Finanční řízení podniku 2015

Jako každoročně pořádala společnost NTT DATA Business Solutions v Praze 24.4.2015 zákaznický den, na němž byly představeny nejmodernější trendy ze světa informačního systému SAP. Letošní akce nesla název Finanční řízení podniku 2015.

V rámci demo ukázek byla prezentována úspěšná migrace SAP ERP běžícího na in-memory databázi HANA na řešení SAP Simple Finance 2.0. Migrace na SAP Simple Finance 2.0 ve scénáři zahrnující současnou aktivaci nové hlavní knihy byla provedena konzultanty společnosti NTT DATA Business Solutions v rámci ramp-up v první polovině dubna 2015.

V další sekci demo ukázek bylo prezentováno řešení SAP HANA LIVE a SAP Lumira pro oblast reportingu. Reportingu, jenž je realizován přímo z prostředí SAP ERP bez nutnosti implementace SAP Business Intelligence a využívající přímý vstup do databáze na živá data.

V rámci samostatné sekce byla představena v České republice první úspěšná implementace SAP FIORI na SAP ERP běžící na HANA. Implementaci realizovala společnost NTT DATA Business Solutions již v roce 2014. V rámci této realizace byly implementovány kompletní procesy využívající mobilní technologie SAP FIORI a to v oblastech Order To Cash, Travel Managementu a Human Resources. A to vše samozřejmě na SAP ERP on HANA.


Nová generace SAP – S/4HANA

Společnost SAP představila v úvodu roku 2015 novou generaci informačního systému SAP, jenž nese označení S/4HANAS/4HANA již nelze vnímat jako „pouhou“ in-memory databázi. S/4HANA je řešení – řešení, jež využívá výhod SAP HANA databáze. Společnost SAP současně představila produkty, které jsou a budou v průběhu roku 2015 postupně zpřístupněny – SAP Simple Finance a SAP Simple Logistics and Manufacturing.

A společnost NTT DATA Business Solutions je a bude opět u toho! SAP Simple Finance 2.0 máme pro Vás připraven na našem demo systému již dnes. Přijďte si jej vyzkoušet!

sap_hana_frp2015_1


Co je SAP Simple Finance 2.0?

SAP Simple Finance 2.0 představuje zásadní změnu v architektuře FI, AM a CO modulů. Controlling jako takový se z pohledu datového spojuje s účetnictvím a toto spojení umožňuje efektivní řešení do této doby obtížně realizovatelných požadavků (např. rychlý reporting nad zákaznickými daty z oblasti FI/CO).

Zjednodušení datového modelu má za následek výraznou eliminaci objemu dat – datový model FI, CO již neobsahuje agregovaná data. Kombinací výrazně zjednodušeného datového modelu, in-memory databáze a Data Agingu se ještě dále snižují nároky na velikost databáze.

Jako side effect si užijete výrazný nárůst výkonnosti systému SAP.

SAP Simple Finance 2.0  – zjednodušení datového modelu:

sap_hana_frp2015_2

SAP Simple Finance 2.0  – dopad na objem databáze:

sap_hana_frp2015_3


SAP HANA LIVE a SAP Lumira

S implementací SAP řešení postaveném na S/4HANA, SAP HANA LIVE a SAP Lumira se Vám dostává do rukou silný reportingový nástroj, který Vám umožní jednoduchou formou tvorbu vlastních reportů. A to bez nutnosti implementace SAP Business Intelligence, složité replikace dat a neustálého řešení chybových stavů v rámci datové synchronizace. Zjednodušte si svou práci!

Report vytvořený v prostředí SAP Lumira s využitím SAP HANA LIVE:

sap_hana_frp2015_4


Travel management v prostředí SAP FIORI

V rámci demo ukázek byl prezentován proces z oblasti Travel Managementu. Od zadání žádosti o služební cestu, přes její schválení nadřízeným manažerem, následným pořízením vyúčtování služební cesty a opětovným schválením vyúčtování. A to vše v prostředí SAP FIORI. Řešení využívá integrace na organizační struktury definované v systému SAP a SAP workflow.

sap_hana_frp2015_5

sap_hana_frp2015_6

Založení požadavku na služební cestu:

sap_hana_frp2015_7

Schválení požadavku na vyúčtování služební cesty:

sap_hana_frp2015_8

 

Contact Us
Contact Us

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.