Feasibility study

Zvolte si svou cestu

image

Přejděte na úroveň best practice:

Váš byznys je unikátní. Avšak bezesporu můžete nejen v oblasti podnikového IT systému načerpat z trhem prověřených best practices. V této fázi doporučujeme prozkoumat, do jaké míry může vaše organizace čerpat ze vzorových best practices proces- ních konfigurací, které jsou podrobně zpracované a popsané společností SAP. Právě tento krok představuje skvělou příležitost nechat se inspirovat řešeními, která se osvědčila špičkovým společnostem z vašeho odvětví byznysu. V rámci Feasibility Study by mělo být Vašim cílem také položit základ pro učinění kvalifikovaného rozhodnutí o způsobu a formě realizace implementačního projektu.

Jak vám můžeme pomoci

  • Provedeme vás katalogy vzorových procesů a identifikujeme míru shody a vhodnosti využití procesního best practice. Pomůžeme vám porozumět tomu, kde bude standardní řešení plně kopírovat vaše potřeby a kde vzniká nutnost úpravy dle specifik vaší společnosti. Podpoříme vás při formování podkladů pro rozhodnutí o nejúčelnější formě realizace při zohlednění všech specifik a potřeb vašeho byznysu.
  • s využitím SAP best practice katalogu pro vás připravíme analýzu používaných procesů a posouzení aplikovatelnosti a vhodnosti standardního řešení SAP ve všem prostředí
  • identifikujeme tzv. gapy pro další zpracování (rozhodnutí o řešení pro tyto gapy se realizuje ve fázi Fit & Gap Analysis)
  • připravíme pro vás analýzu včetně přehledu základních předpokladů, která poslouží jako podklad pro rozhodování o formě přechodu na SAP S/4HANA (konverze, greenfield implementace, hybrid)

Výstup, který získáte:

Harvey Ball analýza (maticová analýza tzv. „fit-to-standard“) tedy komparace procesů vaší organizace a best practice, která poslouží jako podklad pro fázi Fit & Gap Analysis

Kontaktujte nás již dnes

Petr Jakubec
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 604 296 421

 

Jan Zábojník
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 721 958 407

Contact Us
Contact Us

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.