan deneyimi beklentilerinin karşılanması

Çözüm

 • SAP SuccessFactors Recruiting
 • SAP SuccessFactors Career Site Builder
 • SAP SuccessFactors Learning
 • SAP SuccessFactors Onboarding

Faydalar

 • Tüm İK süreçleri tek bir platform üzerinden yönetilebilir hale getirildi.
 • İş başlangıcından emekliliğe kadar giden yolda doğru verilerle beslenen bir yapı oluşturuldu.
 • Çalışanlarının öğrenme ve eğitim gibi süreçlerinden kariyer yolu inşasına kadar tüm deneyim noktalarında destek süreçleri planlandı.
 • Anlık raporlama imkanı sayesinde analiz yeteneği geliştirildi.
 
SOCAR SAP SuccessFactors Başarı Hikayesi

Dokümanı İndir

SOCAR TURKEY VE BAĞLI ŞİRKETLERİNDE İK SÜREÇLERİ MERKEZİ BİR YAPIYA KAVUŞTU

Dünyanın en köklü petrol, doğalgaz ve enerji şirketlerinden biri olan SOCAR, dijitalleşme ve dijital dönüşüm yolunda yatırımını artırdı ve insan kaynakları alanında devrim yarattı. SOCAR ile birlikte, çalışan odaklı SAP SuccessFactors projesiyle önemli bir başarı hikâyesine imza attık. İlk aşamada, şirket süreçlerine yönelik insan kaynakları alanında yeni nesil çözümlerin optimal olarak uygulanması, yönetilmesi ve desteklenmesi için bir proje planı oluşturuldu. Proje planı daha sonra, SOCAR’ın İK sürecinde değişen teknoloji gereksinimlerinin ve çalışan deneyimi beklentilerinin incelenmesiyle devam etti. Çalışan deneyiminin mükemmelliğine odaklanan bir yaklaşımla desteklenen SAP SuccessFactors projesi, 5.000 kullanıcılı yeni nesil İK sistemleri ile sadece dokuz ayda tamamlandı.

SAP SuccessFactors ile stratejik kararlarda hız kazanıldı

Bu projeye, SOCAR’ın İK sisteminin etkinliğini artırma ve çalışan deneyimini zenginleştirme genel hedefi rehberlik etti. Bu doğrultuda SAP SuccessFactors modülü kullanılarak uçtan uca bir süreç geliştirilip, entegre yapı, detaylı, kullanımı kolay bir analiz ve raporlama süreci oluşturulmuştur. İyi tasarlanmış bir süreç, hızlı karar verme, veriye dayalı stratejik karar verme ve öngörülebilir sonuçlar gibi birçok fayda sağlamıştır. Kurulan yeni sistem, daha net ve daha karlı bir değerlendirme süreci oluştururken beraberinde çalışan memnuniyetini ve verimliliğini artırdı. SOCAR çalışanları için daha şeffaf bir sistem sağlandı. Çalışan bağlılığı artırıldı ve çalışanların kendi öğrenme süreçlerini kolayca takip edebilecekleri, İK departmanı ile plan yapabilecekleri, gelişimi takip edip değerlendirebilecekleri verimli bir yapı oluşturuldu.

SOCAR, bütünsel bir yapı ile küresel insan kaynakları standartlarına ulaştı. Ayrıca hızla gelişen ve değişen teknoloji çağına ayak uydurmak, süreçleri karşılaştırmak, gerekli değişiklikleri ve yaratıcı uyarlamaları yapmak oldukça kolaylaştı. NTT DATA Business Solutions TR & MENA Satış ve Dijital İnovasyon Direktörü Dr. Serhan Yılmaz projeyle ilgili şunları söyledi: “NTT DATA Business Solutions Türkiye şunları hedefliyor; hızla değişen iş ve teknoloji dünyasının merkezinde insan ve çalışanların olduğuna, kaynaktan son kullanıcıya kadar hizmet sunan ve değer yaratan SOCAR ile aynı vizyonu paylaşıyor, gerekli tüm inovasyon ve teknoloji konularını ortaklaşa araştırıyoruz. Bu kapsamda bilişim teknolojileri ve operasyonel teknolojiler alanında en modern teknolojileri yazılım, donanım ve teknolojik altyapı şeklinde
sunmayı hedefledik.”

Departmanlar arası iş birliğinde artış

Projede 4 farklı modüler uygulama hayata geçirildi; SAP SuccessFactors Recruiting, SAP SuccessFactors Career Site Builder, SAP SuccessFactors Onboarding, SAP Success Factors Learning. NTT DATA Business Solutions Türkiye’nin deneyimli ekipleri tarafından uygulamaya konan SAP SuccessFactors çözümleri ile SOCAR Türkiye ve bağlı şirketlerinin İK sistemlerinin merkezi bir yapıdan yürütülmesi ve sistem standardizasyonu hedefleri gerçekleştirildi.

SAP SuccessFactors ile departmanlar arasında iş birliği ve şeffaflık, bunun doğal bir sonucu olarak da kurumsal verimlilik artırıldı. Raporlama imkanı sayesinde analiz yeteneği geliştirildi. Manuel ve rutin görevlerin otomasyonu ile çalışanlara kuruma değer katmaları için önemli bir zaman sağlandı. Tüm organizasyonel süreçler bu çalışma sonucunda tek bir platform üzerinden, entegre biçimde yönetilir hale geldi.

NTT DATA Business Solutions TR&MENA CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, “SOCAR’ın dijital dönüşüm yolcuğunda, dünyanın dört bir yanında hayata geçirdiğimiz projeleri referans aldık. SOCAR’ın çalışan kültürünü, iş yapış şeklini ve gelecek plan ve stratejilerini göz önünde bulundurarak yeni çözüm, hizmet ve proje metodolojilerini sunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Podobné příspěvky

O NTT DATA Business Solutions

25
země
30
roky zkušeností
6000
zákazníci po celém světě