Industry: Consumer Products (food)
Category: Managed Cloud, Sales & Marketing

Kompania Piwowarska S.A.

image

Analizy, które przygotowywaliśmy dla zarządu przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług zewnętrznych, wskazywały na rozwiązanie outsourcingowe, jako korzystne i najmniej ryzykowne. Po dwóch latach możemy wymienić liczne korzyści współpracy z itelligence*. Najważniejszą jest dla nas ograniczenie ryzyk związanych z koniecznością szybkiego dostosowania procesów biznesowych i systemu transakcyjnego do wymogów Sarbanes Oxley Act.

Maciej Król, IT Governance Manager, Kompania Piwowarska SA

Kompania Piwowarska jest największym przedsiębiorstwem piwowarskim w Polsce. Kilkusetletnie doświadczenia w warzeniu piwa, nowoczesna technologia i rygorystyczne przestrzeganie zasad produkcji na światowym poziomie (World Class Manufacturing) gwarantują najwyższą jakość jej produktów. Kompania Piwowarska powstała w 1999 roku w wyniku połączenia Tyskich Browarów Książęcych i Lech Browary Wielkopolski. Kolejne Browary dołączyły w 2003 roku – Browar Dojlidy, Białystok – i w 2008 roku – Browar Belgia, Kielce. Kompania Piwowarska jest częścią jednego z największych na świecie producentów piwa – SABMiller plc. Grupa obecna jest w ponad 60 krajach na sześciu kontynentach, a jej portfel obejmuje ponad 150 silnych marek (m. in. Pilsner Urquell, Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro czy Castle Lager). W roku finansowym zakończonym 31 marca 2008 SABMiller osiągnął przychody w wysokości 21,4 mld dolarów i wypracował zysk brutto 3,2 mld dolarów. Sprzedaż piwa wyniosła 239 mln hl.

 • Branża: przemysł piwowarski
 • Przykładowe produkty: Tyskie, Żubr, Lech, Dębowe Mocne, Pilsner Urquell, Redd’s, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro, Wojak, Gingers
 • Zatrudnienie: ponad 3000 pracowników w Polsce
 • Przychody: 4,4 mld zł
 • Siedziba: Poznań, woj. wielkopolskie, Polska

Wyzwania i korzyści

Najważniejsze korzyści

 • zagwarantowanie bezpieczeństwa danych
 • gwarancja wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę przygotowaną do realizacji zadań związanych z ustawą Sarbanes-Oxley
 • oszczędność czasu i energii specjalistów klienta
 • usprawnienie procesu dostosowywania się do nowych regulacji prawnych
 • skrócenie czasu wprowadzania rozwiązania SAP
 • uniknięcie ryzyk związanych z koniecznością szybkiego zatrudnienia a później utrzymania nowych pracowników
 • możliwość kierowania specjalistów klienta do zadań bezpośrednio wspierających biznes, a nie stricte technicznych
 • podwójna weryfikacja systemów IT poprzez standaryzowane audyty realizowane przez dwie niezależne firmy audytorskie w obydwu przedsiębiorstwach – i w Kompanii i w NTT DATA Business Solutions jednocześnie
image
Customer Reference
Przykład sukcesu Kompanii Piwowarskiej

Dzięki outsourcingowi w Kompanii nad pracą systemu SAP obsługującego ponad 1000 użytkowników czuwa tylko jedna osoba.

Pobierz

W Kompanii Piwowarskiej od ponad dwóch lat podstawowe procesy biznesowe obsługuje system SAP ERP 2004 (ECC 5.0). Implementując aplikacje SAP Kompania dostosowała je do wprowadzanych w organizacji wymogów amerykańskiej ustawy Sarbanes-Oxley (SOX). Procedury SOX wdrażają od 2004 r. wszystkie spółki należące do światowego koncernu piwowarskiego SABMiller plc.

Wskazania analiz – outsourcing najlepszym rozwiązaniem

Projekt SAP ERP rozpoczęto w lipcu 2005 roku od optymalizacji procesów biznesowych. Wówczas zarząd Kompanii Piwowarskiej we współpracy z działem IT musiał podjąć decyzję, czy dostosować infrastrukturę sprzętową do architektury SAP, czy też skorzystać z usług firmy outsourcingowej, która specjalizuje się w dzierżawie serwerów, i poniesie znaczną część odpowiedzialności za sprawne działanie systemu w przedsiębiorstwie. Analizy wskazały, że najlepszym wyjściem będzie to drugie rozwiązanie, zwłaszcza, że Kompanii zależało na czasie – na wdrożenie systemu Kompania miała niespełna rok i potrzebowała elastycznego partnera, który realizowane usługi dostosuje do powstających u klienta procedur SOX.

Outsourcing IT nie jest standardem obowiązującym w koncernie SABMiller, była to wyłącznie decyzja Kompanii. Zdecydowaliśmy się na usługi firmy zewnętrznej, ponieważ pozwoliło nam to przyspieszyć wdrożenie systemu SAP zapewniając jednocześnie wysoką jakość działania aplikacji i uniknięcie ryzyka opóźnienia w harmonogramie projektu. Dzięki umowie z outsourcerem nie trzeba było inwestować czy modernizować serwerów a następnie dbać o ich utrzymanie i bezawaryjną pracę” – tłumaczy Maciej Król, IT Governance Manager w Kompanii Piwowarskiej.

Otwartość na potrzeby biznesu Kompanii Piwowarskiej

Poszukiwany przez Kompanię Piwowarską outsourcer musiał spełnić kilka warunków. Jednym z podstawowych było zagwarantowanie wdrożenia mechanizmów kontrolnych zgodnych z międzynarodowym standardem audytowania SAS 70, opracowanym przez Amerykański Instytut Biegłych Rewidentów. SAS 70 jest oficjalnym raportem o systemie kontroli wewnętrznej sprawozdań finansowych przedstawianym klientom i audytorom przez firmy świadczące usługi, m.in. outsourcing IT. W USA, ale też na rynku globalnym, SAS 70 stał się nieodzownym „certyfikatem” firm, które współpracują przy usługach wsparcia systemów finansowo-księgowych spółek notowanych na giełdach i realizujących założenia SOX. W roku 2005 w Polsce było niewiele podmiotów, które posiadały stosowny „certyfikat”.

Potencjalny outsourcer Kompanii Piwowarskiej musiał więc zobowiązać się, że wraz z rozpoczęciem świadczenia usług wdroży stosowne procedury, podda się audytowi i uzyska pozytywny raport SAS 70. W ogłoszonym przez Kompanię Piwowarską przetargu wzięło udział wiele firm świadczących outsourcing IT. Najbardziej liczyły się te międzynarodowe, spełniające najwyższe standardy jakości, posiadające status partnerski SAP Global Hosting Partner. Kompania wybrała NTT DATA Business Solutions, spółkę specjalizującą się w dostarczaniu rozwiązań SAP i w outsourcingu, realizowanym dzięki własnemu Centrum Systemów Informatycznych w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem. Jak informuje Maciej Król, firma NTT DATA Business Solutions pokonała konkurentów, ponieważ posiadała odpowiednie kwalifikacje i zagwarantowała uzyskanie certyfikatu SAS 70, a ponadto wykazała się dużą otwartością na potrzeby klienta.

Kompanii Piwowarskiej

Bezawaryjna praca ponad 1000 użytkowników SAP

Wdrożenie SAP ERP w Kompanii Piwowarskiej zakończyło się w rekordowym czasie – biorąc pod uwagę skalę i złożoność projektu – 9 miesięcy. Start produktywny systemu nastąpił 1 kwietnia 2006 r. Aktualnie, po ponad dwóch latach funkcjonowania systemu w modelu outsourcingowym korzysta z niego około tysiąca pracowników polskiego lidera branży piwowarskiej. Dzięki usługom świadczonym przez NTT DATA Business Solutions użytkownicy mają pewność bezawaryjnej pracy aplikacji przy zachowaniu światowych standardów bezpieczeństwa informatycznego. Service Level Agreement – kontrakt outsourcingowy – zawiera klauzulę zabezpieczającą Kompanię Piwowarską na wypadek zmian w jakości świadczonych usług. W przypadku nie wywiązania się przez outsourcera z określonych zapisów kontraktu, jest on zobowiązany do zapłaty ustalonych kar. Bezpieczeństwo systemu SAP zostało wielokrotnie sprawdzone przez specjalistów Kompanii Piwowarskiej. Na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych jak np. pożar, w siedzibie Kompanii działają serwery zgodnie z procedurą disaster recovery. W razie potrzeby mogą one szybko odtworzyć dane systemu ERP. Testy bezpieczeństwa wskazują, że proces ten może się odbyć bezproblemowo.

Klient pozbawiony ryzyka

Po ponad dwóch latach współpracy outsourcingowej Kompania podaje szereg korzyści takiego rozwiązania. Ważną korzyścią z outsourcingu była oszczędność czasu, zasobów i energii. Gdyby spółka wdrożyła aplikacje SAP na własnych serwerach musiałaby ponieść dodatkowe nakłady inwestycyjne związane z zakupem platformy sprzętowej i oddelegować do jej utrzymania i kontroli kilku pracowników działu IT.

Dzięki outsourcingowi w Kompanii nad pracą systemu SAP czuwa tylko jedna osoba. Do jej obowiązków należy m.in. nadzór nad jakością pracy systemu i weryfikacja zapisanego SLA oraz stała komunikacja np. dot. nowych uruchamianych modułów i projektów” – mówi Maciej Król. Kolejną korzyścią z usług NTT DATA Business Solutions było dla producenta piwa ograniczenie ryzyk związanych z koniecznością szybkiego dostosowania procesów biznesowych i systemu transakcyjnego do wymogów SOX. To istotne odciążenie i usprawnienie tego procesu. Kompania realizuje ponad 100 kontroli swoich systemów, NTT DATA Business Solutions wykonuje około 50 dodatkowych związanych z rozwiązaniem SAP. Outsourcing umożliwia też podwójną weryfikację systemów IT poprzez standaryzowane audyty realizowane przez dwie niezależne firmy audytorskie w obydwu przedsiębiorstwach – i w Kompanii i w NTT DATA Business Solutions jednocześnie.

Kompanii Piwowarskiej

Standardy bezpieczeństwa i jakości

NTT DATA Business Solutions uzyskała Raport SAS 70 (typu II) w lutym 2007 r. Dokument zawiera pozytywną opinię niezależnego audytora – Ernst & Young. Celem audytu było zweryfikowanie czy wdrożone mechanizmy kontrolne są kompletne oraz czy działają efektywnie w ramach procesów i czynności realizowanych przez NTT DATA Business Solutions dla swoich klientów. Pozytywny wynik audytu świadczy o przygotowaniu firmy do przejmowania od klientów części zadań i odpowiedzialności związanych m.in. z wytycznymi ustawy SOX. Po nawiązaniu współpracy z Kompanią Piwowarską i uzyskaniu SAS 70 NTT DATA Business Solutions rozpoczęła świadczenie podobnych usług outsourcingowych dla innych klientów w Polsce i zagranicą.

Planujesz projekt SAP? Napisz do nas.

Similar posts

About NTT DATA Business Solutions

25
countries
30
years of experience
6000
customers worldwide
Select a Country
BrazilEnglish