Industrie: Consumer Products (food)
Kategorie: Supply Chain Management

Ny EWM-løsning gir Nortura bedre kontroll over lagerbeholdningen

image
 alt="image"

EWM-løsningen hever ganske enkelt kvaliteten på det vi leverer.

– Anette Elisson, Prosesseier Ekspedisjon EWM i Nortura

Nortura er en av Norges største matprodusenter og et samvirke eid av over 17 700 norske bønder. Nortura har over 30 produksjonssteder og mer enn 5000 ansatte.

image
 
Ny EWM-løsning gir Nortura bedre kontroll over lagerbeholdningen

Prosjektet omfatter nye styringsmodeller og prosesser samt systemstøtte i alt fra økonomi, tidsplanlegging og innkjøp til slakting, foredling, salg, prognostisering og rapportering. Ønsket til Nortura var å gå bort fra mange separate IT-løsninger og i stedet samle alt på én plattform, med standardiserte løsninger og prosesser.

Read More

Bedre oversikt med Extended Warehouse Management

Nortura står nå midt i en utrullingsfase der alle selskapets produksjonssteder flytter hele IT-plattformen sin til ERP-systemet SAP.
På de største fabrikkene implementeres SAPs Extended Warehouse Management-løsning som en integrert del av SAP-løsningen.

Ähnliche Beiträge

Über NTT DATA Business Solutions

30
Länder
33
Jahre Erfahrung
10000
Kunden weltweit
Select a Country
SchweizDeutsch