Industry: Agriculture, Consumer Products (food)
Category: Enterprise Resource Planning (ERP), SAP HANA

Ny Enterprise Asset Management-løsning gir Nortura bedre kontroll over vedlikeholdet på fabrikkene sine

image
Hvorfor NTT DATA Business Solutions?
Det nye systemet har latt oss hente besparelser på vedlikeholdssiden fortere enn det vi hadde sett for oss.

Nortura SA er et samvirkeforetak som eies av 18 300 egg- og kjøttprodusenter som leverer råvarer, og er aktive eiere med rettigheter.
Nortura ønsket å gå bort fra mange separate IT-løsninger og i stedet samle alt på én plattform. Som en integrert del av systemet får Nortura også en EAM-løsning som gir dem bedre oversikt over vedlikeholdsarbeidet ved fabrikkene sine.

Challenges and Benefits

Utfordringer

  • Behov for å få bedre oversikt over vedlikeholdsarbeidet
  • Behov for mer standardiserte prosesser
  • Behov for å effektivisere vedlikeholdsarbeid og -planer
  • Behov for å samle flere separate IT-løsninger i én plattform

Fordeler

  • Bedre oversikt over vedlikeholdsarbeid
  • Enklere å skaffe reservedeler
  • Bedre samspill mellom Norturas ulike fabrikker
  • Potensial for store besparelser som følge av mer effektive prosesser

Løsning

  • SAP Enterprise Asset Management (EAM)
 
SuccessStory-Nortura-EAM-2020-10-06-NO-NO
 
Ny Enterprise Asset Management-løsning gir Nortura bedre kontroll over vedlikeholdet på fabrikkene sine

Read More 

Similar posts

Enter Kompetanse AS – nytt ERP-system optimerer forretningen

Enter Kompetanse jobber videre fra skyen - nytt ERP-system optimerer forretningen

Siem WIS AS

SAP løsning skal bidra til fremtidig vekst for Siem WIS AS.

Ny EWM-løsning gir Nortura bedre kontroll over lagerbeholdningen

Nortura er en av Norges største matprodusenter og et samvirke eid av over 17 700 norske bønder. Nortura har over 30 produksjonssteder og mer enn 5000 ansatte.

About NTT DATA Business Solutions

25
countries
30
years of experience
6000
customers worldwide
Contact Us
Contact Us

Have questions? Please contact us.