NTT DATA Business Solutions

Naše společenská odpovědnost (CSR) a trvalá udržitelnost

Jak se navzájem podporujeme, abychom dosáhli změn, o které usilujeme.

image
Trvalá udržitelnost a společenská odpovědnost jsou pilíře naší práce.

Projekty od srdce: naše společenská odpovědnost

Jsme globální společnost s globální odpovědností. Neslevíme ze svého cíle dbát na to, abychom udělali svět lepším, než jaký byl při našem vzniku.

To znamená, že budeme svých dovedností využívat k řešení největších problémů dnešního světa, podporovat cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG) a každodenně prokazovat své sociální a environmentální cíle. Dodržujeme mimořádně vysoké standardy odpovědnosti ve všech oblastech podnikání – a přinášíme pozitivní změny, kdykoli to je možné.

Stanovili jsme si za cíl vytvořit hrdou a inspirativní kulturu, která bude přispívat k pozitivním celosvětovým dopadům. Přečtěte si, jak svou vášeň pro lidi přetváříme do hmatatelných výsledků.

S HRDOSTÍ PŘEDSTAVUJEME SVÉ PROJEKTY OD SRDCE
Neseme odpovědnost za to, že v budoucnu si každý najde své místo.

Podporujeme cíle udržitelného rozvoje OSN

Svět míru, spravedlnosti a prosperity nemusí zůstat pouhým snem. To je základní myšlenka 17 cílů udržitelného rozvoje OSN – cíleného, měřitelného a smysluplného přístupu ke zlepšování světa. Naší snahou je tyto cíle podporovat při všech svých činnostech, od tvorby trvale udržitelných měst po boj proti nerovnosti. Ať už jde o naše zaměstnance nebo partnery, chceme být ve společnosti těch, kteří s námi tuto vášeň sdílejí.

Naše projekty ukazují, jak tento závazek uvádíme do praxe. Aktivně se zapojujeme do 4 hlavních oblastí zaměření:

  • Ochrana životního prostředí
  • Trvale udržitelná a inovativní ekonomika
  • Společenská angažovanost a zdraví lidí
  • Zaměstnanci a pracovní síla
Jsme odhodláni bojovat proti změnám klimatu.

Ochrana životního prostředí

Čelíme klimatické krizi, která již způsobuje chaos po celém světě. Pokud se jí nepostavíme, bude to mnohem horší. Proto podporujeme vývoj dokonalého, trvale udržitelného světa: odpovědných podniků, cirkulární ekonomiky a společenských změn. Naše úsilí je součástí obecných snah a my uděláme vše pro to, abychom přispěli co nejvíce. Více o našich iniciativách si můžete přečíst zde.

Jak chráníme své životní prostředí

Vysazování stromů pro uhlíkovou neutralitu

Stromy jsou jedním z klíčů k obnově naší planety. Opatřeními, jako je například vysazování stromů při každém vyhledávání na internetu pomocí webového prohlížeče Ecosia, se snažíme směřovat k uhlíkové neutralitě. To rovněž znamená podporu projektů vysazování stromů v partnerských zemích a další pokroky při regeneraci Země.

Přechod na zelenou energii

Ať už je cena energie jakákoli, nejbolestivější ze všeho jsou dopady na životní prostředí. Letos jsme se rozhodli učinit první krok na cestě k obnovitelné energii. V rámci tohoto významného kroku ke splnění našich cílů trvalé udržitelnosti jsou nyní naše kancelářské prostory a datová centra v Německu napájena 100% čistou energií.

Tvorba udržitelných pracovišť ve společnosti NTT DATA Business Solutions

Veškerá naše rozhodnutí, od zásobování kanceláří po cestování a komunikaci, jsou přijímána s maximálním zřetelem k našim cílům trvalé udržitelnosti. To znamená, že nahrazujeme cestování s vysokou produkcí uhlíku digitálními schůzkami a vybíráme si partnery, kteří s námi sdílejí vášeň pro ochranu životního prostředí.

Společnost NTT DATA Business Solutions a naši zaměstnanci usilují o zlepšování světa okolo nás.

Trvale udržitelná a inovativní ekonomika

Je nám velkou ctí, když můžeme sledovat, jak naše inovace mění svět k lepšímu. Naši zaměstnanci mají příležitost opravdu něco ovlivnit, a to nejen na firemní scéně, ale i u projektů, které budou mít pozitivní dopady po mnoho nadcházejících let. Zde je uvedeno několik trvale udržitelných projektů inovací, na které jsme obzvláště hrdí.

Jak vyvíjíme trvale udržitelná a inovativní řešení

Børns Vilkår – Podpora blaha dětí v Dánsku

Možnost podporovat děti v obtížných momentech jejich životů je současně mimořádná čest a velká výzva. Børns Vilkår, dánská linka podpory pro děti, to chápe lépe než kdo jiný. Aby se mohli její konzultanti maximálně soustředit na komunikaci s dětmi, vyvíjíme pro ně „agenta etického poradenství“ založeného na umělé inteligenci, který jim bude při hovorech pomáhat.

Chytrý ostrov Rømø – pro zelenější budoucnost

Tým projektu Chytrý ostrov Rømø vybudoval platformu pro trvale udržitelná veřejná místa a infrastrukturu – eticky, inteligentně a s ohromným dopadem na lokální komunity a ochranu životní prostředí. Díky anonymním údajům o dopravě zvyšuje naše pracovní stanice pro tento dánský ostrov bezpečnost silničního provozu a snižuje hliníkovou stopu. Odhaluje možnosti snižování objemu odpadů a dokonce podporuje místní turistiku a stanoví precedens pro zelenější, lepší plánování budoucnosti.

Řetězce nákladních vozů – snižování emisí v přepravě

Snižování objemu nákladní přepravy s nízkým nebo nulovým využitím kapacity vede ke snižování emisí CO2. Dosažení tohoto cíle ale může být obtížné, pokud poskytovatelé logistických služeb čelí silné konkurenci a velkému počtu decentralizovaných hráčů na trhu. A s tím pomůže technologie blockchainu. Zajištění spravedlivé a transparentní platformy pro všechny účastníky trhu vytváří důvěru a je výhodné pro všechny zúčastněné strany: menší počet prázdných jízd pomůže životnímu prostředí, nižší náklady pomohou zákazníkům a lepší využití kapacity pomůže přepravcům.

Bolševník – boj proti invazivnímu druhu

Bolševník velkolepý je škodlivý plevel, invazivní cizí druh a navíc vysoce jedovatý a v Evropě se mu opravdu daří. Technické cloudové řešení využívající drony, systémy SAP a velká data dnes umožňuje mimořádně vysokou míru identifikace jeho výskytu. Za tento projekt jsme vyhráli Cenu za inovace SAP za rok 2019 jako „Nejlepší inovátor procesů“ a díky jeho neustálému vývoji se blíží okamžik, kdy bude bolševník naprosto vymýcen.

Jako globální společnost odpovídáme za blaho svých spoluobčanů.

Společenská angažovanost a zdraví lidí

Když jsme viděli pozitivní přínos našich zaměstnanců pro jejich komunity, rozhodli jsme se zavést placené dobrovolnické dny. Naši zaměstnanci nyní mohou podporovat obecně prospěšné aktivity během pracovní doby, čímž značně rozšíří dosah své komunitní činnosti. Přečtěte si, jak tento čas využívají pro obecné dobro na celém světě.

Co děláme pro svou komunitu

Iniciativa Ummeed – komunitní angažovanost v Indii

Školní docházka děvčat, podpora bezpečnosti silničního provozu, pomoc pro oběti přírodních katastrof, vysazování stromů, podpora ústavů pro postižené děti a darování krve – působivý výčet aktivit pro každou organizaci. Společnost NTT DATA Business Solutions v Indii si zaslouží za svou oddanost myšlence společenské odpovědnosti velkou pochvalu, mnoho jejích zaměstnanců je zapojeno do širokého spektra dobrovolnických projektů.

Podpora lepší budoucnosti v Turecku

V Turecku pomohla nezištná práce našich zaměstnanců lidem a zvířatům čelícím nepředstavitelným problémům, od rodin, kde dochází k domácímu násilí nebo které žijí v naprosté chudobě, až po zvířata zachráněná z ulice. Mezi stejně užitečné a přínosné úkoly patří výuka robotiky a kódování na školách, která umožňuje připravit příští generaci inovátorů.

Neseme odpovědnost za blaho svých zaměstnanců

Zaměstnanci a pracovní síla

Chceme dosáhnout změny pohledu. Úspěch společnosti je více než úsilí jejích zaměstnanců; firemní úspěch je jejich štěstím. Naše pracovní síla by měla reprezentovat okolní společnost tak, jak ji chceme vidět, ať už jako obraz diverzity kolem nás nebo prostřednictvím iniciativ zaměřených na inkluzi. Podívejte se, jak těchto cílů dosahujeme.

Jak se staráme o své zaměstnance

Naše rozmanitá pracoviště

Nikdo by neměl být na pracovišti izolován v souvislosti se svou identitou nebo původem. Podporujeme sdílení myšlenek a názorů a chválíme lidi, kteří zajišťují přístupnost našich pracovišť každému jednotlivci. A pokud bychom někdy zaznamenali nevědomou zaujatost při přijímání rozhodnutí nebo nekalé pracovní postupy, je naší povinností proti tomu vystoupit a zajistit změnu.

Péče o blaho zaměstnanců

Blaho zaměstnanců je pro nás při navrhování pracovišť hlavní prioritou. Podpora zaměstnanců v podobě vybavených kanceláří, inkluzivních akcí a aktivit, které si mohou užít, je naší odpovědností, která jim umožní ze sebe v práci i v životě vydat to nejlepší. Prosazováním zdravého života v několika globálních pobočkách rovněž dbáme na to, aby naši zaměstnanci zůstali zdraví a v kondici.

Poznejte nás

Contact Us
Contact Us

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.