Industrie: Service Providers
Kategorie: Enterprise Resource Planning (ERP), Sales & Marketing, SAP HANA

G4S

image
 alt="image"

I forhold til at lede dagligdagen på et operationelt niveau kan jeg ikke forestille mig et bedre værktøj end QlikView.

Anders Nissen, Business Performance Manager, G4S Security Services A/S

Fakta om G4S

G4S er verdens største sikkerhedsvirksomhed med 620.000 ansatte i over 125 lande.

Branche: Service

Funktion: Salg, økonomi og service

Challenges and Benefits

Udfordring

  • G4S havde ikke de rette it-værktøjer til måling og styring af den enkelte medarbejders performance.

Løsning

  • Performancemåling og -optimering af arbejdsprocesser baseret på QlikView Enterprise Server med realtidsrapportering via integration til SAP ERP, CRM og HANA samt flere operationelle systemer.

Værdiskabelse

  • Indsigt i operationelle data hele vejen fra direktørniveau til hver enkelt medarbejder i samme oversigt
  • Dokumenteret effektivisering og produktivitetsløft med QlikView som styringsværktøj
  • Bedre og mere performance-baseret dialog mellem medarbejder og leder

Om projektet

Behov for operationelle data

Anders Nissen er Business Performance Manager i G4S Security Services og har siden 2009 haft ansvaret for at gennemføre LEAN-projekter med henblik på generel effektivisering og produktivitetsløft i organisationen. Det har været en succes, der har sparet G4S Security Services for årlige tocifrede millionbeløb. Men inden Anders Nissen nåede så langt, skulle han først danne sig et overblik over organisationens mange eksisterende it-løsninger, rapporteringsmulighederne i det enkelte system og deres egnethed til at måle på den enkelte medarbejders performance. Eller mangel på samme.

“Vi fandt hurtigt ud af, at hvis vi skulle arbejde med LEAN og have mulighed for at korrigere på arbejdsprocesser i hverdagen, så var vi nødt til at få de operationelle data repræsenteret. Altså alle de data, der knyttede sig til hver enkelt medarbejder og afdelingens performance. Den type målinger kunne vi ikke lave i de eksisterende løsninger. Efter noget tid med først Excel og senere Access, stiftede vi bekendtskab med QlikView,” siger Anders Nissen.

“Det, der umiddelbart fængede os ved løsningen var dels, at den virkede meget brugervenlig og dels, at jeg med det samme kunne downloade værktøjet og sidde og lege med det en eftermiddag. Det var dejligt operationelt fra dag et, og det var det der gjorde, at vi stort set uden konkurrence valgte QlikView.”

Årlige effektiviseringsgevinster for 44 mio. kr

Anders Nissen og G4S Security Services har ikke opereret med en egentlig business case på QlikView investeringen alene. Der har kun været opstillet målsætninger for de enkelte LEAN-projekter, organisationen har gennemført, og i de projekter har det været en forudsætning, at man har været i stand til at måle på performance.

“Jeg lavede for nylig en beregning der viste, at vi hvert år investerer ca. 2 mio. kr. i QlikView. Indtil videre har de LEAN-projekter, hvor QlikView er indgået som redskab, skaffet os ca. 44 mio. kr. i årlige effektiviseringsgevinster. Så kan man diskutere, hvor meget der relaterer sig direkte til QlikView. Men i visse projekter har performance management næsten været det eneste, vi har indført, fordi vi har ønsket at lave struktureret opfølgning på medarbejdernes opgaver,” siger Anders Nissen og kommer med et eksempel på et gennemført LEAN-projekt.

“I 2010 startede jeg et projekt op i vores serviceafdeling, som omfattede alle vores servicemontører. Det er ca. 400 mand, der får og afslutter opgaver med en PDA-løsning. Da jeg spurgte, hvordan lederne fulgte op på servicemontørernes opgaver, svarede de, at det kunne de ikke, for de kunne ikke få data ud af systemet. Det viste sig ikke at være helt rigtigt. I dag tager vi de data, hver enkelt montør taster ind, og holder det op imod planlægningssystemet som viser, hvor meget vedkommende er på arbejde. Resultatet har været, at det gennemsnitlige antal opgaver per dag per mand er øget med ca. 30 pct. Det er meget med 400 mand kørende rundt derude,” siger Anders Nissen.

Næste skridt inkluderer ledelsen

Næste skridt for G4S Security Services er at få et BI-system, der også kan anvendes på et overordnet strategisk niveau som et ledelsesværktøj. Men for nuværende er Anders Nissen meget tilfreds med QlikViews styrker som styringsværktøj for den enkelte medarbejder og dennes chef. “Vi har ca. 200 brugere koblet op på systemet, og vi kan konstatere, at vi har haft stor succes med det i forbindelse med LEAN-projekterne,” siger Anders Nissen og afslutter. “I forhold til at lede dagligdagen på et operationelt niveau kan jeg ikke forestille mig et bedre værktøj end QlikView”.

Similar posts

Über NTT DATA Business Solutions

30
Länder
33
Jahre Erfahrung
10000
Kunden weltweit
Select a Country
SchweizDeutsch