NTT DATA Business Solutions

Profitujte z rychlých implementací osvědčených praxí

Přijde-li na otázku bezpečnosti IT, legislativu na ochranu dat v souladu s předpisy, neexistuje zde žádný prostor pro kompromisy. V této oblasti potřebujete partnera, kterému můžete důvěřovat – partnera jakým je společnost NTT DATA Business Solutions.

image

Kybernetická bezpečnost a legislativa na ochranu dat v důvěryhodných rukách

IT zabezpečení se v posledních letech stalo hlavním cílem podniků. Organizace naléhavě hledají osvědčené postupy v oblasti zabezpečení IT a bezpečnostní koncepce, které snižují rizika – a to jak z hlediska technologie, tak z hlediska IT.

Bezpečnost IT & Soulad s předpisy – Záležitost důvěry

Ať již se jedná o záležitost podnikového IT nebo bezpečnosti datových center, obraně před kybernetickými útoky, či tomu jak vyhovět předpisům, dnešní podniky vyžadují koncepci zabezpečení koncových zařízení a důvěryhodného partnera, který by jim poskytoval průběžnou podporu.

Olaf Haag vedoucí pro integrační procesy a řízení architektury, NTT DATA Business Solutions AG

image

Všeobecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

Jste připraveni na Všeobecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR), které vstoupí v platnost 25. května 2018 v celé Evropě? Tato legislativa bude mít masivní dopad na všechny společnosti, neboť přináší zvýšenou regulaci, kontrolu a správu osobních dat. Co to ale přesně znamená?

Stručně a jednoduše: daleko přísnější pravidla pro sběr, archivaci, zpracovávání a řízení dat. Porušení tohoto nařízení na ochranu osobních údajů bude mít za následek závažné pokuty. Jste zvědaví, jaký dopad bude mít Všeobecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) na vaši firmu? Naši odborníci vám přináší odpovědi.

Digitalizace má zcela zásadní dopad na moderní organizace kvůli právním předpisům na ochranu osobních údajů

Tři největší výzvy pro IT bezpečnost

1. Firmy se více propojují

Digitalizace tak mění izolované systémy IT, jak je známe z minulosti, na otevřené systémy, vytvořené z distribuované infrastruktury, skládající se z cloudového softwaru, řešení stavěných na míru, sítí obchodního partnera a z komunikace mezi počítači. Taková otevřenost vůči vnějšímu světu utváří základ pro digitální transformaci.

Ačkoliv to také znamená extrémní zranitelnost vůči kybernetickým útokům. Mimoto zde také vzniká značný prostor pro nejistotu, zda právní předpisy na ochranu dat budou tomuto vyhovovat. V tomto novém klimatu zcela jasně vyvstávají témata jako cloudová bezpečnost a bezpečnost Internetu věcí (IoT).

Dozvíte se více o tom, jak narůstá hodnota dat a jak lze využít jejich potenciál.

2. Rostoucí hodnota dat

Velká data vytváří páteř dnešního chytrého digitálního podnikatelského prostředí. Stávají se nejdůležitějším zdrojem – a společnosti sdílejí on-line ohromné datové objemy se svými zákazníky a obchodními partnery.

Stávají se tak atraktivním cílem pro kybernetické útoky, které zahrnují vyděračský software, tzv. ransomware, průmyslovou špionáž a manipulaci. Aby se podniky dokázaly chránit před těmito hrozbami, musí nasadit zcela nový druh řízení rizik.

Zjistěte více o vzrůstající hrozbě kybernetických útoků.

3. Útoky jsou stále sofistikovanější

Podle čísel, dodaných společností SAP, nahlásilo nyní více jak 65 procent firem cílené útoky a progresivní opakované ohrožení (komplexní, neustávající útoky na kritickou IT infrastrukturu a soukromá data).

Profesionálně řízené skupiny převzaly situaci do svých rukou od soukromých hackerů, jejichž primárním zájmem bylo otestovat si své schopnosti a dovednosti. Dnes jsou však tyto organizace schopné ohrozit kompletní podnikovou infrastrukturu firmy – a nezaměřují se pouze na velké korporace.

Na co si dát pozor v digitální éře řízení rizik a podnikové správy tak, aby vše bylo v souladu s právními předpisy (GRC)

Zajistěte svou kybernetickou bezpečnost

Přijde-li na to, jak zastrašit vnější útoky a minimalizovat škody, které způsobí, základní firewally již dávno nejsou dostačující. Společnosti dnes vyžadují rušivé detekční systémy stejně tak jako cloudová datová centra, která zabrání neoprávněnému přístupu – z obou zdrojů, jak fyzického, tak i z on-line zdroje.

Co se týče Internetu věcí (IoT) a mobilních zařízení, bezpečný provoz systémů SAP se rovněž stává mnohem komplexnějším. Jako takový by měl být ponechán v rukou odborníků, kteří jsou v čele vývoje, a mohou zasáhnout kdekoli a v jakýkoli okamžik – například prostřednictvím řízených bezpečnostních služeb.

Implementujte třístupňový defenzivní model ochrany

Dnes mohou přejít podnikové informační technologie ze zabezpečeného režimu do stavu ohrožení mnohem rychleji, než tomu bylo v minulosti. Aby si podnik udržel nad řízením tohoto stavu kontrolu, potřebuje přistupovat k identifikaci, porozumění, analyzování a vyhodnocování rizik systematicky.

Odborníci společnosti NTT DATA Business Solutions vám budou nápomocni s implementací tohoto třístupňového defenzivního modelu ochrany, který synchronizuje všechny procesy v provozním řízení, rizikovém managementu a interních auditech. Tímto získáváte přesný přehled rizik a prostředků, u nichž si můžete být vždy jisti tím, že splníte standardy v souladu s právními předpisy.

Profitujte z řízení detekce podvodů v koncových zařízeníchPřehled nad přístupy a řízení oprávnění

Podvod se v podnikání často připisuje na vrub trhlinám optimalizace oprávnění, nebo infrastruktuře IT. Při zevrubném řízení detekce podvodů jste varováni před hrozbami jakmile k nim dojde, což vám umožňuje reagovat na ně rychle a efektivně.

Z tohoto těží interně nejenom vaše firma, ale zejména celá vaše obchodní síť. Obchodní partneři sdílejí IT systémy se vzrůstající měrou, ty jsou automaticky monitorovány. Tímto způsobem se od počátku preventivně bráníte finančním ztrátám.

Přehled nad přístupy a řízení oprávnění

Zatímco řízení identity a rolí se považují za zavedená témata, jejich důležitost pro IT bezpečnost a soulad s právními předpisy nelze nadhodnocovat. V dnešní době má přístup k obchodním datům firem nezměrné množství rozmanitých zařízení – a to vyvolává zcela nové hrozby.

Společnosti potřebují schopnost okamžitě udělovat a odebírat přístupová práva k jednotlivým systémům a datům, jak uznají za vhodné. Musí také sledovat stále rostoucí počet pracovníků. Protože čelí rostoucímu počtu distribuovaných informačních systémů, vyžadují autentizaci s jedním přihlášením ve všech doménách.

Garance bezpečnosti mezinárodního obchodu

Digitální platformy se stávají se vzrůstající měrou tržišti pro všechny druhy zboží a služeb. Děje se tak proto, že ačkoliv web není omezován žádnými fyzickými hranicemi, pro mezinárodní obchod zde stále platí mnoho pravidel a předpisů – a pro jednotlivce může být komplikované brát všechna tato nařízení v úvahu.

Společnosti, které pracují s globálními dodavatelskými řetězci, musí proto zajistit soulad s příslušnou IT legislativou – zvláště tam, kde se to týká importu a exportu. Spolehlivá řešení a datová centra tak zabezpečují bezpečný přenos dat digitálního zboží a dat mezi obchodními partnery.

Jak zajistit digitální bezpečnost

Žádný jednotlivý kus nezávislého softwaru vám nezaručí digitální bezpečnost. Místo toho požaduje, aby příslušná infrastruktura permanentně monitorovala vaše systémy IT a automaticky zachycovala data, vztahující se k bezpečnosti. Současně, je to výzva pro zkušené IT specialisty, aby tyto informace analyzovali, rozlišovali mezi kritickými a nekritickými nálezy, a učinili nezbytná bezpečnostní opatření.

Olaf Haag Vedoucí procesní integrace a řízení architektury, NTT DATA Business Solutions AG

Zjistěte více o tom, jak společnost itelligence může podpořit váš podnik při implementaci životně důležitých opatření v rámci kybernetické bezpečnosti.

Jak vás můžeme podpořit

Ve společnosti NTT DATA Business Solutions kombinujeme odborné znalosti SAP řešení s hloubkovými znalostmi IT infrastruktury společnosti NTT Security. Proto díky našim Centrům bezpečnosti provozu a Službám pro řízení bezpečnosti se můžete spolehnout na naši 24hodinovou podporu, ať se nalézáte kdekoli na světě.

A co se týče implementace, stavíme se k ní prakticky a z dlouhodobého hlediska – protože v digitální bezpečnosti nelze aplikovat polovičatá opatření.

Nové technologie hýbou transformací IT bezpečnosti

Digitalizace je nyní v plném proudu. Více a více společností nyní přechází ze svých systémů SAP na systém SAP HANA a přizpůsobují tak své obchodní procesy moderním tržním podmínkám. Tuhle přeměnu tak usnadňují i různé migrační alternativy a praxí osvědčené metody.

Nicméně jak tato situace vypadá z perspektivy IT bezpečnosti a systému SAP? Která opatření je nutné provést, aby byla zajištěna bezpečnost v rámci Internetu věcí (IoT), cloudové platformy SAP, SAP S/4HANA, SAP Fiori a SAP Leonardo?

To jsou otázky, na které by měl nejlépe odpovědět kompetentní partner. Díky naším modelům, řešením na míru zákazníkům, jsme schopni vás hladce a úspěšně provést celým procesem digitální transformace.

Kontaktujte nás již dnes

Pátráte po odpovědích, nebo se chcete dozvědět více informací o bezpečnosti IT a legislativním souladu? Chcete se poradit na toto téma podrobněji s naším odborníkem, nebo si přejete zarezervovat jeden z našich workshopů, který se tematicky věnuje řešení bezpečnosti IT a legislativnímu souladu?

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

Petr Jakubec
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 604 296 421

 

Jan Zábojník
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 721 958 407

Contact Us
Contact Us

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.