Industry: Engineering and Construction, Manufacturing
Category: SAP ERP

GATX Rail Europe

image

Dlaczego NTT DATA Business Solutions:

 • Bogate doświadczenie w przeprowadzaniu projektów wdrożeniowych SAP oraz transformacji środowisk SAP
 • Udana współpraca od 2006 r.
 alt="Łukasz Pawelec, IT Project Manager, GATX Rail Poland sp. z o. o."

Wyzwaniem w projekcie była nie tylko pandemia ale też brak pełnej dokumentacji konfiguracji wyjściowego systemu. Pomimo tego, projekt zrealizowaliśmy na czas, w budżecie i umówionym zakresie.

GATX Rail Europe jest kompleksową firmą wynajmującą wagony kolejowe, oferującą wysokiej jakości zróżnicowany tabor ponad 20 krajom europejskim. Doświadczony zespół koncentruje się na tym aby sprawić by leasing wagonów i transport kolejowy były proste, wydajne i bezproblemowe. Około 220 klientów z różnych branż korzysta z ponad 26 000 cystern i wagonów towarowych GRE. Firma posiada strategicznie zlokalizowane biura w całej Europie, które zapewniają lokalną obsługę klienta, najnowocześniejszy, kompleksowy zakład serwisowy i montażowy w Polsce oraz wieloletnie relacje z wieloma zewnętrznymi warsztatami i dostawcami wagonów kolejowych na całym kontynencie.

Uitdagingen en voordelen

Wyzwania

 • Odtworzenie funkcjonalności systemu SAP R/3 4.7 w systemie SAP ERP ECC 6.0.
 • Duża ilość nieaktualnych danych podstawowych w nieaktualnych strukturach organizacyjnych
 • Migracja otwartych danych transakcyjnych
 • Księga główna niespójna z planem kont funkcjonującym w grupie
 • Znaczna ilość rozszerzeń programistycznych

Korzyści

 • System z aktualnymi danymi podstawowymi i transakcyjnymi
 • System z aktualną strukturą organizacyjną
 • Ujednolicony plan kont
 • System działający wg nowej koncepcji zarządzania uprawnieniami
 • Większa dostępność rozwiązań kompatybilnych z systemem
 • Odzyskanie wsparcia SAP Maintenance
image
 
GATX Rail Europe

Aktualizacja środowiska SAP w Wagon Service Ostróda, europejskim zakładzie naprawczym należącym do GATX RAIL Europe.

Pobierz całą historię

Aktualizacja środowiska SAP w europejskim zakładzie naprawczym GATX Rail w Europie

Historia projektu roll-outu systemu z wersji SAP R/3 4.7 do SAP ERP ECC 6.0 sięga 2018 roku, gdy przeprowadzono analizę w zakładzie w Ostródzie, na bazie której rozpoczęto proces wyboru odpowiedniej ścieżki zmian. Przed rozpoczęciem realizacji projektu WSO pracował na systemie, który nie był już wspierany przez SAP i w konsekwencji nie mógł być podstawą dla wieloletniej strategii optymalizacji. System zawierał dużą ilość historycznych danych – pasujących do poprzednich struktur firmy, a także dużą ilość tzw. „programów zetowych”. Były potrzebne bowiem wcześniejsza wersja systemu SAP nie oferowała w standardzie funkcjonalności, które realizowały potrzeby WSO. Należało podjąć decyzję o ich pozostawieniu, zmianie lub rezygnacji z ich użycia na rzecz rozwiązań mieszczących się w standardzie. Kwestią wymagającą szczególnego zaangażowania była obsługa zmian związanych z wprowadzeniem grupowego planu kont oraz utworzenie nowej koncepcji zarządzania uprawnieniami w systemie.

Korzyści na dziś i solidna podstawa do przyszłego rozwoju

Dzięki wprowadzonym zmianom spółka będzie mogła korzystać z systemu wspieranego przez SAP, oczyszczonego z historycznych danych podstawowych i transakcyjnych oraz zawierającego plan kont zgodny z grupowym. Historyczne dane podstawowe i transakcyjne pozostały w systemie SAP 4.7 w trybie do odczytu. Dla wybranych użytkowników czasowo pozostała możliwość tworzenia dokumentów w systemie 4.7, w odniesieniu do danych transakcyjnych, których nie udało się zmigrować. Po analizie możliwości adaptacji systemu i mocy przerobowych WSO oraz czasu potrzebnego na realizację prac, zdecydowano, że na tym etapie projekt ograniczy się do odtworzenia funkcjonalności systemu SAP 4.7 z pojedynczymi zmianami nie wpływającymi na zmianę procesów.

W projektach wdrożeniowych i transformacyjnych pojawiają się unikalne wyzwania. Poza kompetentnym zespołem projektowym, ważnym czynnikiem sukcesu jest odpowiedni poziom zaufania i sprawna komunikacja pomiędzy partnerami. To gwarancja znalezienia optymalnego rozwiązania w nieuniknionych sytuacjach kryzysowych. I właśnie na takich podstawach oparliśmy współpracę pomiędzy GATX a NTT DATA Business Solutions. – Piotr Pudelski, Head of Intelligent Enterprise Architects Team, NTT DATA Business Solutions.

Projekt był prowadzony z wykorzystaniem metodyki GATX AGILE.

Z punktu widzenia zarządzania projektem metodyką Agile, kluczowe było skuteczne i terminowe dostarczanie zaplanowanych stories oraz ich weryfikacja (testowanie na bieżąco). Dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi i metod, identyfikowaliśmy stories, w których wystąpiły problemy i szybko reagowaliśmy. Wyzwaniem była pandemia Covid19 , która zmniejszając dostępność zespołów, powodowała opóźnienia i nawarstwianie się prac. Dzięki bieżącemu monitoringowi postępów oraz dobrej współpracy z kierownikiem projektu po strony klienta, udało się je sprawnie nadrobić. – Krzysztof Jaworski, Project Manager, NTT DATA Business Solutions.

Soortgelijke berichten

About NTT DATA Business Solutions

25
Countries
30
Years of Experience
6000
Customers Worldwide