Discovery Workshop

Seznamte se s rozsahem inovace

Rezervujte si svůj Discovery Workshop
image

Inspirace i strategický rozměr. V nejefektivnější formě.

Inovace podnikového informačního systému daleko přesahuje pouhý „technický projekt“. Škála příležitostí pro zásadní vylepšení a zefektivnění klíčových procesů vašeho byznysu je natolik pestrá, že fundovaný a edukovaný vhled do šíře změn, které jsou s nástupem nového ERP spojeny, je zásadním vstupem pro formování úspěšné IT strategie moderního podniku. Doporučujeme věnovat získání vhledu do této problematiky potřebnou pozornost, jelikož podcenění trendů, které již dnes začínají markantně ovlivňovat tržní prostředí, se může snadno vrátit v podobě tzv. inovačního gapu a tedy i obtížnějšího rozvoje a nižší agility.

Jak vám můžeme pomoci:

Expertní tým NTT DATA Business Solutions čerpá zkušenosti ze stovek úspěšně realizovaných transformací a díky exkluzivnímu přístupu k know-how skrze delší než 30 let trvající partnerství se společností SAP, vám dovede zajistit a předat vhled do esence digitální transformace skrze inovaci ERP systému. V rámci, jednodenního workshopu, který nabízíme bezplatně, vás seznámíme s:

  • strategickými dopady nástupu digitální ekonomiky pro vaši organizaci i odvětví byznysu
  • SAP S/4HANA v kostce a jeho nejzásadnější atributy a přínosy
  • užitečnými a praktickými nástroji pro analýzu možností přechodu na S/4HANA(Business Scenario Recommendation Report, and Readiness Check)
  • best practice roadmapou pro další aktivity směřující k SAP S/4HANAVýstup, který získáte:
  • Executive summary s indikací strategického záměru implementace SAP S/4HANA ve vaší organizaci
  • návrh nejvhodnějšího dalšího postupu na základě analýzy vašich potřeb
  • přehled o tom, jak inovace ERP systému může akcelerovat naplnění byznysových cílů vaší společnosti

Výstup, který získáte:

  • Executive summary s indikací strategického záměru implementace SAP S/4HANA ve vaší organizaci
  • návrh nejvhodnějšího dalšího postupu na základě analýzy vašich potřeb
  • přehled o tom, jak inovace ERP systému může akcelerovat naplnění byznysových cílů vaší společnosti

Kontaktujte nás již dnes

Petr Jakubec
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 604 296 421

 

Jan Zábojník
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 721 958 407

Contact Us
Contact Us

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.