行业: Utilities
类别: Enterprise Resource Planning (ERP)

Siem WIS AS

image

Hvorfor NTT DATA Business Solutions?

  • Løsningen dekker alle behov
  • Erfaring og industrikjennskap
  • Fokus på små- og mellomstorebedrifter
  • Kunnskapsrike konsulenter
Foruten at løsningen skulle dekke våre behov, krav og spesifikasjoner var det veldig viktig at SAP Norge på det sterkeste anbefalte itelligence*. Dette gjorde at vi vurderte itelligence* til å løse denne oppgaven.

Jan Trygve Hjelmaas, QA Manager, Siem WIS AS

Siem WIS reduserer risiko for oljeutslipp. Selskapet har utviklet en ny metode for sikrere boring av oljebrønner. Den viktigste fordelen med denne løsningen er at boringen skjer på en driftssikker måte og at man kan bore dypere enn tradisjonelle metoder. I løpet av de neste årene har SIEM WIS betydelige vekstplaner. Selskapet har som målsetting å øke omsetningen fra 11 millioner kroner i 2011, til 134 millioner kroner i 2013. For å tilfredsstille de ambisiøse vekstplanene hadde selskapet behov for en fremtidsrettet SAP løsning med full skalerbarhet. Valget falt på it.engineer fra NTT DATA Business Solutions.

Thumbnail forside Siem Wis kundehistorie itelligence
 
Siem Wis, Knarrevik, Norge

SAP løsning skal bidra til fremtidig vekst for Siem WIS AS

Last ned historien her

Om prosjektet

Siem WIS AS

er et service selskap innen olje- og gass-sektoren. Selskapet har utviklet patentert teknologi som har revolusjonert konvensjonelle boreteknikker på dype havområder. Denne teknologien bidrar til tryggere prosesser, om innebærer vesentlig redusert risiko for miljøskader. Selskapet er en del av SIEM Industries Inc. som sysselsetter nærmere 7000 ansatte. Siem WIS ble etablert i 2005 og har i dag 27 ansatte. Selskapet har hovedkontor på Sotra, utenfor Bergen.

”Vi ønsket en standard SAP løsning som skulle løse en rekke funksjoner og tilfredsstille en rekke krav. For oss var dette en stor og viktig investering, og valgte NTT DATA Business Solutions sin it.engineer løsning da denne møtte de fleste utfordringene vi stod ovenfor. Løsningen inneholder CAD interface for tekniske tegninger, PLM (Product Lifecycle Management), DMS (Document Management System), prosjektstyring, tidsregistrering, reiseavregning, salg, innkjøp, lager, produksjon samt intern og ekstern økonomistyring. Det er en fordel at kunden har et styringssystem og kjennskap til SAP som plattform før implementeringen. Siem WIS AS er ISO 9001:2008 sertifisert. Jeg vil si at dette var en vellykket SAP Business All-in-One implementering”, sier QA Manager Jan Trygve Hjelmaas i Siem WIS AS.

Raske, effektive og fleksible

NTT DATA Business Solutions har både erfaring og industrikjennskap. Selskapet satser i dag primært på små og mellomstore bedrifter. Dette var viktige kriterier som gjorde at NTT DATA Business Solutions ble valgt som implementeringspartner for Siem WIS. Det var totalt fire konsulenter som gjennomførte implementeringen av it.engineer. Vi har vært meget godt fornøyde med samarbeidet med NTT DATA Business Solutions. Implementeringen ble delt opp i 2 faser. Fase en ble
gjennomført i henhold til fastpris og innbefattet Salg, Supply chain og it.engineer (CAD/Solidworks). Fase to er under implementering og innbefatter Finance, Quality Management og Maintenance. NTT DATA Business Solutions ble anbefalt av SAP Norge, og it.engineer løsningen inneholder den funksjonalitet som trengs i dagens design og konstruksjonsvirksomheter.

Konsulenter med bransjeerfaring

Implementeringen startet i februar 2010 og ble ferdigstilt fire måneder senere. Med erfaring fra prosjekter hos kunder som Wave-Star, Viking Life-Saving Equipment, Emerson og Vestas Windsystems hadde konsulentene fra NTT DATA Business Solutions den erfaring som gjorde at Siem WIS valgte løsningen. Siem WIS har med den nye SAP løsningen lag grunnlaget for at selskapet på IT siden kan håndtere den store veksten som det legges opp til. Med it.engineer er hele selskapet samlet i en felles løsning med integrerte data og felles prosesser. Samtidig blir utsendelse av tilbud, utvikling og prosjekter effektivt håndtert. Dette bidrar til mindre
sløsing av ressurser og dermed økt lønnsomhet. I tillegg bidrar SAP-plattformen til å bedre oppfylle Siem WIS AS sine kunders ønsker og krav.

Similar posts

关于 NTT DATA Business Solutions

25
国家
30
年的经验
6000
全球客户
联系我们
联系我们

有任何问题,请联系我们

打电话给我们
+86 21 5208 0750
打电话给我们
+86 21 5208 0850
发送一个消息