Indústria: Industrial Machinery and Components
Categoria: Enterprise Resource Planning (ERP)

Fabryka Urządzeń Przemysłowych

Dlaczego NTT DATA Business Solutions

 • Duże doświadczenie konsultantów NTT DATA Business Solutions w realizacji projektów o podobnym zakresie oraz w branży produkcyjnej
 • Unikalne i dostosowane do specyfiki biznesowej klienta podejście do konfiguracji rozwiązania
 • Konsekwentna realizacja przyjętych planów i założeń ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń

Fabryka Urządzeń Przemysłowych sp. z o.o. została założona w 1994 roku. Od tego czasu notowany jest dynamiczny rozwój firmy zatrudniającej obecnie ponad 150 wysokokwalifikowanych pracowników. Program produkcji FUP obejmuje części i podzespoły do maszyn i urządzeń, skomplikowane korpusy oraz całe urządzenia. Zakład może wykonać najbardziej skomplikowane detale dla wyjątkowo wymagających klientów.

 • Branża: produkcja maszyn i urządzeń
 • Zatrudnienie: 150 osób
 • Strona www: www.fup.pl
 • Siedziba: Poznań

Challenges and Benefits

Wyzwania

 • Obsługa skomplikowanego procesu planowania produkcji uwzględniającego częste zmiany harmonogramu oraz zmiany priorytetów podyktowanych wymaganiami głównego odbiorcy
 • Ciągły rozwój FUP i zmieniające się otoczenie wymagały opracowania i wdrożenia modelu kontrolingowego spełniającego oczekiwania grupy i odpowiadającego zdefiniowanym potrzebom spółki
 • Korporacyjne normy w zakresie szczegółowego i terminowego raportowania we wszystkich kluczowych obszarach działalności wymagały opracowania rozwiązania, które umożliwi generowanie wielowymiarowych raportów w sposób prosty, szybki i bezbłędny
 • Wszystkie powyższe cele miały być zrealizowane bez zatrzymania bieżącej pracy przedsiębiorstwa i bez negatywnego wpływu na terminy realizowanych dostaw przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości wytwarzanych produktów

Rozwiązanie

 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania SAP na bazie istniejącego i wykorzystywanego w grupie wzorca (roll-out)
 • Reorganizacja procesów i przeszkolenie użytkowników
 • Realizacja usługi wsparcia aplikacyjnego (AMS) po zakończeniu wdrożenia

Korzyści

 • Ujednolicenie i uwspólnienie baz danych FUP i Heye International
 • Zwiększenie możliwości analizy finansowej i kontroli kosztów
 • Systematyzacja procesów biznesowych poprzez dostosowanie ich do najlepszych praktyk SAP ERP
 • Lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich (poprzez optymalizację procesów)
 • Poprawa procesu wspólnego raportowania i konsolidacji
 • Reorganizacja działów sprzedaży, zakupów i produkcji
Customer Reference
Fabryka Urządzeń Przemysłowych

Nowoczesny model zarządzania produkcją w Fabryce Urządzeń Przemysłowych. Wdrożenie SAP ERP w FUP. Prace dotyczyły dwóch głównych obszarów – usług konsultingowych i wsparcia aplikacyjnego.

Pobierz całą historię sukcesu

Fabryka Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. (w skrócie FUP) z siedzibą w Poznaniu jest znanym i rozpoznawanym producentem części i podzespołów do maszyn. Zakład może wykonać najbardziej skomplikowane detale dla wyjątkowo wymagających klientów. Niemal 100 proc. produkcji trafia na eksport. Przy tak złożonej działalności niezbędne jest precyzyjne zarządzanie wspierane systemami IT. Kierując się tą wiedzą Zarząd FUP postanowił podjął decyzję dotyczącą opracowania i wdrożenia projektu informatycznego mającego na celu zastąpienie kilku rozproszonych aplikacji starszej generacji, jednym, zintegrowanym systemem zarządzania. Jako cele strategiczne wskazano m.in. ujednolicenie źródeł informacji w grupie kapitałowej oraz zwiększenie możliwości jakie daje rozszerzona analiza finansowa, a w konsekwencji lepsza kontrola kosztów i systematyzacja procesów biznesowych poprzez dostosowanie ich do standardów SAP ERP.

Konsulting i wsparcie

Realizację prac wdrożeniowych powierzono polskiemu oddziałowi NTT DATA Business Solutions, który podobnie jak FUP, jest częścią większej grupy kapitałowej. NTT DATA Business Solutions Sp. z o.o. jest częścią Grupy NTT DATA Business Solutions, której właścicielem jest japońska korporacja NTT DATA. Fabryka Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. należy do Heye International, będącej częścią grupy ARDAGH – producenta opakowań szklanych i metalowych. Współpraca pomiędzy niemieckim oddziałem NTT DATA Business Solutions i Heye International ma długą tradycję, dlatego naturalnym wyborem była jej kontynuacja w Polsce.

Wdrożenie SAP ERP w FUP było realizowane w formule czterostronnej, w której zaangażowane były: FUP wraz ze spółką matką Heye oraz oddziały NTT DATA Business Solutions w Polsce i w Niemczech.

Prace dotyczyły dwóch głównych obszarów – usług konsultingowych i usług wsparcia aplikacyjnego.

Z sukcesem przeprowadziliśmy wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania SAP na bazie istniejącego i wykorzystywanego w centrali wzorca. Obecnie oba systemy pracują w ramach jednej instancji współdzieląc część konfiguracji oraz dane słownikowe. Wdrożenie było oparte o tzw. roll-out, czyli implementację już opracowanej koncepcji z uwzględnieniem lokalnych wymagań biznesowych oraz polskiej specyfiki prawnej. Co istotne koncepcja biznesowa była budowana od zera, gdyż model produkcyjny istotnie różnił się od procesów funkcjonujących w spółce matce – wyjaśnia Witold Olczak, Consulting Senior Manager, kierujący pracami NTT DATA Business Solutions w FUP.

Przemyślana współpraca

Pierwsze kroki zmierzające do wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania zostały postawione w czwartym kwartale 2016 r. Prace, realizowane ściśle według założonego harmonogramu zakończyły się sukcesem. Start produktywny systemu miał miejsce w pierwszych dniach stycznia 2018 r.

Dużą wagę przyłożono do dobrego zaplanowania projektu. W składzie zespołu projektowego zostały powołane tzw. redundantne role, a dodatkowe wsparcie zapewniał zewnętrzny audytor. Wdrożenie SAP ERP poprzedzone było głęboką analizą potrzeb i oceną dostępnych zasobów. Jeszcze przed rozpoczęciem prac znane były niemal wszystkie ryzyka projektowe i już na tym etapie były one w znacznej mierze kontrolowane, a ich potencjalny wpływ na powodzenie projektu ograniczany do minimum. W procesie wdrożenia uczestniczyły wszystkie cztery strony projektu. W efekcie współpracujące podmioty ściśle realizowały wspólnie przyjętą strategię wdrożenia. Bardzo dobra komunikacja w projekcie, konsekwentne podejście do ustalonych terminów, nacisk na jakość dostarczanego rozwiązania i dotrzymanie harmonogramu, a także konsekwentne wsparcie i stałe zaangażowanie kierownictw obydwu firm Heye International i FUP w każdej fazie realizacji projektu, zaowocowały udanym zakończeniem prac w drugim kwartale 2018 r. Wtedy to zamknięto etap bezpośredniego wsparcia po starcie i transfer wiedzy pomiędzy zespołami NTT DATA Business Solutions i Heye.

Zrozumienie logiki systemu ma kluczowe znaczenie dla sukcesu realizowanego wdrożenia, dlatego zorganizowano szereg szkoleń, które podzielono na trzy etapy: szkolenie użytkowników kluczowych, szkolenie użytkowników końcowych oraz dodatkowe treningi w obszarach, które były dla nas newralgiczne. Przygotowano dokumentację szkoleniową, w tym nagrania z sesji treningowych. FUP zaplanował i wprowadził w życie plan dodatkowych wewnętrznych warsztatów, które w istotny sposób przełożyły się na świadomość systemu i umiejętność wykorzystania jego możliwości. – Piotr Pawlik, Kierownik Wdrożenia Projektu SAP w Fabryce Urządzeń Przemysłowych Sp z o.o.

Po wdrożeniu zauważyliśmy istotną poprawę wydajności pracy w dziale logistyki. Obecnie wszystkie nasze dane są dostępne w jednym systemie informatycznym. Wdrożone rozwiązanie jest fundamentem dla dalszego rozwoju biznesu, ponieważ grupa ARDAGH wdraża system SAP w całej organizacji. Efekt tego projektu zapewnia naszym klientom lepszą organizację przepływu informacji oraz szybszą i sprawniejszą obsługę. Spodziewamy się też dalszego efektu synergii dzięki ujednoliceniu danych i bezpośredniemu przepływowi informacji pomiędzy naszym przedsiębiorstwem i Heye International – wylicza Wojciech Pawłowski, Dyrektor i Członek Zarządu Fabryki Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o.

Długofalowe korzyści z wdrożenia SAP ERP

Wdrożenie tak zaawansowanego rozwiązania, jakim jest system SAP ERP pozwoliło FUP osiągnąć ambitne cele związane z optymalizacją procesów produkcyjnych oraz z udoskonaleniem i usprawnieniem procesów obsługi klienta. Nowoczesny zintegrowany system zarządzania dostarcza kierownictwu przedsiębiorstwa wiele cennych informacji, dzięki którym możliwa jest bardzo dokładna kontrola wspierająca optymalizację kosztów, a tym samym maksymalizacja przychodów we wszystkich obszarach działalności spółki. Uzyskane efekty przekładają się także na wysoką jakość produktów dostarczanych przez FUP oraz realizowanie długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Similar posts

Sobre NTT DATA Business Solutions

25
países
30
anos de experiência
6000
clientes em todo o mundo