NTT DATA Business Solutions

Impact Analysis

Poznejte své proč

Zajistěte budoucnost řízení IT infrastruktury s odbornou pomocí v oblasti IT trendů z NTT DATA.

Zaměřeno na užitek a přínos. Konkrétně.

Pragmatický business case a soulad se strategickými cíli organizace je nezbytným předpokladem realizace transformačního projektu. Poté, co získáte vhled od celé šíře příležitostí, které se pojí se SAP S/4HANA, je třeba tuto obecnou množinu potenciálu vztáhnout ke konkrétní situaci, odvětví a potřebám vašeho byznysu. Skrze identifikaci klíčových procesů a možností jejich upgradu můžete začít definovat, jaký specifický (a optimálně jasně měřitelný) přínos na vás čeká na konci inovačního projektu. V této fázi se prvotní high-level záměr přetváří v konkrétní business case. Velmi vhodným krokem je také využití simulačních nástrojů od společnosti SAP, které Vám pomohou zpřesnit vaše očekávání a precizněji modelovat business case.

Jak vám můžeme pomoci

Využijte naplno síly analytických nástrojů pro přesnou predikci dopadu přechodu na SAP S/4HANA. NTT DATA Business Solutions vám kromě expertní znalosti práce s nástroji, jako je Business Scenario Recommendation, přispěje i vlastním vhledem a přístupem ke globálnímu know-how. Společně odhalíme užitky transformace ERP pro váš byznys.

  • pomůžeme vám s přípravou a aplikací nástrojů a reportů: Business Scenario Recommendation a Readiness Check
  • podpoříme vás při přípravě a interpretaci výsledků a doporučení z analytických nástrojů
  • zpracujeme pro vás vstupní data do Value Managera, což je nástroj od společnosti SAPpro kvantifikaci business case

Výstup, který získáte:

  • expertní podklady pro tvorbu business case – Impact Analysis

Kontaktujte nás již dnes

Petr Jakubec
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 604 296 421

 

Jan Zábojník
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 721 958 407

Contact Us
Contact Us

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.