Přijměte nové výzvy v oblasti rychloobrátkového spotřebního zboží

Optimalizujte řízení poptávky, dodržujte předpisy bezpečnosti potravin a zvyšte pružnost dodavatelského řetězce – s řešením na míru od našich specialistů z globální sítě SAP.

image

Připravte management životního cyklu výrobků na novou éru v maloobchodě

Dnešní podniky, podnikající v oblasti spotřebního zboží, čelí množství nových výzev. Změny v poptávce spotřebitelů ovlivňují design výrobků a optimalizaci cen jako nikdy před tím. Stále přísnější předpisy týkající se bezpečnosti potravin znamenají, že jejich dodržování je nejen nezbytné, ale také obtížněji dosažitelné než kdy dřív.

Překonat tyto výzvy znamená, že maloobchodní společnosti musejí všechny své procesy řízení životního cyklu výrobku koncentrovat do jednoho místa – spolu se sofistikovaným ERP softwarem, který splní jejich specifické potřeby.

Aktuální témata pro poskytovatele rychloobrátkového spotřebního zboží

Řízení poptávky

Na dnešním trhu, řízeném zákazníky, je efektivní řízení poptávky absolutně neodmyslitelné. RSZ firmy vyžadují rychlý a snadný přístup k příslušným informacím, které jim umožní podporu analýzy výnosnosti a cenové optimalizace.

A aby tato přesná data získaly, potřebují nejlepší možný software na prognostiku. Podniky nesmí spustit ze zřetele své nejcennější aktivum – své zákazníky.

Pružnost dodavatelského řetězce

Dobré plánování je pro úspěch kritické, ale rychlé a účinné přeplánování je stejně důležité. Se zvětšujícím se objemem zboží, které se denně převáží, musí být plánování dostatečně hbité, aby reagovalo na nepředvídatelné události, například zpoždění dodávek, způsobené dopravními zácpami.

Pro rychlejší rozhodnutí se podívejte na informace v reálném čase prostřednictvím aplikace „vital-IoT“.

Bezpečnost potravin

V éře, definované globalizací a digitalizací, firmy vyžadují systematizovaný program pro bezpečnost potravin. Ten by měl zajistit nejvyšší možnou kvalitu napříč všemi procesy a časový soulad s globálními nařízeními.

Abychom eliminovali prostor mezi nehodami a nápravnými opatřeními, potřebují firmy v potravinářském sektoru vysoce účinné řešení paměťové platformy, zatímco inovativní schopnosti IoT jim pomohou udržet si náskok před konkurencí.

Představte si svůj podnik a podívejte se, jak úspěšně soutěžit s konkurencí v digitální ekonomice

Zde se dozvíte jak postupovat. Náš odborník, Don Mackenzie, vám dá užitečné rady jak zajistit motivující nákupní zážitky pro spotřebitele, a jak maximalizovat výkon dodavatelského řetězce.

Stahujte teď

Čelíte některé z těchto výzev?

 • Zdá se vám neúměrně obtížné vyrovnávat se se změnami spotřebitelské poptávky a ekonomické nestálosti?
 • Potýkáte se se zmenšujícími provozními rezervami kvůli rostoucí globální konkurenci a nestálými cenami nerostných surovin?
 • Čelíte problémům s dodržováním předpisů kvůli dynamickému globálnímu regulačnímu prostředí a nutností mírnit provozní rizika a řízení nesouladu s regulativy?
 • Jste obeznámeni s celou problematikou dodržování předpisů a rizik ve sféře bezpečnosti potravin?
 • Je bezpečná manipulace a propustnost dat pro vaši firmu stále podstatná?

Jestliže v současné době čelíte některé z těchto výzev, pomůžeme vám tyto procesy správně nastavit.

Procesy specifické pro průmyslové odvětví rychloobrátkového spotřebního zboží

Skladové zásoby a řízení dodavatelského řetězce

 • Správa inventáře ve více souběžných měrných jednotkách a umožnění bezproblémového zpracování ve všech jednotkách (např. cenová kalkulace ve fázi rozpracovanosti výrobku)
 • Řízení všech inventarizačních forem, ustálených pro daného zákazníka, vytvořených na zakázku (privátní značka), v karanténě, předem odsouhlasené kvality, atd.
 • Řízení komplexní problematiky sledovatelnosti, množstevní monitoring zásilek v režimu track & trace, řízení kvality při stažení výrobku z oběhu atd.

Prodej a provozní plánování

 • Zhodnocení všech variant pro efektivnější řízení podniku
 • Zkoumání výrobkového mixu, zákaznického mixu, dodavatelské plánování jednotlivých položek a zdrojů galanterního zboží, náklady dodavatelského řetězce a optimalizace nákladových variant pro maximalizaci marží
 • Spolupráce napříč systémem pracovních rolí a funkcí tak, aby bylo možné sestavit nejlepší plán

Řízení životního cyklu výrobku

 • Nastavení životního cyklu výrobku (RSZ), počínaje vznikem výrobku až po jeho expedici a přizpůsobení produktového portfolia firmy jeho strategickým cílům
 • Přechod do výroby dobře naplánovaným, pečlivě koordinovaným způsobem

Cenová politika, propagace a provizní systém

 • Řízení komplexní cenové politiky zákazníka s cílem vyhovět smluvním cenám jednotlivých komponentů
 • Stanovení cen na základě charakteristiky jednotlivých výrobků
 • Stanovení koncepce zaváděcích cen, spojených s plánovacími cykly fyzické přepravy (skladové zásoby, přeprava, atd.)
 • Zavedení automatické optimalizace cen v závislosti na poptávce
 • Řádná kompenzace zprostředkovatelských/distribučních kanálů, vedoucích ke koncovému uživateli

Vícekanálový prodej

Ovládání jednoho systému:

 • přímý
 • nepřímý přes zprostředkovatele/distributory
 • B2B a B2C e-commerce a on-line obchody

Analytika & Výnosový management

 • Zkoordinování analytických procesů se strategickými potřebami prostřednictvím vašich vlastních obchodních procesů
 • Řízení výtěžnosti pomocí realizace procesů v rámci nákupu, výroby, skladování a logistiky – zaměřte toto úsilí na kontrolní kritické body spíše než na neefektivní všezahrnující rámec
 • Definice klíčových výkonů pro vedení podniků, v reálném čase, v průběhu procesu
 • Koordinace procesů na konci každého měsíce a na konci každého roku z důvodu rychlého a přesného uzavření
 • Posílení integrovaných analytických nástrojů pro zpětnou vazbu v reálném čase u takových kritických bodů jakým je např. výnos

Analýza rentability

 • Začněte se správnou úrovní granularity, která vaší firmě umožní detailní řízení mezní rentability – většina společností, zabývajících se spotřebním zbožím, potřebuje detailní zviditelnění na zákaznické a produktové úrovni
 • Rozčleňte analýzu rentability a vyhodnoťte účinek vztahu zákazník/výnos a výrobek/nákladový mix, výkony logistiky a další faktory, ovlivňující rentabilitu – využijte tyto informace ke zlepšení prodejů a procesu provozního plánování

Naše speciální řešení v rychloobrátkovém spotřebním zboží

Produkce vajec

Sektor výroby vajec, coby velkokapacitní podnikání, je charakteristický masivním tlakem na cenu. Proto je obzvláště důležité, aby byly všechny podnikové procesy jako např. řízení hejna, sklizeň, třídění a klasifikace produkce optimálně usměrňovány a řízeny s maximální nákladovou efektivností. Stejně jako odborníci na produkci vajec, i my známe důkladně vaše procesy, a nalezneme vhodné SAP řešení, abychom vyřešili všechny vaše potřeby.

Pekařská & cukrářská výroba

Za posledních několik let prodejní čísla v pekařské & cukrářské výrobě téměř stagnovala z důvodu změny stravovacích návyků zákazníků, nicméně udržet si konkurenceschopnost je stále velmi obtížné. Elementárním požadavkem je zajistit, aby všechny vaše procesy jako např. řízení receptur a kontrola kvality, fungovaly hladce. Naši odborníci vám pomáhají s řešeními SAP, konkrétně zaměřenými na vaše odvětví, abyste se mohli soustředit na váš byznys, tedy výrobu kulinářských specialit.

Masný průmysl

Předpisy pro bezpečnost potravin jsou v masném průmyslu obzvláště přísné a vyhovět těmto regulím je zásadní. Legislativa se velmi rychle mění a není jednoduché ji permanentně monitorovat. Proto vám v této oblasti nabízíme naše prověřené odborné znalosti a systémová řešení SAP, která jsou vytvořená na míru vašim unikátním požadavkům.

Sektor mlékárenství

Lehčí forma stravování a online a mobilní nakupování mění způsob, jakým se nakupují a konzumují mléčné potraviny. Přizpůsobte se těmto trendům pomocí vylepšených technologií a sběru dat s cílem efektivnějšího oslovení zákazníků a vyhovění jejich požadavkům. Současně zajistěte, aby nabídka a poptávka byla v souladu s lepším řízením zásob. Díky našim rozsáhlým znalostem procesů v odvětví mlékárenského průmyslu vám pomůžeme překonat tyto nové výzvy.

Zboží dlouhodobé spotřeby

Digitální transformace a změny nákupních zvyklostí spotřebitelů znamenají, že o analytiku a velká data je nyní v odvětví zboží dlouhodobé spotřeby velký zájem. Společnosti musejí brát v potaz témata jako je adaptace cloudu, bezpečnost dat a platforma SAP HANA, aby si udržely konkurenceschopnost na rostoucím globálním trhu. Profitujte z našeho technologicky sofistikovaného vedení a specifických znalostí tohoto oboru, postavte se všem výzvám.

Často jsou to právě malé věci, které dělají velký rozdíl

Chápeme jemné rozdíly mezi spotřebními výrobky a zvláštnostmi jednotlivých průmyslových odvětví. Vyvinuli značné kvantum produktů, specifických pro daný průmysl, abychom našim zákazníkům poskytli SAP řešení na míru – ať se již jedná o řešení pro příslušnou provozovnu, cloudové řešení nebo hybrid.

Don Mackenzie, vedoucí oddělení rychloobrátkového spotřebního zboží, NTT DATA Business Solutions Inc.

NTT DATA Business Solutions: Zkušenosti se potkávají s inovací ve spotřebním zboží

Jelikož je NTT DATA Business Solutions důvěryhodným a dlouhodobým partnerem SAP, podílí se na procesním vývoji řešení, specifických pro určitá průmyslová odvětví, již od samotného počátku. Díky více než 25ti-leté zkušenosti s implementacemi systému SAP napříč mnoha průmyslovými segmenty disponujeme nesrovnatelnými znalostmi odvětví spotřebních výrobků. To nás řadí do popředí společností, které neustále inovují svá řešení, což znamená, že když rosteme my, vy rostete s námi.

A díky tomu, že operujeme globálně, máte užitek z našich nejsofistikovanějších řešení v kategorii B2B a B2C, a z nepřetržitého poradenského servisu, kdekoli se nacházíte.

Další užitečné poznatky z odvětví spotřebních výrobků

Jak čelit digitalizaci, která čeří hladinu celého odvětví spotřebních výrobků
 
Jak čelit digitalizaci, která čeří hladinu celého odvětví spotřebních výrobků

Zajistěte přesnost plánování poptávky, efektivní dodavatelský řetězec a uvádějte na trh inovativní výrobky.

Přečtěte si více
Jak vytvářet hodnoty v digitálním, spotřebitelsky řízeném světě
 
Jak vytvářet hodnoty v digitálním, spotřebitelsky řízeném světě

Angažujte své zákazníky a vydělávejte na nových příležitostech. Dodejte ty pravé hodnoty přímo v okamžiku vzniku těchto potřeb.

Přečtěte si více
Vydělávejte na nových příležitostech v transformujícím se odvětví globálního spotřebního zboží
 
Vydělávejte na nových příležitostech v transformujícím se odvětví globálního spotřebního zboží

Splňte vzrůstající požadavky vašich zákazníků pomocí našeho průmyslového řešení it.consumer.

Přečtěte si více
SAP S/4HANA – jak se transformoval průmysl rychloobrátkového spotřebního zboží?
 
SAP S/4HANA – jak se transformoval průmysl rychloobrátkového spotřebního zboží?

Zjednodušte procesy, vztahující se ke spotřebním výrobkům, s dodavatelským řetězcem v reálném čase a digitalizovaným prodejem – dvě z klíčových schopností SAP S/4HANA.

Přečtěte si více

Kontaktujte nás již dnes

Pátráte po odpovědích, nebo byste se chtěli dozvědět více informací o odvětví spotřebního zboží? Chcete se poradit na toto téma podrobněji s naším odborníkem, nebo si přejete zarezervovat jeden z našich workshopů, který se tematicky věnuje spotřebnímu zboží?

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

Contact Us
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.